Ген. Боцев: Проектът на Сухопътни войски е готов отдавна, учудвам се защо не се движи с останалите

07.06.2016 г. Ген. Боцев: Проектът на Сухопътни войски е готов отдавна, учудвам се защо не се движи с останалите

 Личният ни състав е с над 3500 души по-малко, казва с тревога командирът на Сухопътните войски генерал-майор Андрей Боцев. Всяка година напускат по 600-700 човека. Резултатите от конкурсите за прием са отчайващи. Военните заплати трябва да се вдигнат чувствително. Наложително е да се разбере, че армията участва на пазара на труда. Въпреки всичко личният състав прави чудеса в мирно време, посочва с благодарност генералът.

Спирдон Спирдонов

Г-н генерал, проектът за превъоръжаване на Сухопътните войски с нова бойна техника изостава в сравнение с тези за ВВС и ВМС, които вече бяха гласувани и от Народното събрание. Защо се получава така?

Аз мисля, че проектът на Сухопътни войски не изостава от другите. Напротив, той е един от първите проекти, които са подготвени. Минал е на всички нива, през бордовете и всички видове съвети. Приет е включително от Съвета по отбрана. Направени са докладни записки за внасяне в Министерски съвет. За мен е учудващо, че от трите проекта, които бяха предложени само на Сухопътни войски не бе приет. Нямам отговор на въпроса защо се случи така.

 Вероятно обяснението е в липсата на средства?

За мен обяснението, че държавата не може да отдели ресурс и за този проект, звучи несериозно.

Защо?   

Защото две трети от Българската армия са Сухопътни войски, които са нейния гръбнак. В 93 на сто от мисиите в чужбина участват Сухопътните войски. Взаимодействието в охраната на границата с Република Гърция и Република Турция се осъществява на 100 процента от Сухопътни войски. В момента също участваме. 74 на сто от Целите за способности изпълняват Сухопътни войски. В две трети от международните учения участват основно Сухопътни войски. Зная, че състоянието на армията по отношение на техниката и въоръжението е критично и за трите вида въоръжени сили.

Вие искате трите проекта да се движат едновременно. Защо?

Просто няма смисъл, ако не се движат едновременно. Те са свързани по между си. Добре е да осигурим въздушните и морските граници, но след като сухопътната не е?! Аз съм убеден, че проектът на Сухопътни войски задължително трябва да се случи

Действително ли е готов проектът?

Категоричен съм, че проектът на Сухопътни войски е напълно готов от преди две години. Нищо не се доработва. Има малка промяна във финансовата рамка, т.е. придобиването на бойните машини да стане не за 7, а за 12 години. Изхождаме от реалното състояние на бюджета. Важното е да се даде зелена светлина и да тръгне проектът.

Имате ли готовност за подготовка на състава, който ще изпълнява задачи с новите бронирани бойни машини?

Предвидили сме да получим първите машини в края на 2017 г., за да можем да организираме обучението на личния състав. През втория етап – попълването на батальонните бойни групи, да вървят едновременно придобиването на машините и подготовката на личния състав.

Очаквате ли реализирането на проекта да донесе ползи за родната икономика?

Това е абсолютно. Проектът е замислен да се направи с максимално участие на фирми от отбранителната ни индустрия. Става дума основно за оборудване, логистична поддръжка на машините, обучение, ремонтни дейности, което ще се отрази позитивно на икономиката ни, като създаване на работни места, въвеждане на нови технологии, най-общо до развитие на отбранителната ни промишленост. Най-важното е, че логистичната поддръжка ще бъде у нас, което ще намали доста цената на самата машина.

Очакванията са да се отрази и на мотивацията на военнослужещите.

Остарялата техника и оборудване, което имаме, действат демотивиращо на личния състав. Ако не се случи този проект и не започне ново превъоръжаване, демотивиращият ефект ще бъде много голям.

Какъв е рискът от неприемане на проекта?

Рискът е до 4-5 години Сухопътни войски да станат пехота.

Съветът по отбрана, а и Комисията по отбрана в парламента, обсъжда и кадровия недостиг в армията. Какъв е Вашият анализ за Сухопътни войски?

Не само с техниката, боеприпасите и подготовката е критично състоянието, но и по отношение на личния състав. Много притеснителен е некомплектът, който имаме. Личният ни състав е над 3500 души по-малко. Некомплектът с офицери е 17 процента, за сержанти – 23 процента, най-критично е при войнишкия състав, където недостигът е 27 процента. Всички това влияе негативно на изпълнението на нашите задачи. Имаме подраздееления, където некомплектът достига до 42 процента при офицерите и до 50 процента при войниците. Ако не се вземат спешни мерки за попълване на личния състав, няма да можем да изпълняваме в пълен обем своите задачи.

Какви са перспективите за попълване на състава?

