Какво става с възстановяването на мемориала на Първи и Шести софийски пехотен полк?

15.07.2015 г. Какво става с възстановяването на мемориала на Първи и Шести софийски пехотен полк?

 На 22 юни т.г. Общественият съвет по въпросите на отбраната се обърна писмено към столичния кмет Йорданка Фандъкова и общински съветници с молба да бъде ускорен процесът за възстановяване в подходящ вид на Мемориала на Първи и Шести пехотен полк на Първа Софийска дивизия. Получен бе отговор от заместник-кмета Тодор Чобанов.

(На снимката - една от идеите за възстановяване на мемориала.)

Спирдон Спирдонов

Общественият съвет, се посочва в писмото, приема възстановяването на Мемориала на загиналите войници и офицери от Първи и Шести пехотен полк на Първа Софийска дивизия като

общонародно начинание,

което се ползва с подкрепата на обществото, родолюбивото войнство и държавните институции. Ние виждаме, се отбелязва по-нататък,  реализирането на тази инициатива, като една от поредиците национални прояви за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война. В същото време оставаме на позицията, се подчертава в писмото, да не се допуска използването на възстановяването на мемориала, като поредната причина за разделение на обществото ни. В този смисъл организациите потвърждават, че никога не са били и няма да бъдат за разрушаване на вече изградени паметници. 

Столичният общински съвет има решение

от 18 декември 2014 г. „За възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно - художествения синтез „1300-та години България” и тяхното реаранжиране.”

В момента

решението се обжалва

от арх. Валентин Старчев с частна жалба до ВАС от 19 юни т.г., се посочва в отговора на заместник-кмета на Столична община Тодор Чобанов. До произнасянето на ВАС по жалбата администрацията на Столична община не може да предприеме законосъобразни действия за привеждане в действие на решението, пише г-н Чобанов до председателя на Съюза на военонинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев, председателя на Сдружение „За възстановяване на паметника на Първи и Шести пехотен полк на Първа Софийска дивизия” Димитър Петров, председателя на Обществения съвет по въпросите на отбраната генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков и заместник-председателя на Обществения съвет по въпросите на отбраната генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов. Копие от отговора е изпратено до министъра на отбраната Николай Ненчев.

Поради характера на паметника, отбелязва заместник-кметът, следва да се отчете

ключовата роля на министъра на отбраната.

Той припомня, че съгласно Закона за военните паметници министърът или опровамощени от него длъжностни лица упражняват ръководството и контрола по проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници. От гледна точка на разглеждания случай, посочва г-н Чобанов, е нужно министърът на отбраната да изпълни своите функции във връзка с хипотезата „възстановяване на военен паметник”. До момента Столична община е получила само принципно становище по въпроса от министъра в служебното правителство Велизар Шаламанов. Целесъобразно е, казва заместник-кметът, да се получи от МО по-конкретно становище, което да отговори на редица въпроси, свързани с вида и характера на възстановения монумент, както и с набирането на средства. Това становище е необходимо във връзка с бъдещо провеждане на конкурс или с търсенето на друго законосъобразно решение по този въпрос.

Решението на Столичния общински съвет от 18 декември м.г. за възстановяване на мемориала дойде след

инициатива на 14 неправителствени организации.

На 29 септември 2014 г. председателите на Съюза на ветераните от войните, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, СОСЗР, Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, Обществения съвет по въпросите ни отбраната и Асоциацията на Сухопътните войски, Съюза на парашутистите в България, КООСО, Сдружението на българските футболни привърженици, НПК „Левски”, Национално сдружение „Армейци 1948”, Национален клуб на слависта, Фенклуб „Локомотив София”, Инициативен комитет за възстановяване на паметника и Кръг „Будител” изпратиха писмо до Столичния общински съвет с предложение за възстановяване на мемориалния комплекс на първоначалното му място.

В решението на Столичния общински съвет има няколко момента.

