25 организации настояват да спре отнемането на правата и компенсациите на военнослужещите

08.02.2013 г. 25 организации настояват да спре отнемането на правата и компенсациите на военнослужещите

 Otbrana.com

Време е парламентът и правителството ясно да заявят, че не могат да изпълнят заявените си програмни цели и планове в областта на отбраната и да оставят армията на мира. Армията е уморена от непрестанните реформи. Хората под пагон се вълнуват за своето бъдеще, защото са живи хора и имат семейства, деца, родители. Те искат да си планират бъдещето и да се чувстват сигурни и защитени заради труда който полагат. Това се посочва в декларация на Обществения съвет по въпросите на отбраната, която получихме в редакцията на „Отбрана”.

***

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Обществения съвет по въпросите на отбраната

Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО), като координиращ орган на 25 (двадесет и пет) военнородолюбиви и други организации от сферата на отбраната и сигурността настоява държавата да спре отнемането на правата и компенсациите на военнослужащите, делегирани им от законите и международните договорености. В тях изрично е записано, че ограниченията, които им се налагат като граждани, се компенсират с адекватни поощрения от правителствата на съответните държави.

На тези, които се съмняват, че такива права и поощрения се полагат на военнослужащите, препоръчваме да постъпят в армията и да прослужат определените по измененията в закона години в прашните, душни и гърмящи туловища на танковете, бойните машини и артилерията, на борда на корабите и в пилотските кабини и да прекарат живота си под строй, в изпълнение на команди и заповеди и с риск за живота си.

Когато влизахме в НАТО, поехме обещание да трансформираме армията в модерна армия от нов тип и да поддържаме отбраната на страната и армията по стандартите на Алианса. С обединените усилия на поредица правителства дела на разходите за отбрана в държавния бюджет бе намален шест пъти, за да се достигне в настоящата Бяла книга за отбраната до 1.5%, а впоследствие, в годишните бюджети и под този таван. Не се предвижда възстановяване на този таван и през 2013 г., през която военните разходи са намалени до 1.21%, а до 2015 г. се предвиждат нови намаления до 1.11%.

Това орязване на разходите за отбрана доведе до петкратно намаляване на числеността на армията, десетократно и повече за някои образци на основното въоръжение и техника, което не се компенсира със задължителната при тези случаи модернизация и превъоръжаване и което доведе до многократно намаляване на нейните оперативни способности и снижение на отбранителния потенциал на страната. Отбрана на страната и армия се изграждат и поддържат с реални пари, а не с проценти и е време отговорните за това институции и обществото да разберат за това. Един процент разходи за отбрана в България не е равен в абсолютни стойности с един процент в страните десетократно и стократно по-мощни и по-богати от нея, но въоръжението и бойната техника на пазарите се предлага на едни и същи цени за всички.

Вместо да се търсят пътища за увеличаване на приходите чрез разгръщане на производството и повишаване на събираемостта на данъците и таксите, на намаляване на дела на «сивата» икономика и износа на печалбите на бизнеса в чужбина, правителствата продължават методично да посягат на бюджета за отбрана и на социалния статус на военнослужащите, за да се стигне до последните промени в ЗОВС и посегателства на техните права за пенсиониране и законни компенсации за нарушени граждански права и условия на труд, извоювани и защитени през годините, което предизвика тяхното недоволство и съответните протестни действия, организирани от БОЛ «Раковски», както и реакцията на ОСВО и на други военнородолюбиви организации.

ОСВО, като координиращ орган на военнородолюбивите организации нееднократно е заявявал своята позиция по въпросите на неизпълнението на програмите в областта на отбраната и посегателствата върху социалните права на хората под пагон. ОСВО стриктно е изпълнявал своето задължение да защитава техните права, което е записано в програмните документи на Общото събрание на организациите от сферата на отбраната.