Анализът показва, че за 6-7 години можем да попълним като количество личния състав, но качественият може да се промени най-малко след 10 години. Това е голям период от време, което ни тревожи и настояваме да се предприемат спешни и адекватни мерки. Задължително трябва да се провеждат по един или два конкурса за набиране на личен състав. И то според потбенсоттите, а не от наличието на финансов ресурс. Всяка година редовете на Сухопътни войски напускат по различни причини 600-700 човека.

Тази година има конкурси за набиране на войници. Какви са резултатите?

Ще Ви дам пример с конкурса от 16 май. Със заповед на министъра на отбраната бяха обявени 350 места за набиране на личен състав в Карлово, Стара Загора и Казанлък. Резултатите, според мен, са отчайващи. От подалите документи 406 човека са допуснати 380, като на конкурса се явиха около 50 по-малко. Успешно издържаха конкурса 77 в Стара Загора и 120 в Карлово и Казанлък, което е под 50 процента от обявените места. В момента със заповед на министъра е обявен конкурс за 100 места за Пловдив, Смолян, Белене и Враца. За Силите за специални операции резултатите също са отчайващи. От 30 кандидати военно-лекарската комисия допусна само 6. Ако не се предприемат мерки за чувствително вдигане на заплатите и подобряване на социалния пакет, няма да има мотивация и военната служба ще продължава да не бъде атрактивна. Трябва да се разбере, че армията участва на пазара на труда. Този анализ бе внесен от мен в Съвета по отбрана в края на април, на 1 юни се направи извънреден. Във всички видове въоръжени сили състоянието е много притеснително. Набелязаха се мерки. Ще се направи план за действие. Нещата, които трябва да се променят, бяха разделени на две групи. Едната група са тези, които зависят от нас – промени в закона и наредбите, втората група е социалния пакет, която основно зависи от Министерството на финансите. Първо, трябва да спре това хронично недофинансиране на видовете въоръжени сили. Крайно време е финансовите средства за личния състав да се дават на основата длъжностното разписание, а не по списъчен състав, т.е. само за заетите длъжности, защото това не ни дава възможност да привличаме и назначаваме нови кадри. Основният демотивиращ фактор са ниските заплати. Няма кой да дойде при възнаграждение около 600 лв. А това положение смъква и качеството на личния състав.

Какво друго предлагате за излизане от това положение?

Основното, пак повтарям, е заплатата. Базата за определяне на възнаграждението трябва да се обвърже със средната работна заплата в страната или в обществения сектор. Необходимо е прецизиране на заплащането на военнослужещите чрез значително повишаване на възнаграждението – минимум 40 на сто, за най-ниските звания в отделните категории и увеличаване на разликите между отделните звания и степени. Трябва да се предвиди допълнително възнаграждение на военнослужещи, които заемат „непривлекателни длъжности” в съответствие с поеманите отговорности и количеството и качеството на вложения труд. От не по-малко значение е осигуряването на необходимите материални средства и условия на труд, свързани с ежедневната дейност и войсковия живот – консумативи, техника, резервни части, горива, облекло, снаряжение, екипировка, сграден и жилищен фонд, оборудване и др. Важно е всяка година да се актуализират компенсационните суми за живеещите при условията на свободно договаряне. В този ред на предложения бих прибавил и възстановяването на правата на военнослужещите при определени условия да закупуват еднократно в срока на службата си жилище от фонда на МО.

Какви основни задачи стоят пред войските през летния период? Информацията по този въпрос ще даде възможност на медиите да потърсят отразяване на проявите.

В момента Сухопътни войски участват в съвместни учения в Гърция и Турция, Румъния и Австрия. В Австрия и Турция участват Специалните сили и 101-ви Алпийска батальон. През лятото предстои сертифициране на една батальонна бойна група, на два модула за близка охрана и отбрана на летище, на ротата за участие в Междинния резерв  в операцията на ЕС в Босна и Херцеговина „Алтея”. Няма да пропусна и дежурството на механизираната рота от състава на 2-ра механизирана бригада в състава на многонационалната бойна група на ЕС  HELBROC BG”. В момента започна най-мащабното учение „Анаконда – 16” в Полша с участието на много държави от НАТО. От Сухопътни войски се включваме с около 40 единци бойна техника и около 250 военнослужещи. Предстоят и други съвместни учения на полигон „Ново село” в тренировъчния център Хохенфелс, Германия, както и съвместни подготовки с Грузия, Украйна, Румъния и Сърбия. Продължава участието ни по охраната границата. Поддържаме в постоянна готовност за действие на формирования за овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, както и за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси на територията на страната. Графикът е много натоварен, но аз благодаря на личния състав на Сухопътни войски, че, въпреки от недостига на материални средства, горива и наличието на стара техника, се справят безупречно. Мога да кажа, че правят чудеса в мирно време.