В МО текат конкурси за назначаване

21.03.2017 г.  В МО текат конкурси за назначаване

 Otbrana.com

В последно време служебното ръководство на МО обяви няколко конкурси за назначаване на нови хора на длъжности в администрацията. Два от тях са за главен инспектор на МО, както и за главен инспектор в звено „Финансов контрол и материални проверки“.

В дирекция „Социална политика“ също има два конкурса. Единият, който според наши източници е оспорен, е за директор, а другият -   за главен експерт в отдел „Военни паметници и военно- патриотично възпитание” .

За новия облик на в. „Българска армия“ се търсят нови лица. Обявен  e конкурс за главен редактор на ведомственото издание, който е и началник на отдел, както и за главен експерт в този отдел. Както е известно вестникът е част от административната структура на Министерството на отбраната.

Вече има трима кандидати за главен редактор. Допуснатите са  Тодор Цонев Димов, Андрей Василев Рангелов и Светла Светославова Иванова – Иванчева. Те трябва да представят писмена концепция за стратегическо управление на тема: „Перспективи и развитие на вестник „Българска армия” – формат А4, до 8 стандартни машинописни страници, до 17.00 ч. на 24.03.2017 г. в сградата на „Информационен център на Министерството на отбраната” на адрес: гр. София,  ул. „Г. С. Раковски” № 106.