Центърът за кризи на НАТО в България получи официална акредитация

01.04.2015 г. Центърът за кризи на НАТО в България получи официална акредитация

 Otbrana.com

Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) получи официална акредитация от Северноатлантическия съвет и се активира като военен орган на НАТО с международен статут по силата на член XIV от Парижкия протокол, съобщава Пресцентърът на МО.

На 31 март в 18.00 ч. завърши процедурата по мълчаливо съгласие между страните-членки на Алианса за акредитацията на центъра, който изпълни изискванията, определени от Военния комитет на НАТО. В бъдеще международната организация в България ще осигурява подкрепа за трансформацията и укрепването на капацитета на Алианса в експертна област по управление на кризи и реагиране при бедствия.

През последните две години, центърът и Министерството на отбраната работиха в тясно сътрудничество със Съюзното командване на НАТО по трансформацията (HQ SACT), Главната квартира на НАТО и експерти от Алианса върху изграждането и утвърждаването на организацията. Положителният резултат от усилията е постигнатата официална оценка за акредитация от HQ SACT.

CMDR COE е международна организация, създадена със закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на националната отбрана на Република Гърция и министъра на националната отбрана на Република Полша относно изграждането, администрирането и функционирането на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, подписан на 28 август 2013 г. в Норфолк, Съединени американски щати (Обн. в ДВ бр. 30/01.04.2014 г.). На 17 септември 2014 г. президентът на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев официално откри центъра като международна организация.

 

В подкрепа на трансформацията на НАТО и с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изграждането на способности, страните-членки създават мрежа от центрове за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности. Предвид активното участие в тази политика, Република България пое ангажимент за изграждане на Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Центърът не е оперативен орган за действие по време на бедствия и е предназначен за предоставяне на специализирана експертиза за подпомагане на: изграждането на способности; повишаването на оперативната съвместимост и усъвършенстването на обучението и подготовката на командири, лидери и формирования от страните-членки и партньорите на НАТО; тестването приложимостта на доктрини; разработването и валидирането на концепции чрез провеждане на експерименти; представянето на поуки от практиката и оценки в областта на управлението на кризи и реагирането при бедствия.

На снимката: На 17 септември 2014 г. президентът на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев официално откри центъра като международна организация.