Левите симпатизанти са „за” врщане на казармата, десните – не искат

05.05.2014 г. Левите симпатизанти са „за” врщане на казармата, десните – не искат
 

Голяма част от младежите, които завършват средното си образование нямат финасова възможност да продължат обучението си във висше учебно заведение, а същевременно повечето от тях не притежават тясна специалност. Трябва да се даде възможност, подчертавам по собствено желание, тези момчета и момичета да изберат да постъпят в съвременен вариант на казарма с всички удобства и комуникации.

Весела Драгановa*

Майките и националната сигурност е тема на пръв поглед с несъвместими понятия. Майката е символ на грижовност, обич и себеотдаденост насочени към рожбите й. Независимо, къде се намираме по света, майките по един и същи начин се радваме или страдаме за децата си. От друга страна-националната сигурност е важна за всяка държава,за да живеем в мир, за да се чустваме ние хората спокойни и щастливи.

Защо избрах темата за майките и националната сигурност? И аз съм майка. На нас майките не ни е безразлично, по какъв път ще тръгнат децата ни и ще можем ли да ги опазим в една мирна и сигурна родина.

Тук е мястото да отворя важна за националната ни сигурност и много дискутирана тема-липсата на наборна служба или по-просто казано: трябва ли да се върне задължителната казарма? Предварително правя уговорка, че съм майка на две дъщери и не разглеждам въпроса дискриминационно.Разсъжденията по темата са еднакво валидни и за момчетата и за момичетата. В България има приет модерен антидискриминационен закон, в чието изработване имах честта да взема лично участие и изводите ми по темата ще бъдат съобразени с него.

За сведение и съпоставка- малко данни!

По поръчка на Агенция „Фокус” в периода 5 - 11 феруари т.г. Exacta Research Group е интервюирала по домовете им 1000 пълнолетни жители от 86 населени места. 62% от мъжете са за възстановяване на казармата, а 28% - против.

Хората на възраст над 40 години по-категорично подкрепят връщането на задължителната военна служба. Колкото по-млади са анкетираните, обаче, толкова по-малко те са склонни да приемат задължителна военна служба.

Избирателите на десните партии по-често от останалите са против задължителната военна служба.

Левите симпатизанти, както и привържениците на националистическите формации са сред най-ревностните застъпници на идеята за връщане на казармата.

Сред ромите доминира мнението, че не трябва да има задължителна военна служба.

Наборната военна служба у нас отпадна от 2008 г. и беше заменена с кадрова военна служба. Задължителна военна повинност в Европа сред членките на НАТО има в следните страни: Дания, Естония, Гърция, Норвегия, Турция. Сред нечленките на НАТО наборната служба е задължителна в Беларус, Кипър, Финландия, Молдова, Русия, Швейцария, Украйна.

Крайните становища са от: „Незабавна задължителна казарма -2 години, защото липсата на казарма уби българския мъж“ до „Казармата е ненужна, тя е антидемократичен инструмент, който забавя влизането на трудови ресурси в икономиката, тя учи, че законите не важат, ако не те хванат, както и да се скатаваш, нещо което в живота не върви“. Житейският ми опит ме е научил, че никое твърде крайно решение не води до добри резултати.

В Партия на българските жени в продължение на един месец дискутирахме въпроса в цялата страна за казармата и обобщението на майчините мнения води до някои основни заключения. Голяма част от младежите, които завършват средното си образование нямат финасова възможност да продължат обучението си във висше учебно заведение, а същевременно повечето от тях не притежават тясна специалност.

Трябва да се даде възможност, подчертавам по собствено желание тези момчета и момичета да изберат да постъпят в съвременен вариант на казарма с всички удобства и комуникации. Виждаме го - за период от 1 година на държавна издръжка в модернизирани съществуващи военни бази.

Наред с военната подготовка на младите хора да се даде възможност да получат специалност, например професионален шофьор, стругар, заварчик и др. Така с излизането си ще имат професия, която ще им осигури реален старт за постъпване на работа. Друго преимущество да бъде предимството им при кандидатстване за държавна работа, когато образователния им ценз е равен с другите кандидати. Възможно е на изявилите се с отлични резултати да се осигурява работа незабавно, както и да продължават образованието си във висше държавно училище.

Всичко до тук са само добронамерени предложения от нас майките, които да бъдат в полза на децата ни , но същевременно да имат положително измерение и за националната ни сигурност. Въпросът за въвеждането на наборна служба е въпрос на широка обществена дискусия, провеждана сред населението, младите хора, неправителствените организации, експертите и политиците. Ние, майките ще бъдем на поста си, за да дадем съвет, да обсъдим, да напътстваме децата си, но и да ги пазим, защото децата са най-голямото богатство на всяка нация!

(*Авторът е председател на Партия на българските жени, народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание. Материалъте е на основата на изказването й на организирането от клуб „Ракетнни войски и артелерия Олимпий Панов” на СОСЗР за съвремените аспекти на войната .)