Рейтинг: МО – най-прозрачно

04.04.2012 г. Рейтинг: МО – най-прозрачно

 Otbrana.com

Министерството на отбраната е с най-висок Рейтинг на активна прозрачност от всички централни структури на изпълнителната власт и на второ място при оценката на прозрачността при органи на властта на централно, териториално и местно ниво. Тези данни бяха обявени днес от представители на Програма Достъп до Информация.

Те представиха резултатите от изследванията на Рейтинг на активната прозрачност 2012 и Портал на публичните регистри в България.

Рейтингът на активната прозрачност оценява Интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт от гледна точка на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет. Критериите, по които са били оценявани  Интернет страниците, са изпълнението на задълженията за онлайн публикуване, наличието на обособена секция за достъп до информация и какво е нейното съдържание и как се отговаря на заявления, подадени по електронен път.

Източник: Пресцентър на МО