Пускат промените на Закона за отбраната без обществено обсъждане?

05.02.2016 г. Пускат промените на Закона за отбраната без обществено обсъждане?

 Спирдон Спирдонов

МО е на път да скрие от широката общественост очакваните сериозни изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили и на Закона за резерва на Въоръжените сили. От законодателната програма на Министерския съвет става ясно, че двата законопроекта, плюс този за Военната полиция, трябва да бъдат внесени в правителството през февруари, т.е. през този месец, чиято първа седмица вече изтече. След като през миналата година не успя да изпълни собствената си програма за законодателни промени в областта на отбраната, Министерският съвет я прехвърли за тази. На практика за трети път за една година министрите препланираха военните закони.

Въпросът за общественото обсъждане на законодателни промени не е в дневния ред на това ръководство на Министерството на отбраната. И не само на законодателни. Или се прави формално. Има красноречиви примери в това отношение. Вярно е, че измененията в Закона за отбраната и Въоръжените сили във връзка със съвместната охрана на въздушното ни пространство бяха публикувани за обществено обсъждане. Резултат, обаче нямаше. Това бе посочено в доклада на Комисията по отбрана при първото четене на законопроекта. В този смисъл е много актуален скандалът с постановлението за промяна на Устройствения правилник на МО, с което се сливат две дирекции. Проектът беше огласен така, че да има само един ден за т.нар. обществено обсъждане. Оказа се, че дори заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов нямаше информация, което разклати политическото доверие към министъра на отбраната Николай Ненчев. Лошото е, че това ръководство на МО неглижира форумът, който няколко министри използваха, за да чуят мненията на обществеността. При него не функционира Общественият съвет по въпросите на отбранителната политика. Отворете сайта на МО и ще видите, че неговата дейност е замръзнала на 16 април 2014 г.

Опитът да се скрият промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили подсказва, че има неща, които не са в интерес на военнослужещите. Както беше със законопроекта за държавния бюджет и намеренията да се отнемат редица социални придобивки. Министър Ненчев би трябвало да се поучи от колегата си във вътрешното министерство. Румяна Бъчварова, която си взе поука от миналогодишните премълчавания и вече обяви за обществено обсъждане предстоящите промени в Закона за МВР.

Единствено проектопромените на Закона за военната полиция вече са известни. Към мотивите му изрично е записано, че не се дават повече правомощия на военната полиция, не се променя и не се разширява обхватът на извършваните дейности. Законът регламентира задълженията и правомощията на органите на служба „Военна полиция” и на военнослужещите от военнополицейските формирования. Органите на службата изпълняват в пълен обем всички военнополицейски дейности, а на военнополицейските формирования са възложени ограничени функции, предимно за охрана и контрол за спазване на войсковия ред и военната дисциплина от военнослужещите, се посочва още в мотивите. Детайлно се регламентират случаите и възможностите за употреба на оръжие и помощни средства от органите на служба „Военна полиция” и военнослужещите от военнополицейските формирования, като безусловно се въвежда принципът на „абсолютната необходимост”.

За другите два проекта, които планира правителството, информацията е много оскъдна. Не е известно докъде е стигнал процесът на тяхната разработка. Имаше информация, че Съветът по отбрана ще вземе отношение поне по един от тях на заседанието си в края на миналата година. А там очакванията са много големи. Изпълнението на приетия План за развитие на Въоръжените сили до 2020 г., например, се нуждае от промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Най-малкото, за да се приведе в действие новата структура на Българската армия, в която, освен Съвместното командване на силите, Сухопътни войски, ВВС и ВМС, министрите включиха Стационарната комуникационно-информационна система и бригада „Специални сили“.

Има очаквания и със силен социален момент, които или ще успокоят хората в отбраната, или ще подновят напрежението. Едно от тях е за увеличаване на пределната възраст за военна служба, според званието, на сержантите и младшите офицери. Промените в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на възраст за придобиване право на пенсия от военнослужещите го изискват, но дали ще се случи? В армията има сериозен недостиг от войнишки състав. За тази година бяха обявени първите конкурси за прием в Сухопътни войски и ВМС. Знаят ли обаче младежите и девойките до 50 или до 45-46 години ще имат право да служат, ако все пак влязат в армията? Ще остане ли текстът от закона, който регламентира, че при освобождаване от военна служба военнослужещите имат право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20? Или МО ще последва примера на МВР, т.е. от 20 на 12 заплати за тези, които тепърва ще се посветят на военната професия? Тези и други въпроси искат отговор и то аргументиран. Не бива хората в отбраната да бъдат поставени при свършен факт, колкото и да им са ограничени правата да защитават социалния си статус, с което напоследък често се злоупотребява от управляващите.

Очакват се нови промени и във висшето военно командване. Приемайки Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. , правителството каза, че начело на трите вида въоръжени сили ще има командващи, а не командири, както е сега. И това обаче е въпрос на законова промяна.  

Разбира се, промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили ще трябва да отговорят на новите моменти в средата за сигурност. Как ще стане това, обаче, след като нямаме актуализирани Стратегия за национална сигурност и Национална отбранителна доктрина? Тези документи трябва да аргументират и очакваните промени в Закона за резерва на Въоръжените сили, т.е. въвеждане на новата концепция за доброволния резерв.

Добре е зададените и незададените въпроси да получават своевременно отговор. За съжаление, що се отнася до споменатите законопроекти, правителството е приело такъв график за МО, че общественото обсъждане да бъде сведено до минимум. А и министър Ненчев отбягва да се среща с представители на медиите по такива въпроси.