Департаментът по чуждоезиково обучение на НВУ „Васил Левски” получи безусловна натовска акредитация

12.01.2017 г. Департаментът по чуждоезиково обучение на НВУ „Васил Левски” получи безусловна натовска акредитация

 Спирдон Спирдонов

На Департамента по чуждоезиково обучение (ДЧЕО) към НВУ „Васил Левски” е дадена безусловна акредитация от НАТО със срок 6 години до 29 ноември 2022 г. Към момента в Алианса има още 11 центъра за обучение с подобна акредитация,  като ДЧЕО е първия акредитиран езиков център, съобщи за „Отбрана.com” неговият директор полковник Петко Петков.

Департаментът е открит на 17 октомври 2007 г.

като съвместен проект на Министерството на отбраната на Р.България и  правителството на САЩ, припомня директорът. Това е структура, в която е съсредоточена голяма част от квалификационните курсове по английски език. От създаването му до сега (2007-2016) са обучени над 2600 военнослужещи и цивилни служители, както и повече от 50 чуждестранни обучаеми от Азербайджан, Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Грузия, Македония, Украйна Франция и Хърватия.

Към момента, посочва полковник Петков,

департаментът предлага курсове

по общ английски език – 4 нива, всяко по 16 седмици; курсове за поддържане и развитие на езковите умения по английски език – 4 нива, всяко по 4 седмици; курсове по специализиран военен английски език, свързани с участие в многонационални операции на НАТО, ЕС и ООН – курсове за щабни офицери, за многонационални операции, за миро-опазващи операции и др.; курс за преподаватели по специализиран английски език от страни членки и партньорки на НАТО – Развитие на преподавателския състав „Преподаване на уменията писане и говорене на военни обучаеми”. Заслужава да се отбележи Съвместният проект с Езиковия център Partner Language Training Center Europe (PLTCE) към Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ в гр. Гармиш Партенкирхен, Германия.

Историята показва, че през септември 2010 г. ДЧЕО е обявен за Център на НАТО за обучение по Английски език по програмата „Партньорство за мир“, а през 2011 г. е включен в многонационалния проект по инициативата на НАТО „Интелигентна отбрана“ – Tier 1, Project 1.7 – “Individual Training and Education Program (ITEP)”, който подпомага образованието и индивидуалната подготовка за постигане на общите стандарти на НАТО.

Полковник Петков подчертава, че департаментът разполага с

отлична материална база

Последната компютърната техника във всички кабинети е обновена през август 2015 с помощта на програмата „Чуждестранна военна помощ“ (FMF) на правителството на САЩ. Учебната литература е придобита по същата програма и се обновява всяка година. Към момента има повече от 18000 единици, които осигуряват обучението на над 200 души едновременно на различни нива, включително и курсанти от НВУ „В.Левски“. От съществено значение е и фактът, че представители на ДЧЕО са редовни участници в обучения в САЩ, Германия, Великобритания, Канада. Наред с това департаментът активно участва в работата на Международното бюро за езикова координация и работи със сродни центрове по езиково обучение в Германия, Словения и Йордания.  

С докладна записка на заместник-министъра на отбраната от 5 февруари 2015г. до министъра на отбраната бе иницииран

процесът по кандидатстване за акредитация

от НАТО (ACT Quality assurance process), казва полковник Петков. През март 2015 г. от страна на Съюзното командване по трансформациите е изпратен подробен въпросник за оценка качеството на обучение в ДЧЕО. Въпросникът е от 7 раздела, които се отнасят до  различни аспекти от качеството на обучението. След попълването на въпросника и предоставянето на съпътстващи документи през септември с.г. в ДЧЕО е проведено обстойно и задълбочено проучване от международен екип от експерти по оценка на качеството на обучението. Целта е проверка на принципите и критериите за оценка на качеството, които се изискват  за придобиване на пълна акредитация. През октомври 2015г. е изпратен доклад, представящ точките, минималните критерии, резултатите и изводите от проведената работна среща за оценка на качеството.

След изпращането на отчета за отстраняване на слабостите на 29 ноември 2016 г. е получен окончателният доклад-оценка и със

сертификат

номер:  № 5000/TSC TPX-0180/TT-161471/ Ser: NU на ДЧЕО е дадена безусловна акредитация със срок 6 години до 29.11.2022 г. Към момента в НАТО има още 11 центъра за обучение с подобна акредитация,  като ДЧЕО е първият акредитиран езиков център.

Успешната акредитация, според директора, е стъпка към издигане на международния авторитет на департамента. От друга страна тя ще даде възможност краткосрочни курсове, провеждани в ДЧЕО, да бъдат предлагани на държави от инициативата „Партньорство за мир“ и техни обучаеми да бъдат субсидирани от НАТО. Един такъв подобен курс е бил проведен през юли 2016 г. През тази година е предвиден още един курс за обучение на преподаватели от сродни центрове, който ще бъде субсидиран от НАТО, каза полковник Петков.