Азбука на военната 2016 година

03.01.2016 г. Азбука на военната 2016 година

 Спирдон Спирдонов

Прогнозирането на военната 2016 г. се оказва доста трудно. До края на миналата и началото на тази година очакваният План за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. остана в неизвестност. (А министърът на отбраната Николай Ненчев, на снимката, обещаваше друго.) Приемането на плана трябваше да хвърли светлина върху близкото бъдеще на войската ни. Засега имаме само една Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2020 г., която е повече с концептуален характер и от нея трудно може да се разбере какво ще се случва през новата година. Все пак нека да направим опит.

*** 

Авиация. Предстои ни да видим дали ще бъде наваксано сериозното, за някои дори фатално, изоставане на приемането на проекта за нов боен самолет за българските ВВС. Според актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на правителството за периода 2016-2018 г. нещата трябва да започнат да се случват. 251,4 млн. лв. са предвидени за  замяна на МиГ-29 с нов тип изтребител (I-ви етап), от които 80,0 млн. лв. за 2016 г., 65,0 млн. лв. за 2017 г. и 106,4 млн. лв. за 2018 г.

***

България. Преди 1335 г. благодарение на победите на войската на хан Аспарух над ромеите е създадена и призната българската държава.

***

Възнаграждения. Ще бъде чудо, ако министърът на отбраната използва правомощията си и предложи на Министерския съвет да увеличи възнагражденията на военнослужещите. Той не успя да направи необходимото при приемането на бюджета за 2016 г. Базата за изчисляване на военните заплати остана, като миналогодишната, 380 лв., докато на държавните служители бе вдигната на 420 лв.

***

Гратисен период. С промените в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2016 г. се въведе гратисен период за лицата по чл. 69 от Кодекса които до 31 декември 2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. Те могат да се пенсионират независимо от възрастта си до 31 декември 2018 г.

***

Двигатели. Според подписаното от министъра на отбраната споразумение, което бе ратифицирано от парламента, Полша ще ремонтира 6 двигателя на изтребителите ни МиГ-29, което може да осигури три самолета. Очаква се договореностите да бъдат изпълнени в рамките на тази година. Ремонтът в Полша на първите четири двигателя ще бъде извършен в срок от 6 месеца след предоставянето им в ремонтното предприятие. Ремонтът на последните два двигателя (5 и 6) ще бъде изпълнен в срок от четири месеца след приключване на ремонта на първите четири.

***

Епопея. 100 години от Тутраканската епопея ще бъде отбелязана в рамките на Националната програма по повод 100 години от Първата световна война. 140 години се навършват от славното Априлско въстание, което показа, че българите не могат да търпят робство.

***

Жени. На 19 декември Сдружението на жените военнослужещи ще навърши десет години от своето учредяване. То остана единствената професионална организация на български военнослужещи, която не премълчава своята позиция по редица актуални въпроси.

***

Закони. Законодателните намерения на МО през миналата година, които бяха залегнали и в правителствената програма, останаха почти на 100 процента неизпълнени. През 2016 г. се очакват основните промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили и в Закона за резерва на Въоръжените сили. Засега не е ясно какви са те.

***

Инспекторат. Един от нерешените кадрови въпроси във Въоръжените сили очаква думата на министъра на отбраната. Длъжността на главния инспектор на МО е за офицер с висше военно звание, а от 3 август м.г. се изпълнява от цивилен служител.

***

Йордановден. На 6 януари – Богоявление, ще се извърши водосвет на бойните знамена. Традиционен ритуал, който трябва да ни зарежда с преклонение към заслугите на Българската армия за съществуването на България.

***

Конкурси. Очаква се да стартира дългоочакваната процедура за прием на войници, както за Сухопътин войски, така и за ВВС и ВМС. Надеждите са  още през първото тримесечие да има около 500 нови военнослужещи в армията.

***

Лекари. Военномедицинска академия става на 125 години. Основите на ВМА са положени на 1 декември 1891 г

***

Моряци. Според актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на правителството за периода 2016-2018 г. са предвидени 240,0 млн. лв. за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили или по 80,0 млн. лв. за всяка година.

***

Началник на отбраната. До един месец трябва да узнаем дали вицеадмирал Румен Николов ще продължи да бъде началник на отбраната, но вече, като адмирал. Или, преминавайки в резерва, ще сдаде длъжността на друг офицер.

