В служебно правителство началникът на отбраната може да бъде назначен за министър на отбраната

08.07.2016 г. В служебно правителство началникът на отбраната може да бъде назначен за министър на отбраната

 Това предполага текст в предложените от правителството промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили, които предстои да се обсъдят в Народното събрание. 

(На снимката: След гласуване на промените всеки един от тези генерали и адмирали ще има шанс да стане министър или заместник-министър и след три месеца да се върне в армията. )

Спирдон Спирдонов

Комисията по отбрана подкрепи вчера на първо четене предложените от правителството изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили.  Очаква се до парламентарната ваканция, т.е. до края на юли, Народното събрание да го гласува и на второ четене. В противен случай, с идването на предизборния период приемането би могло да се забави чувствително. Това няма да е добре от гледна точка на факта, че от тези промени зависи реализирането на една голяма част от Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020, както и сбъдването на прогнозите за подобрения в кариерното развитие на военнослужещите и в техния социален статус.

Промените в закона бяха представени от заместник-министъра на отбраната генерал-лейтеант от резерва Атанас Запрянов. Кратката дискусия показа, че тепърва ще се търси отговор на някои спорни текстове, което ще се случи в пленарна зала и между двете четения на законопроекта. В нея се включиха народните представители ген. Михо Михов, Христо Гаджев, Петър Славов, Ангел Найденов, Валентин Радев и др., както и съветникът на премиера генерал-лейтенант от запаса Аню Ангелов.

Извеждането на бригада „Специални сили” от Сухопътни войски и преподчиняването й пряко на началника на отбраната се приема, включително като, по думите на ген. Михов, революционно решение. В същото време прозвуча препоръката да се обмисли добре по-нанатъшното развитие на Специалните сили, тяхното осигуряване и използване. Според вносителите преподчиняването цели създаване на възможност за оптимизиране на командната верига и по-бързо изпълнение на внезапно възникнали задачи от бригада „Специални сили“.

Девоенизирането на Испектората на МО най-вероятно ще бъде обект на дискусии. Според предлаганите промени той няма да проверява състоянието на подготовката и войсковия ред на въоръжените сили. Заместник-министър Запрянов уточни, че това става непосредствена отговорност на началника на отбраната.

Предложените промени дават право на военнослужещият да извършва медицинска дейност по граждански договор. Според вносителите това ще бъде съвместимо с военната служба, както е сега по отношение на преподавателска, научноизследователска, спортносъстезателна или друга творческа дейност. Мотивите за въвеждане на подобно право са свързани с необходимостта от задържане на военните лекари в структурите на МО, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Опасенията са свързани  с това и  други военнослужещи да поискат да работят на граждански договор по своята специалност, например като IT-специалисти. Ген. Аню Ангелов обърна внимание, че трябва да се помисли за обучението и подготовката на военни лекари, които все повече намаляват.

За бившия министър на отбраната и морски офицер Ангел Найденов звучи странно въвеждането на званието „флотилен адмирал”. Още повече, че за кратко време стават няколко промени на първото адмиралско звание. Имаше бригаден адмирал, сега – комодор, а след приемането на закона – флотилен адмирал. Според заместник-министър Запрянов това е свързано с промяната в организационната структура на ВМС. Известно е, че от 1 юли т.г. Военноморската база бе трансформирана във Флотилия бойни и спомагателни кораби.

Доста разсъждения предизвика предложеният в законопроекта текст, според който военнослужещият, назначен за министър-председател, министър или заместник-министър в служебно правителство, се смята в неплатен отпуск и след прекратяване на пълномощията му се осигурява заемането на същата или друга длъжност в съответствие с притежаваното военно звание и квалификация. В последните две служебни правителства вече има такива случаи с министрите на здравеопазването. Идеята е да се регламентира подобна практика за вбъдеще. Притесненията на Ангел Найденов и други депутати са до колко служебното правителство е непартийно, независимо че се назначава от президента. Ако тази промяна се приеме, в следващото служебно правителство най-логично е началникът на отбраната да бъде назначен за министър на отбраната, а неговите заместници – за заместник-министри на отбраната. Така ще се осигури и необходимата приемственост между двете политически ръководства.

На този етап възлагането на нови правомощия на началника на отбраната се приема, поне по думите на ген. Михов, като сполучлив опит за издигане на неговата роля.  Според мотивите на вносителите началникът на отбраната отговаря и ръководи цялостната подготовка на въоръжените сили на Република България, а не само бойната подготовка, и би следвало тази негова отговорност да обхване всички структури от въоръжените сили.

Интересни послания отправи председателят на Комисията по отбрана ген. Михо Михов преди обсъждането на промените в закона в присъствието на министъра на отбраната Николай Ненчев и началника на отбраната генерал Константин Попов. Той изрази тревога от факта, че на армията ни се възлагат все повече задачи и политическото ръководство трябва внимателно да преценява поемането на нови ангажименти. Не е ли време, подсказа генералът, 101-ви Алпийски батальон в Смолян да стане полк, а в Благоевград и Плевен да се развърнат бригади.