Контраадмирал Митко Петев говори за днешните ВМС пред старите военни моряци

02.07.2016 г. Контраадмирал Митко Петев говори за днешните ВМС пред старите военни моряци

 Капитан I ранг о.з. Румен Тотев,

член на клуба "Военни моряци"

Председателятт на клуб "Военни моряци" към Столичната организация на СОСЗР кап. I ранг о.з. Георги Методиев покани командира на ВМС контраадмирал Митко Петев да излезе пред клуба и да разкаже за задачите и бъдещето на ВМС. Бе постигната договореност това да стане на 29 юни 2016 год. Пред събралите се членове на клуба и поканените гости - почетният председател на клуба адмирал о.з. Иван Добрев, председателят на СОСЗР ген.лейт. о.з. Стоян Топалов, председателят на СВВНВУ ШЗО и РВГ мичман I ранг Атанас Илев, к.д.п., който е и член на нашия клуб, и други членове на клуба и Столичната организация на Съюза, контраадмирал Митко Петев изнесе лекцията "Състав, организация и задачи на Военноморските сили на Република България. Планове за развитие и снабдяване с нови кораби и военна техника". Лекцията бе онагледена с мултимедийна техника и бе посрещната с интерес.

Основните въпроси, които адм. Петев засегна бяха: Геополитическо и геостратегическо значение на Черно море и вписването му в проблемите на Средиземноморския регион; Глобални и регионални военни и военнополитически зададчи пред ВМС; Влияние на икономиката и нейната криза върху средата за сигурност; Основните характеристики на ВМС; Влиянието на ВМС върху икономическия растеж и приоритетите на държавата; Националните и морските пространства на България в Черно море; Конкретното влияние на българските ВМС върху българската икономика и просперитет; Мисия, функции и задачи на Българските ВМС; Организационна структура и основни сили на ВМС и произтичащите от това способности на Флота; Организация на силите при провеждане на морски операции и концепция за тяхното използване; Декларирани сили пред обединеното командване; Провеждани учения; Инвестиционни проекти на ВМС; Приоритети и основни ценности на ВМС.

Започвайки, контраадмирал Петев заяви, че е поласкан да излезе пред аудиторията, която той счита че се състои от негови учители и от които той е получил не малко знания и опит. Той каза, че доста от въпросите, които ще изнесе пред нас, по принцип са известни на аудиторията, но в сегашното ново време някои от тях се разглеждат по нов начин и произтичащите от това мисия, фумкции и задачи за Флота са в определена степен променени, а някъде и съвсем различни. Освен това времето на бившата до 1990 год. "студена война" поставяше едни задачи, сега основният проблем в новото геостратегическо пространство е антитероризма, съчетан с проблемите за охрана на границите на новото за нас военнополитическо пространство.

Много интересен беше приведения пример за влиянието на ВМС върху икономиката на страната на основата на разгрома на английския военен флот през 1690 год. (битката с френския флот при Бийчи Хед). За да създаде възможност за възстановяването на Флота при сравнително слабата икономическа сила на Англия в този момент, крал Уйлям III създава през 1694 год. Английската банка (Bank of Ingland) и призовава населението за доброволни вноски, като той, кралят, гарантира 8% лихва годишно и внася пръв сумата от 10000 паунда. За 12 дни е събрана сумата от 1.2 млн паунда, започва строителството на нов флот със заем от банката, но и в банката постъпват пари вследствие на бурния икономически растеж. Резултатът е - възроден военния флот, държавата е в бурен подем, хората получават обратно парите си с гарантираната лихва.

Адм. Петев каза, че от 1 юли организационната структура на ВМС ще се промени - вместо ВМБ-ВМС ще има Флотилия бойни и спомагателни кораби пак с 2 пункта за базиране. Но от състава й ще отпадне Бреговият ракетно-артилерийски дивизион, който ще отиде на пряко подчинение на командването на ВМС. Корабите остават в същите дивизиони, остават и предишните осигуряващи части - свързочно-комуникационно-информационни, логистични и ремонтни. С тази структура се очаква по-добро управление на корабните дивизиони във всекидневната им дейност и при участието им в провежданите учения и участието им в мисиите.

Продължава активното участие на ВМС в ученията, провеждани в Черно и Средиземно морета съвместно с другите ВМС от района. Изключително полезни са ученията "БРИЗ", организирани от нашите ВМС с участието на ВМС не само от черноморските държави, а и от държави от други райони. С това учение ние поддържаме добра тренираност на нашите сили и готовност за участие в други съвместни учения.

Изключително интересно бе посрещнат въпросът за предстоящите инвестиционни проекти: "Модернизация на фрегати клас Е-71" и "Многофункционален модулен патрулен кораб". Още веднъж бе казано, че пълната модернизация на фрегатите клас Е-71 е неоправдана поради тяхната възраст - 40 години. Освен това пълната модернизация на фрегатите, включваща хеликоптерна площадка ще струва за 1 кораб повече, от цената на един нов патрулен кораб, а и експлтационните разходи за фрегатата са значително по-големи от колкото за новия кораб. А строежът на нови патрулни кораби е наложителен поради факта, че старите съветски кораби са вече на края на своя живот - както морално, така и физически. Необходимият брой на новите патрулни кораби трябва да е поне 4, но поради разбираеми причини на първо време те ще бъдат 2.

Всички присъстващи слушаха лекцията с голям интерес. След края й председателят на клуба кап. I ранг Методиев каза това на адм. Петев и подчерта, че винаги той ще бъде добре дошъл сред нас. След което даде думата за изказвания и въпроси.

Първи се изказа контраадмирал от запаса Петър Странчевски, който каза че разбираме проблемите, стоящи пред командването на ВМС и лично пред комадващия. В съществуващата военно-политическа обстановка, когато НАТО поставя задачи, неразбираеми за голямото болшинство българи, изпълнението им от военните структури, в т.ч. и от ВМС се оказва изключително трудно. Но ние подкрепяме и ще подкрепяме, доколкото е възможно с нашите сили и средства, ВМС и неговото командване и лично командващия му.

След това бяха зададени различни въпроси, на които контраадмирал Петев отговори задълбочено. Накрая още веднъж кап. Методиев благодари на адм. Петев за изнесената лекция и отговора на въпросите ни.