Нови промени във висшия офицерски състав

28.06.2016 г. Нови промени във висшия офицерски състав

 Генерал-майор Пламен Атанасов и генерал-майор Любчо Тодоров стават генерал-лейтенанти, капитан І ранг Никола Каранов - комодор. ВМБ се трансформира във Флотилия бойни и спомагателни кораби с командир комодор Мален Чубенков. Бивщият директор на Военна полиция бригаден генерал Данчо Дяков става съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, а полковник Митко Григоров - директор на дирекция „Логистика”.

Otbrana.com

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за удостояване със звание „генерал-лейтенант” на заместник-началника на отбраната генерал-майор Пламен Атанасов и командващия на Съвместното командване на силите генерал-майор Любчо Тодоров. Предлага се удостояването с висшите офицерски звания да стане съответно от 30 октомври и от 30 юни т. г.

За назначаване на длъжността заместник-командир на ВМС и удостояване със звание комодор е предложен началникът на щаба на ВМС капитан І ранг Никола Каранов.

Поради трансформацията от 1 юли на Военноморската база (ВМБ) във Флотилия бойни и спомагателни кораби е предложено освобождаването на комодор Мален Чубенков като командир на ВМБ и назначаването му за командир на Флотилията.

Помощник-началникът на щаба J9 – Цивилно-военни взаимоотношения и партньорство, в Съюзното командване на силите на НАТО в Брунсум бригаден генерал Данчо Дяков ще бъде освободен, считано от 2 август, от длъжността поради изтичане на мандата му и се предлага да поеме поста на съветник на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност.

Полковник Митко Григоров, досегашен заместник директор на дирекция „Логистика” в МО, е предложен да оглави дирекцията.

***

Министерският съвет одобри и предложение до Президента за промяна в Указ 85/2012, с който са утвърдени изискващите висши офицерски звания длъжности във въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана. Промяната се отнася до трансформиране на длъжността командир на ВМБ в командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби (запазва се изискваното военно звание „комодор” за нея) и отмяна на длъжността директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност” в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел – длъжност, която не е ротационна за България, а е от типа „доброволен национален принос”. Това означава, че след изтичане на мандата на съответното лице на нея, длъжността се предлага на всички страни-членки на НАТО, като подборът се извършва от приемащата организация.