Подготвя се законово уреждане на статуса на курсанта

25.05.2015 г. Подготвя се законово уреждане на статуса на курсанта

НВУ „Васил Левски” се утвърди на вътрешния пазар. Задачата му е да стори това и на международния, каза по време на посещението си във факултет„Артилерия, ПВО и КИС” заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов.

Спирдон Спирдонов

При предстоящи промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили се очаква да бъде записано, че курсантите са военнослужещи, чийто статус се определя с отделен акт на министъра на отбраната, където ще бъдат регламентирани и съответните права.

Това стана ясно при срещата в петък на заместник-министъра на отбраната Орхан Исмаилов и началника на НВУ „В.Левски” бригаден генерал Тодор Дочев с обучаемите във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”- Шумен, която бе във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Този въпрос с основание интересува курсантите. В закона е записано само, че курсантите са военнослужещи с особен статус. Могат ли обаче да ползват, например, почивните бази на МО, както останалите военнослужещи?  Това бе едно от питанията към заместник-министъра.

Като курсант съм си задавал същия въпрос, каза г-н Исмаилов. (Б.р. - той е завършил през 2002 г. - военно–команден профил в НВУ “Васил Левски” гр. Велико Търново с военно звание “лейтенант” и гражданска специалност “машинен инженер”.) Орхан Исмаилов е предприел необходимото, от както е станал заместник-министър, за неговото решаване. Промените на закона се разработват от работна група. Според него всичко трябва да бъде ясно и конкретно изписано. Проблемът ще бъде решен, прогнозира той, без да се ангажира със срокове. Реално е обаче курсантите от първи до четвърти курс да дочакат промяната.

На срещата си с преподавателския състав, заместник-министърът опроверга притесненията за бъдещето на факултета и на Националния военен университет, като цяло. Нещо повече, НВУ, каза той, трябва да се развива и утвърждава не само, като национална, но и като институция, която обучава чуждестранни курсанти, т.е. да бъде конкурентно способна не само на вътрешния пазар, както е сега, но и на международния. Това е една от големите външни задачи на НВУ, подчерта и неговият началник бригаден генерал Тодор Дочев. Вече имало подобен интерес от Китай, Виетнам и други страни. Обучението им ще бъде изцяло на английски език.

И още от заместник-министъра на въпроса дали шуменският факултет ще продължи да бъде част от НВУ: „Да, категорично мога да заявя това. Аз заставам с цялата си власт, с която в момента разполагам зад позицията, че НВУ се изгради, достигна много добри постижения. Не случайно съм тук, за да видя какви са проблемите. Бях вече във Велико Търново, във Военноморското училище и във Военната академия. Предстои ми да посетя факултет „Авиационен” в Долна Митрополия. Гарантирам ви, че продължаваме по същия курс. Освен това в Програмата за развитие на отбранателните способности на Въоръжените сили до 2020 г. сме заложили, че на този етап не се налага преструктуриране на военно-образователната система.” Продължаваме да развиваме НВУ с трите му факултета, посочи заместник-министърът. Той допълни, че трябва да се обърне внимание на формирането на лидерски качества у бъдещите офицери и на подобряване на подготовката на военните пилоти и другите авиационни специалисти.

Пред преподавателите и курсантите заместник-министърът пое ангажимент да работи за газификацията на войсковия район на бившето артилерийско училище, за реновиране студентските общежития и няколко кабинета, за оборудване на фитнес център и решаване на други въпроси от битов характер. На срещата си с кмета на Община Шумен Красимир Костов и председателя на Общинския съвет професор Георги Колев обсъди възможностите за ремонт на сградата на Щаба на факултета, която е паметник на културата и емблематична за града. Намери време да посети Гарнизонния военен клуб и да изслуша неговия началник Мишо Йорданов за необходимостта от определени ремонтни дейности.

Днес във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” и Департамент „Чуждоезиково обучение” се обучават 61 курсанти, 435 студенти, 10 докторанти и 132 специализанти, посочи в своя брифинг заместник-деканът полковник доц. д-р Красимир Калев. Грижата за доброто образование имат 27 хабилитирани преподаватели, като 22 от тях са на основен трудов договор и четат по всяка специалност 86 на сто от лекционните курсове.

Според полковник Калев отбранителната индустрия провява интерес към обучението на студенти във факултета по „Компютърно проектиране на въоръжение и техника” и други специалности. Има голям интерес и към специалността  „Административна и информационна сигурност” от страна на ДАНС, Държавната комисия по сигурността на информацията, Комисията за защита на личните данни, Служба „Военна информация” и други структури.

Във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славнската писменост началникът на НВУ „В. Левски” бригаден генерал Тодор Дочев награди с грамоти капитан Динко Николов и асистент д-р Здравко Кузманов. Пред курсантите и преподавателите заместник-министърът на отбраната благодари на бригаден генерал Дочев за свършеното от него като началник на НВУ, който от 30 юни застава начело на Военна академия „Георги С. Раковски” със звание „генерал-майор”. Той ще сдаде длъжността на сегашния командир на Базата за командване, управление и наблюдение на ВВС полковник Пламен Богданов, който получава и първо генералско звание.

На снимката: В навечерието на 24 май заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов разговаря в Шумен с курсанти, които се обучават във факултет Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”.

Снимка Мария  Стоянова