Защо не бива друг да пази небето ни*

19.01.2016 г. Защо не бива друг да пази небето ни*

В случая с МиГ-29 отговорността и риска се носи само от командира на ВВС, който със свои заповеди организира и управлява процеса по удължаване ресурса на самолетите..... И от летателния и технически състав на ВВС. И храбростта на министър Ненчев да се вози, като пътник в кабината на МиГ-а с двата ремонтирани полски двигателя по никакъв начин не е съизмерима с този риск и отговорност! 

Генерал-майор от резерва Петър Петров, доскорошен главен инспектор на МО

Внесените по предложение на министър Ненчев изменения и допълненията на ЗОВС в частта му за съвместна охрана на въздушното ни пространство дава потенциалната възможност дежурните изтребители, охраняващи небето на България да не са български, а от ВВС на друга държава. Явно, логичната причина за този ход на министерството на отбраната са опасенията, че въпреки широко рекламираните PR акции при получаването на двата двигателя от Полша, контактите с полската страна и обявения конкурс за закупуването на 6 нови двигателя за МиГ - 29, приземяването на българската изтребителна авиация, e неизбежно.

Защото

самолетът не се състои само от двигатели,

а и от планер, въоръжение и редица агрегати, за които са необходими резервни части, които очевидно е трудно да бъдат доставени.... И защото, дори да има два изправни изтребителя за дежурство, необходими са поне още десет изправни, за да могат летците, даващи дежурство да поддържат адекватна форма за изпълнение на задачите.... За тази кризисна за българските ВВС ситуация носят отговорност всички правителства през последните десетина години, но до нея можеше и да не се стигне, ако министър Ненчев, вместо да се грижи най-вече за собствения си политически имидж, се беше вслушвал повече в предложенията на военната експертиза. Мерките, които предлагаше командването на ВВС бяха единствено реалните и адекватни за да не се стигне до приземяването на изтребителната ни авиация (а може би и до нейното ликвидиране).

Чест прави на генерал майор Радев,

че изключително твърдо и достойно защитава позицията си, независимо от огромния политически натиск, който се упражняваше върху него и предполагам, продължава да се упражнява. За времето, през което бях главен инспектор на МО, по заповед на министъра на отбраната, Инспекторатът с участието на специалисти от Института по отбрана извърши две проверки по оперативните способности на ВВС, включително и за носенето на бойното дежурство от изтребителната авиация. Смея да твърдя, че тези проверки бяха достатъчно задълбочени и обективни и изводите и предложенията, които направихме до министър Ненчев, бяха близки до тези на Командването на ВВС. Тези предложения обаче бяха неглижирани... Не знам, каква беше позицията на Щаба на отбраната по тези въпроси, но ясно се вижда , че действията на ръководството на МО са твърде закъснели и неадекватни.....

Командването на ВВС е поставено отново пред дилемата

– или да спре полетите на МиГ-29 поради недостиг на резервни части, спазвайки изискванията на нормативните документи, или отново да поеме огромния риск със собствени сили да продължи удължаването на ресурса на самолетите, за да продължат охраната на небето на България. За риска, който поемат, както командването на ВВС, така и летците и техниците на изтребителите, министърът не носи никаква формална отговорност. И причината е, че

в Министерството на отбраната цари нормативен хаос,

в който е много удобно да се бяга от отговорност.....

