Правителството подкрепи въвеждането на възраст за пенсиониране на военни и полицаи

20.05.2015 г. Правителството подкрепи въвеждането на възраст за пенсиониране на военни и полицаи

 В допълнителните разпоредби, каза вицепремиерът Ивайло Калфин, се изисква от ръководителите на ведомствата, където пенсионирането се извършва по чл. 69 на КСО, „да дадат разбивка по различните видове възрасти и тяхната натовареност и риск”.

Спирдон Спирдонов

На днешното си заседание Министерският съвет е подкрепил предложения от вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Ако Народното събрание подкрепи кабинета от 1 януари 2016 г. ще се въведе възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО (работещите в сектор „Отбрана и сигурност“). Предложената възраст е 52 години и 10 месеца, като се предвижда се плавното й повишаване с по 2 месеца за всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст за лицата по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 (военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.) и 45-годишна възраст за лицата по чл. 69, ал. 4 и 7 (парашутисти, водолази и др.). Остава изискването за 27 години осигурителен стаж, от които две трети изслужени в системата.

Тази част от пенсионната реформа обаче все още не е съвсем ясна. В допълнителните разпоредби, каза вицепремиерът Калфин, се изисква от ръководителите на ведомствата, където пенсионирането се извършва по чл. 69 на КСО, „да дадат разбивка по различните видове възрасти и тяхната натовареност и риск”. След като се появи тази разбивка, допълни той, ще отворим допълнителен разговор, но, доколкото нямаме такова нещо, остава вариантът, който сме предложили.  

Според мотивите към законопроекта предложението за възраст се прави, тъй като пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване се отпускат при настъпване на осигурителния риск „старост“ и при условие, че лицето има определения от закона осигурителен стаж. В тази връзка се смята, че е необходимо по отношение на всички лица да бъде въведено изискване за определена минимална възраст, след навършването на която може да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Въвеждането на възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 от КСО е свързано и с изпълнение на препоръките на Съвета на Европейския съюз за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране. Правителството смята, че мярката ще доведе и до по-продължително и по-пълноценно използване на капацитета и опита на работещите в специалните ведомства.

За лицата по чл. 69, които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия (27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действителен), е предвидено да могат да се пенсионират без оглед на възрастта до 31 декември 2018 г., т.е. въвежда се гратисен период.

Във връзка с отпадналото през 2015 г. изискване за прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, се предлага аналогична промяна да бъде приета от 1 юли 2015г. и по отношение на военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и останалите лица по чл. 69 от КСО. По този начин ще се създаде равнопоставеност с всички други категории осигурени лица, за които отпадна изискването за прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия; ще се даде възможност на лица, придобили в миналото изискуемия осигурителен стаж по чл. 69 на КСО да се пенсионират при тези условия, въпреки, че в момента не работят във военизираните ведомства. При отпадане на изискването за прекратяване на осигуряването при пенсиониране ще се създаде възможност за лицата, освободени от служба поради навършване на пределна възраст да работят на всяко друго място, докато навършат изискуемата възраст за пенсиониране по чл. 69 от КСО, без да загубят правото си на пенсия по тази разпоредба.