Днес празнуват ЗРВ. Честито!

01.10.2012 г. Днес празнуват ЗРВ. Честито!

 1 октомври-професионален празник на Зенитно-ракетните войски и 51-една години от създаването на Втора Зенитно-ракетна бригада

Делчо Раленков

Много трудно е с малко думи да се проследи историческия път, събитията и успехите на личния състав на бригадата с подчинените поделения вписали се в историята на зенитно-ракетните войски.

Трудно е да се обобщават данни и факти за началото на създаването на поделението през период в режим на дълбока секретност.

Началото е сложено!С Разпореждане № 00267/30.09.1961 година на Началник ГЩ се формира 2 ЗРБР за осигуряване на ПВО на района :град Пловдив- град Димитровград-промишлен район и сухопътни групировки в огневата зона в обстановка на изострено междублоково противопоставяне. Това е основния документ с който от 01.10.1961 година се формира 2 ЗРБР в състав от пет огневи и едно техническо поделение. Всички огневи поздразделения са въоръжени с ЗРК SA-2”Двина”. През 1982 година част от тези комплекси се заменят със ЗРК SA-3 с което съединението преминава от еднороден в смесен състав.

Със създаването кадровото съчетание на Командването на 2 ЗРБР е в състав:Командир: полк. Стоян Димитров Шиндаров НЩ: полк. Атанас Стефанов Бобчев Зам.командир:подп.Димо Атанасов Димов Гл.инженер: капитан Лука Деянов Пъков.

С Указ на Президиума на НС на НРБ № 452/27.10.1962 година се връчва първото бойно знаме на съединението. То се съхранява в Авиационния музей в Крумово, но с това не свършва историята на бригадата. На 05.09.2001 година в изпълнение на МЗ № ОХ-750/04.09.2001 година Началникът на щаба на ВВС връчва ново бойно знаме.

Кратка, но динамична е историята на бригадата. Точно 45 години и 9 месеца отброява летописа на 2 ЗРБР от създаването до нейното закриване на 01.07.2007година. Ветераните най-добре знаят и помнят трудностите, ентусиазма и всеотдайността, високата отговорност на хората преминали през бойния строй на съединението. Началото е съпроводено с приемането на ЗРК, построяването и изграждането на първите стартови позиции,технически райони и съоръжения и инфраструктурата за тях. Едновременно с това идва и постоянната бойна дейност по носене на едно непрестанно бойно дежурство и усвояването на най-модерната за времето си бойна техника в Българската армия.

Учения, тренировки, стрелби на полигоните които слагат удивителен знак върху историята на бригадата с нейните подчинени подразделения. Първата си бойна стрелба бригадата провежда на полигон”Ашулук” в бившия СССР през месец юни 1962 година и постига отлични резултати. До 1989 година подразделенията на бригадата участвуват в общо 21/ двадесет и една/ бойни стрелби на същия полигон, от които 16 с оценка”Отличен” и пет с оценка ”Добър”.

През 1991 година бригадата участвува за първи път в експерименталните стрелби на ЗП”Шабла” и получава отлична оценка. До 2002 година се провеждат осем стрелби на същия полигон-четири с оценка”Отличен” и четири с оценка”Добър”, като от 1995 година бригадата осигурява и стрелбите с изстрелване на ракетни мишени М-11 Д.

Благодарение на високата организираност, дисциплина и трудолюбие на личния състав бригадата години наред е постигала значителни резултати в бойната подготовка. Резултатите от бойните стрелби са доказателство за високия професионализъм на разчетите от състава на бригадата, показан при участие в национални и международни учения и тренировки. През 1984 година бе обявена за съединение-първенец в системата на ПВО и ВВС.

През 2002 година към състава на бригадата се придава и подразделение въоръжено със ЗРК”КУБ” с което се повишава бойният потенциал и маневрените възможности на съединението. Едновременно с превъоръжаването се сменят и огневите позиции, поради промяна настъпила в тактическия план-преминаване от зонална към обектово-зонална ПВО.Зад тази хронология на събитията е съхранен неуморния труд на всички офицери,сержанти и войници които издържаха на върховото напрежение при носене на службата в ЗРВ. Десетки епизоди от близо 46 годишната история на бригадата маркират ежедневен героизъм в мирно време от личния състав при носене на бойните дежурства и провеждането на тактически занятия с бойните стрелби.

Достойно изпълнения войнски дълг през периода на създаването и утвърждаването на съединението налага да направим поклон и да отдадем признателност на мъжествените постъпки на първите офицери, сержанти и войници поставили началото.

Съединението от сформирането до неговото закриване е ръководено от 7 офицери и генерали:Полковник Стоян Шиндаров 1961- 1968г. Полковник Атанас Бобчев 1968- 1979г. Полковник Петко Гочев 1979- 1986г. Полковник Владимир Ников 1986- 1992г. Полковник Калин Халачев 1992- 1999г. Бригаден генерал Йохан Петков 2000- 2004г. Полковник Иван Андреев 2004- 2007г.

В 46 годишната история на 2 ЗРБР наситена с динамично и нелеко развитие израснаха професионално и преминаха една своеобразна школа за физическо и духовно укрепване стотици офицери, сержанти и хиляди войници. По достоинство бяха оценени труда и всеотдайната служба на командния състав. Неизброими са офицерите съпричастни на службата в 2 ЗРБР завършили успешно командно-щабния профил на ПВО във военните академии у нас и в чужбина. Много от тях се изявиха като много добри военни професионалисти и патриоти. Удостоявани са безброй офицери, сержанти и войници с ордени, медали и много други награди.

Дълъг е списъка на успешно реализирали се срочнослужещи преминали наборната си служба в 2 ЗРБР. Тези кадри сега ръководят важни структуро-определящи направления в обществения сектор, икономиката, науката образование, медицината и успешно развиват своя бизнес при съвременните реалности в Р.България.

На този наш професионален празник поглеждайки назад в историята, не е възможно да направим много-задълбочен анализ на всичко онова което е свършено и проследим исторически път на бригадата. Убеден съм, че всеки един от нас по свой критерий оценява вълнуващия и романтичен период от службата си в 2 ЗРБР и по различен повод е бил съпричастен към съединението. Бригадата от създаването в далечната 1961 година и до днешните дни натрупа и съхрани традиции за контакт и общуване като колеги и приятели.

Но има друго което обединява и за което говорят спомените на ветераните и последователите. За времето на съвместната служба при специфичните условия се изграждаха изключителни приятни човешки отношения между командири и подчинени. Организираните и провежданите традиционни срещи на ветераните и последователите към службата на 2 ЗРБР говорят красноречиво за това.

Благодарим на всички които помогнаха да възстановим някои далечни спомени от създаването на бригадата и ЗРВ като цяло. С искрено пожелание за здраве, бодрост, успехи да съпътствуват вашето ежедневие и дълголетието да стигне всички свързали и ще свържат съдбата си със зенитно ракетните войски!