ОСВО счита, че е време парламентът и правителството ясно да заявят, че не могат да изпълнят заявените си програмни цели и планове в областта на отбраната и да оставят армията на мира. Армията е уморена от непрестанните реформи. Хората под пагон се вълнуват за своето бъдеще, защото са живи хора и имат семейства, деца, родители. Те искат да си планират бъдещето и да се чувстват сигурни и защитени заради труда който полагат.

Най-страшното е когато правила и планове се променят непрекъснато, всяка година, всеки месец, без да се отчита влиянието върху човешките съдби. Недопустимо е отделни правила, стандарти и нормативи, характерни за отделни високоиндустриални държави да се приемат като модел и въвеждат изборно, субективно и едностранно, без да се компенсират с постепенно изравняване във възнагражденията, с компенсации в социалната сфера и с издигане на обществения статус на военнослужащите и служителите по сигурността, характерни за тези държави. ОСВО не може да стои настрана от това и да наблюдава безучастно какво се твори в областта на отбраната.

ОСВО за пореден път заявява, че защитата на правата на военнослужащите е неотменно негово задължение, наравно с това на защитата на запасните и резервистите, на военноинвалидите и военнопострадалите. Последните са обречени, отречени от държавата, както всички пенсионери. Нас ни боли за отбраната на страната, за сигурността, за хората, които работят в системите за сигурност и отбрана, за армията, за хората под пагон. Кой трябва да защитава интересите на тези хора, ограничени в правата си да се борят за тях, освен държавата, на която служат?

Но вече месеци продължава неравната битка между държавата, в ръцете на която е цялата власт, подкрепяна от медиите и организации заинтересовани предимно от своите печалби и хората под пагон, които нямат право да се защитят публично, поради законови и административни ограничения, оставени на милостта на правителството и на своите министри, които еднолично обещават и уж защитават техните интереси. Всички в хором ги обявиха едва ли не за обществен враг, виновен за всички несгоди на народа и държавата. Но докато в другите силови структури си намериха могъщи защитници и решенията за тях бяха отложени, то военнослужащите останаха сами и понесоха едностранно ударите. Подобно отношение е недопустимо в едно демократично общество. В такова общество промените се правят в името на хората, а не в името на институциите. Затова ние издигаме отново своя глас на подкрепа на техните протести и в защита на хората под пагон от отбраната и сигурността.

В защита на нашата армия и полиция, които пък следва да защитават всички нас, гражданите на тази страна по-възможно най-добрия начин и което го правят в съответствие с възможностите, които им са предоставени от правителството. За добро или за лошо, но държавата не разполага с други и има реална опасност да се лиши и от тях. ОСВО се съмнява, че други ще напуснат високоплатените си длъжности във финансовите и социалните институции и мрежи и бизнеса и ще поемат техните отговорности и задължения. Нека им помогнем да служат добре и достойно на страната си.

ОСВО още веднъж изразява своята подкрепа на протестите на военнослужащите срещу нарушаването на техните права и се обръща към гражданите и медиите, с апел за тяхна подкрепа. Нарушаването на правата на една категория граждани е стъпка към нарушаването на правата на всички граждани, което продължава дълги години и вече е превърнато в национална политика.

ОСВО настоява да се възстановят нарушените права и полагащи се компенсации за труд на служителите под пагон от системите на сигурността и отбраната и за достойно заплащане на техния труд, за което е готов да съдейства на съответните институции. Ние сме убедени, че хората не искат да излизат на публични протести, но са принудени, защото никой не желае да чуе техния глас. Призоваваме държавата, в лицето на отговорните за това институции да се обърнат с лице към проблемите и намерят справедливо решение, за да не става обществото свидетел на масовите им протести и в бъдеще.

От членовете на Обществения съвет по въпросите на отбраната, председателите на съюзи и сдружения както следва:

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва

Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

Съюз на ветераните от войните на България

Съюз на възпитаниците на военните на НВ училища, ШЗО и РВГ

Асоциация на Сухопътните войски на България

Съюз на военноинвалидните кооперации в България

Съюз на подводничарите в България

Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва-гр.Русе

Гр.София

7.02.2013г.