25 формирования от Българската армия се борят със снежната стихия

12.01.2017 г. 25 формирования от Българската армия се борят със снежната стихия

 Оперативна група в Щаба на отбраната координира действията с ведомствата, местните управи  и Въоръжените сили, казва бригаден генерал Иван Ортомаров, директор на дирекция «Операции и подготовка».

Спирдон Спирдонов

Там където гражданските институции не могат да се справят с тежката зимна обстановка се намесва армията. За борба със снежната стихия поддържаме в готовност 25 фомирования, казва бригаден генерал Иван Ортомаров, който е директор на дирекция «Операции и подготовка» в Щаба на отбраната. Участието в дейностите по оказване помощ на населението, уточнява той, се извършва по искане от министерствата, ведомствата, областните управители и кметовете на общините и след разрешение по команден ред от министъра на отбраната. В самото Министерство на отбраната има разработен детайлен план за действие при природни бедствия, включително за евакуация на пострадали граждани.

Тези дни в състава на Щаба на отбраната работи оперативна група, която координира действията с ведомствата, местните управи  и формированията от армията. На 5 януари по указания на началника на отбраната генерал Константин Попов е активиран „План на МО за защита при бедствия”. Конкретният повод бе усложнената обстановка в Североизточна България.

През първите шест дни на операцията в борбата с природата участваха денонощно общо 143 военнослужещи и цивилни служители с 60 единици техника, посочва бригаден генерал Ортомаров. Това е, продължава той, на практика изпълнение на третат амисия на Въоръжените сили Принос към националната сигурност в мирно време“. За времето от 5 януари насам в спасителните действия се включиха формирования от трите вида въоръжени сили – Сухопътни войски, ВВС и ВМС.  

На 6 януари (Богоявление) 10 военнослужещи с 3 броя автомобили с повишена проходимост от военно формирование 32 420-Русе (Сухопътни войски), подпомагаха действията на екипите за отстраняване на възникналите аварии по електроразпределителната мрежа в Русенска област.

На 7 януари (Ивановден), в област Добрич, военнослужещи с роторен снегорин от военното формирование 28 770-Балчик (Военновъздушни сили), разчистваха пътища в община Балчик. Военнослужещи с тежка верижна техника от военното формирование 34 410-Варна (Военноморски сили) оказваха помощ на ремонтните екипи за отстраняване на аварии по електропреносната мрежа.

На 8 януари, военнослужещи с тежка верижна машина БАТ-М от военно формирование 34 410-Варна (Военноморски сили) по искане на областния управител на област Добрич разчистиха участъка от пътя с. Генерал Колево към гр. Генерал Тошево и гр. Кардам до границата с Румъния, в резултат на което бяха създадени условия за безпрепятствено преминаване през границата със северната ни съседка. През същия ден военнослужещи с роторен снегорин от военното формирование 36 780-Шабла (Военновъздушни сили) разчистиха пътя за с. Дуранкулак.

През нощта срещу 9 януари военнослужещи с верижна машина МТЛБ оказаха помощ на екипи на електроразпределителното дружество за отстраняване на аварии по електропреносната мрежа за селата Белоградец, Ягнило и Доброплодно от област Варна.

На 9 януари, в резултат на ефективната координация между генерал Константин Попов и областните управители на областите Варна и Добрич, военнослужещи с роторни снегорини от състава на Военновъздушните сили (в. ф. 36 780-Шабла и 28 770-Балчик) почистиха част от пътната инфраструктура по направленията гр. Шабла – с. Рогозина и гр. Балчик – с. Сърнино. Военнослужещи с високопроходима техника от Военноморските сили (в. ф. 38 010-Варна и 34 410-Варна) почистиха от снегонавявания части от пътната инфраструктура по направленията гр. Варна – с. Кичево и гр. Добрич – с. Смолница.

До късно вечерта на 9 януари в област Плевен  военнослужещи с роторни снегорини от военно формирование 52 090-Долна Митрополия (ВВС) почистваха пътната мрежа от гр. Долна Митрополия до с. Славовица и отвориха пътя за селото.

На 10 януари военнослужещи с два роторни снегорина от Военновъздушните сили (в.ф. 36 780-Шабла и 28 770-Балчик) почистиха пътната мрежа в област Добрич, около град Шабла и селата Езерец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново, Бежаново, Спасово, Сърнино, Царичино, Кремена, Дропла и гр. Генерал Тошево. На същия ден в област Варна, военнослужещи от инженерно-сапьорната рота на Военноморските сили с тежка верижна машина БАТ-М почистваха пътната мрежа в района на селата Дръндар, Николаевка и Кичево.

На 11 януари продължи снегопочистването в района на селата Дръндар, Николаевка и Кичево от инженерно-сапьорната рота на Военноморските сили. Изпълняват се задачи по почистването от преспи и навявания с една машина К-700 на пътния участък между селата Кривини, Солник, Бърдарево, Голица и Булаир и съдействие за отстраняване на аварии по електропреносната мрежа с една верижна машина МТЛБ от военно формирование 38 010-Варна. Военнослужещи с един роторен снегорин от военно формирование 52 090-Долна Митрополия участваха в почистването на общинския път между селата Пелишат и Радишево. Продължава почистването на пътната мрежа на територията на общините Шабла и Балчик с два роторни снегорина от състава на Военновъздушните сили по направленията гр. Балчик – с. Сенокос и гр. Шабла – с. Граничар.

Действията на формированията, научаваме от бригаден генерал Ортомаров, се координират денонощно от оперативната група на Щаба на отбраната и Военния команден център. Поддържа се непрекъснат обмен на информация и взаимодействие с представители от Агенция „Пътна инфраструктура“, ситуационния център на Министерство на вътрешните работи, оперативния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и кризисните щабове в бедстващите области. Дейността на формированията за оказване на помощ се ръководи пряко от командирите по места, в тясно взаимодействие с общинските и областни кризисни щабове. По този начин, отбелязва геенералът, необходимите сили и средства се насочват на необходимото място, в необходимото време, като се избягва дублирането на усилия и ресурси от различните държавни структури (ведомства).

На 9 януари стартира новата учебна година в Българската армия. Определените за 2017 г. цели и задачи са насочени към подготовка на формированията за изпълнение на трите мисии на Въоръжените сили, като към момента приоритетно се изпълняват задачите по оказване помощ на населението, без това да възпрепятства процеса на подготовка на войските и изпълнението на дейностите по подпомагане охраната на българо-турската граница за пресичане на нелегалната миграция на граждани от чужди държави, подчертава бригаден генерал Ортомаров. Във връзка с прогнозите за усложняване на обстановката на територията на цялата страна, допълва той, всички формирования от Българската армия поддържат висока степен на готовност за преодоляване на последствията при тежки зимни условия.