***

Обезщетения. Вечната тревога! В приетата „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2020 г.” народните представители записаха „при освобождаване от военна служба военнослужещите да запазят право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от двадесет.” Ако може да им се вярва, т.нар. 20 заплати остават.

***

Пенсиониране. От 1 януари 2016 г. военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети или 18 години действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и /или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. (чл. 69, ал. 1 от КСО). Прослужилите 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. (чл. 69, ал. 4 от КСО). От 1 януари ще имат право да се пенсионират и тези, които са напуснали армията и в момента не са военнослужещи. Условието е да отговарят на изискванията на чл. 69 от КСО, т.е. да имат 27 години осигурителен стаж, от които 18 прослужени на военизирани длъжности, но вече се изисква и възраст.

***

Разузнаване. Министърът на отбраната трябва да стартира процедурите по назначаването на офицер с висше военно звание за директор на Служба „Военна информация”. Парламентът прие първия закон за военното разузнаване и от 1 ноември м.г. то е без титулярен началник.

***

Споразумение. На 28 април се навършват 10 години от подписването на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. На негова основа се провеждат съвместните подготовки.

***

Търг. Дирекция “Отбранителна аквизиция“ вече обяви търг за доставка на бойни бронирани колесни машини за Сухопътни войски. Предвидени  са 41 167 430 лв. без ДДС. Ще бъдат закупени 13 машини за военно формирование 34750 - Карлово през следващите 5 години – по 2 броя през 2016 г. и 2017 г., а през 2018 г., 2019 и 2020 г. по 3. Според разчетите на Министерство на отбраната, през 2016 г. ще бъдат похарчени - 6 333 451 лв. ; за 2017 г. - 6 333 451 лв.; 2018 г. - 9 500 176 лв.; за 2019 г. - 9 500 176 лв.; за 2020 г. - 9 500 176 лв.

***

Устройствен правилник. Ще продължи реформата в администрацията на МО чрез промени на Устройствения правилник.

****

Финанси. Бюджетът на МО за 2016 г. е  1.34 % от БВП. Това са разходи в размер на 1, 033 089 млрд. лв.

***

Хемус 2016. При традиционно подчертан интерес се очаква изложбата „Хемус 2016 – отбрана, антитероризъм и сигурност“, която ще се проведе от 25 до 28 май в Международен панаир Пловдив.  

***

Цивилни служители. За две години напред – пълно спокойствие?! Двата синдиката и министърът на отбраната подписаха железен колективен трудов договор, на който могат да завидят военнослужещите.

***

„Чайка”. Командирът на Морската вертолетна база подполковник Спас Спасов започва годината като носител на наградата на сп. „Клуб Океан” „Офицер на 2015 г.”

***

Шести май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия. Какво ще покаже войската ни на традиционния военен парад?

***

Щаб. Има индикации, че след съответните нормативни промени Щабът на отбраната ще се еманципира в по-голяма степен, макар и в рамките на интегрираното МО.

***

Ъ. Двадесет и седмата буква от българската азбука. В старобългарската кирилица се нарича „йеръ”. Старобългарската гласна ъ (голям ер) е била заден вокал, с предполагаем звук на свръхкратка гласна [и] (според някои автори [о]). Тя се употребява в българската писмена традиция векове след като е спряла да съществува като звук. Писането на краесловните ерове е премахнато едва с правописната реформа от 1945 година.

***

Ь. Двадесет и осмата буква от българската азбука, без звуково съответствие. Знакът се употребява само в средата на думата за означаване на мека съгласна през гласна „о”. Например – сапьор.

***

Юни. Част от състава на 61-ва механизирана бригада ще участва в   голямото международно учение в Полша – „Анаконда-16“.

***

Януари. Първото планирано учение за съвместна българо-американска подготовка „Platinum Lion 2016“ ще се проведе още през януари. То няма да бъде единствено. На 5 януари се навършват 100 години от рождението на армейски генерал Добри Джуров. От 17 март 1962 година до 22 ноември 1990 година той е бил министър на народната отбрана. Заемал е най-дълго време длъжността военен министър на България – 28 години, 8 месеца и 5 дни.