Фактите за това са много. През януари 2013г е отменен Правилникът за осигуряване и управление на качеството на отбранителните продукти за Министерството на отбраната и Българската армия. От години няма действащ нормативен или вътрешноведомствен акт, който да регламентира защитата на обектите на интелектуална собственост на МО и на формированията от БА. Редица от вътрешноведомствените документи по които работят логистичните органи са от преди 1989г (ако нещо се е променило през последните месеци, ще се радвам!) Но най-фрапиращ е случаят с отмяната на Правилника за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти(П-7/19.082011г). Това е документа, който регламентира целия процес по приемане, експлоатация и снемане от въоръжение на отбранителните продукти (каквито впрочем са и самолетите МиГ-29). Той е отменен през юли 2013г. Отмяната на Правилника е по предложение на тогавашния началник на отбраната генерал Симеон Симеонов и постоянния секретар на отбраната Добромир Тотев до тогавашния министър на отбраната Ангел Найденов. Като основен мотив за отмяна на Правилника е посочено, че същият е издаден без правно основание в ЗОВС. Това е формалната причина, а реалната вероятно са инцидентите с остарели зенитни ракети по време на стрелбите на Шабла през септември 2009г и септември 2011г. Дали отмяната на този документ през юли 2013г не е най-лесния начин висшето политическо и военно ръководство на МО да се отърве от отговорност, ако нещо се случи, още повече, че през август 2013г отново предстояха стрелби на Шабла? И към средата на 2015г в МО нямаше друг нормативен документ, който да регламентира фазите, планирането, управлението на риска на жизнения цикъл на отбранителните продукти, провеждането на изпитания на отбранителните продукти в интерес на отбраната, изменението на сроковете за експлоатация на отбранителните продукти ( отново да напомня че МИГ29 е такъв продукт) Опитите на дирекция „Инвестиции в отбраната“, да прокарат „Временни правила за управление на жизнения цикъл“, се разбиваха в „стоманените“ аргументи на дирекция „Правно-нормативна дейност”, че няма правно основание за издаването им ( по простичко казано – в ЗОВС не пише , че господин министърът отговаря за това, така че, не ни занимавайте, моля!)

Тази, както и редица други неконструктивни позиции на дирекция „Правно нормативна дейност”, станаха причина за сериозен конфликт между нея и Инспектората, по който конфликт министърът така и не взе отношение. Но това е друга тема....Правилникът обаче е толкова фундаментален за структурите на МО, че той вероятно и до сега продължава да се ползва негласно .... Само че, нито министърът, нито неговите заместници, нито началникът на отбраната носят някаква отговорност за това, което се случва по придобиването, експлоатацията и снемането от отчет на отбранителните продукти, защото просто няма нормативен акт, който да регламентира процеса....

В случая с МиГ-29 отговорността и риска се носи само от командира на ВВС,

който със свои заповеди организира и управлява процеса по удължаване ресурса на самолетите..... И от летателния и технически състав на ВВС.

И храбростта на министър Ненчев да се вози, като пътник в кабината на МиГ-а

с двата ремонтирани полски двигателя по никакъв начин не е съизмерима с този риск и отговорност! 
В обществото доби широка гласност предложението за промяна на ЗОВС, което дава възможност самолети на други държави да пазят небето ни. Това предложение беше качено на сайта на МО за обществено обсъждане. Но в Министерството на отбраната, от една година функционира под ръководството на единия от заместник-министрите работна група, която работи по предложение за много по- всеобхватни промени в ЗОВС, защото проблемите в МО наистина са много. Какво се случва с тези предложения? Редно е военнослужещите , а и българския данъкоплатец да знае, какво се готви в МО.

Иска ми се да вярвам, че в новите предложения за промени в ЗОВС ще влязат вече направените през юни 2015г предложения от Инспектората,

в ЗОВС да се включи точка, съгласно която, министърът на отбраната ръководи цялостния процес по логистичното осигуряване на министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, дейностите по управление на жизнения цикъл (аквизиция) на отбранителните продукти и използването и защитата на интелектуалната и индустриалната собственост в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Това ще даде възможност на структурите на МО много по ефективно да работят по тези процеси. И освен това, ще гарантира, че освен политическа фигура, занимаваща се с политически изявления и работеща за своя политически имидж, министърът на отбраната ще бъде и ръководител на ведомството и ще носи конкретна юридическа отговорност за действията (или бездействията) си. А въпросът, трябва ли той да познава ведомството и спецификата на това ведомство, мисля че е риторичен! Но това важи за всички министерства, не само за Министерството на отбраната. Що се отнася до изтребителите – когато една държава загива, първо загива нейната армия! Борбата за запазване на българската авиация е борба за запазване на българската държава и нация! Затова не бива друг да пази небето ни!

 

(Анализът е публикуван в профила на генерала във фейсбук. *Заглавието е на редакцията)