Барокамерата във ВМА вече тренира нашите пилоти

15.06.2016 г. Барокамерата във ВМА вече тренира нашите пилоти

 От началото на май до днес са проведени 30 тренировки на наши пилоти, разпределени по групи от по трима човека.

Otbrana.com

Единствената в България хипобарна камера, която се намира във Военномедицинска академия, възобнови работата си преди малко повече от месец, съобщава ВВС. Докато в миналото функцията й бе да изпитва пилотите за определяне на тяхната летателна годност, от април тази година със заповед на командира на ВВС генерал-майор Румен Радев тя вече се използва за тренировка на летателен състав. Практическото обучение на летците към промяната на барометричното налягане и хипоксия е съобразено с изискванията по Натовския документ СТАНАГ „Авиомедицинска подготовка на летателен състав”. В тази връзка са определени и обучени инструктори от ВВС, които влизат в камерата заедно с обучаемите и провеждат тренировката.

От началото на май до днес в хипобарната камера са проведени

30 тренировки на наши пилоти,

разпределени по групи от по трима човека.  След теоретичната част на обучението те преминават към практическата, която е с продължителност 40 минути. Започва със задължителен тест за готовност. При него барокамерата симулира кратко издигане на височина 2 500 метра и последващо снижаване. Следва 30-минутно кислородно насищане с маска. И накрая – близо 10-минутна симулация на полет на височина 7 600 метра за пилотите от изтребителната и ударна авиация и 3 800 метра за пилотите от хеликоптерната и транспортна авиация.

Целта на тренинга

е летците ни да придобият опит за усещанията при промяна на барометричното налягане и приближаваща хипоксия, за да реагират адекватно в реален полет.

Наблюдаващ тренировката е д-р Камен Ненов

 – лекар в отделението по „Авиационна медицина и човешки фактор” във Военно-медицинска академия. Той, заедно със своя екип, следи физическите показатели на пилотите, като едни от най-важните са пулсът и сатурацията (наличие на кислород в кръвта). Екипът внимава летците ни да не изпадат в хипоксия, като ги упътва кога трябва да поемат кислород от маските.

Всички пилоти от Военновъздушните сили трябва да преминават такова обучение веднъж на 5 години. Поради неработещата от години хипобарна камера се налага тази година такава тренировка да преминат всички летци.