Първият, да се възстанови на историческото му място в парка на НДК Мемориалът на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове, съгласно идейния проект, предложен от военно-патриотичните организации, постъпил в Столична община. Инициаторите да предприемат действия за набирането на необходимите за това средства. Вторият, да се извърши демонтаж и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно - художествения синтез „1300-та години България” и тяхното реаранжиране. Третият, скулптурните пластики от архитектурно - художествения синтез да бъдат предадени за временно съхранение в Общински културен институт Музей за история на София. Четвъртият, да бъдат предприети необходимите действия за избор на подходящо място за постоянно експониране на скулптурните пластики.

Проблемът

е в съществуващия в архитектурното пространство на Националния дворец на културата архитектурно - художествен синтез „1300-та години България”, който от дълго време е предмет на естетически и идейни спорове. Във връзка с това, Столична община проведе конкурс за проектни предложения, които да обхванат зоната на полуразрушения в момента мемориал. Нито един от деветте участници в конкурса не събра, като комплексна оценка, необходимия минимум от 50 точки, в резултат на което журито присъди само три поощрителни награди.

Мемориалните плочи на загиналите над 3 000 войници в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война са премахнати през 1977 г., когато започва строителството на Националния дворец на културата. Те са представлявали три стени, разположени във формата на буквата „П”, а на специални табели са били изписани имената на загиналите за отечеството. Открити са през 1934 г. от цар Борис III. От Съюза на ветераните от войните предлагат да се допишат и имената на загиналите през Втората световна война.

Идеята за възстановяване на военния мемориал, се посочва в решението на Столичния общински съвет, среща големи адмирации, както сред гражданското общество, така и сред военно- патриотичните организации, Министерство на отбраната и Националния военноисторически музей, който публикува за първи път на сайта си 2 982 имена на загинали от Първи и Шести пехотен полк, изписани на трите паметни плочи, които са се издигали на мястото, където сега е рушащият се паметник „1300-та години България”.

От юридическа гледна точка, демонтажът и преместването на архитектурно - художествения синтез „1300-та години България” не би довело до нарушаване на авторски права, смятат от Общината. Доколкото архитектурната композиция „1300-та години България” не е обявена за недвижима културна ценност, по отношение на нея нямало да важат ограниченията, предвидени в Закона за културното наследство, свързани с премахването или преместването на паметници на културата.

От друга страна, по повод на проведения конкурс са изразени становища в подкрепа на съществуващия архитектурно - художествен синтез и приноса му към изграждането на градската среда като част от модерна за времето си цялостна архитектурна концепция на Националния дворец на културата. Монументът е построен през 1981г. за 1300-годишнината на България. Архитектурното оформление е на арх. Ал. Баров и арх. Атанас Агура, а бронзовите пластики са на проф. Валентин Старчев.

В свое отворено писмо, Съюзът на българските художници изцяло застава зад идеята за съхранението на архитектурно - художествен синтез пред Националния дворец на културата, изтъквайки че той е част от историята ни и премахването му не само че няма да я заличи, но само ще ощети българското изкуство.

Част от рушащия се мемориал са безспорно художествено значимите бронзови пластики на проф. Валентин Старчев, се признава в решението. Посочва се, че неговият принос и ролята му в развитието на монументално изкуство е доказателство за непреходните ценности в творбите му, независимо от повратите на времето.

И като изход от ситуацията се предлага:

„Преосмисляне и реаранжиране на елементите (пластиките) на стария паметник под ръководството на проф. Старчев би могло да доведе до нова концепция, едновременно запазваща художественото послание на автора и експонирана по съвременен и оригинален начин. Скулптурната композиция, поставена в подходяща архитектурна среда може да придобие съвременно и актуално въплъщение на авторския замисъл, запазвайки своята сакралност.”

На този етап, обаче, както става ясно от писмото на заместник-кметът Тодор Чобанов, се чака решението на ВАС по отношението на жалбата на арх. Валентин Старчев, автор на паметника „1300 години България”. От съда съобщават, че делото вече е образувано.