Армията приема 400-500 войници и сержанти от началото на следващата година

17.11.2015 г. Армията приема 400-500 войници и сержанти от началото на следващата година

 България изрази пълна солидарност и подкрепа на предложението на Франция за необходимостта от прилагането на чл. 42, ал.7 от Договора за ЕС, т.е. ако една държава-членка на ЕС стане жертва на въоръжена агресия на своя територия, то останалите държави-членки имат задължението да окажат помощ и подкрепа с всички възможни средства в съответствие с чл. 51 от Устава на ООН и статута си в рамките на Северноатлантическия договор.

Спирдон Спирдонов

При втория си опит Комисията по отбрана подкрепи на първо четене законопроекта за държавния бюджет. Днес дойде министърът на отбраната Николай Ненчев. Заради неговото отсъствие, това не се случи през миналата седмица. След заседанието отговори на въпроси на журналисти.

Както обикновено министър Ненчев, изказа „благодарности и добри думи за депутатите от Комисията по отбрана”. И продължи: „Бюджетът бе приет с голямо мнозинство, постигнахме всичко, което пожелахме. Знаете през колко много трудности минахме през тази година. В началото на годината изглеждаше на пръв поглед твърде невероятно дори за най-близките ми съветници и за заместник-министрите. Всъщност постигнахме тази бюджетна рамка, която ни дава едно особено удовлетворение и сигурност от тук насетне. Вярвам, че това ще бъде сигурност и за българските военнослужещи, които правят толкова много за Българската армия и за това да се чустваме спокойни и сигурно в утрешния ден.” (Уточнението е, че опозицията от БСП и ДПС е гласувала „против”, като бившият министър на отбраната Ангел Найденов се въздържал.)

Колко повече са парите в сравнение с тазгодишния бюджет и какво можем да купим с тях?

Отговорът на министъра на отбраната: „Близо 200 милиона, което не е никак малко на фона на икономическото състояние, в което сме. Не мога да не бъда доволен. Изключително съм доволен от това, което постигнахме. Пак казвам, изпълняваме един от основните приоритети, свързан с модернизацията на Българската армия.” (Тук уточнението е – целеви 80 милиона за ВВС и 80 милиона за ВМС.)

Би ли участвала България в широка коалиция срещу „Ислямската държава”?

Министър Ненчев: „ Запознат съм. Франция е поискала да се задейства чл. 42, т. 7 от Лисабонския договор. Разговорите, свързани с този тип коалиция, вероятно ще се водят от тук насетне. Нямам готовност сега да отговоря на този въпрос.” (Уточнението: Текстът предвижда, ако една държава-членка на ЕС стане жертва на въоръжена агресия на своя територия, то останалите държави-членки имат задължението да окажат помощ и подкрепа с всички възможни средства в съответствие с чл. 51 от Устава на ООН и статута си в рамките на Северноатлантическия договор.)

Споделяте ли позицията на президента, че Русия е хакнала сайтовете на ЦИК и на президенството и, че тя води хибридна война?

Оттговорът на министъра на отбраната: „Имаше такъв тип информация, която аз срещнах и в медиите. Мисля, че тя е по силата на различни доклади. Доколкото разбирам, това е станало или от Русия, или от Китай. Имаше две опции. Поне аз имам такава информация.”

Защо не бяхте миналата седмица на заседанието на Комисията по отбрана, което бе насрочено за първото четене на законопроекта за бюджета?

Министър Ненчев: „Защото имах ангажимент. Съжалявам, извиних се на комисията. Знаете, че особено държа на парламентаризма и работата на Комисията по отбрана. Винаги съм бил съпричастен във всеки един конкретен случай. Стоял съм толкова, колкото е необходимо. Действително имах разговор с министъра на отбраната на Англия. Помолих лично за по-голямо внимание и участие в Черноморския регион. Не бих искал, в този случай, да отменя този си ангажимент. Извиних се. Имах възможност и го направи с цялото си уважение.”

Как Българската армия ще се включи в осигуряването на сигурността у нас след атентатите в Париж?

Отговорът на министъра на отбраната: „Българската армия има готовност да защити здравето и сигурността на българските граждани. Това е част от нашите ангажименти, основна и съществена част, свързана с националната сигурност. Имаме готовност да окажем съдействие във всеки един от конкретните случаи. Не бих искал да коментирам как.”

Бюджетат за отбрана за 2016 г. ще позволи ли да обявите прием на военнослужещи?

Министър Ненчев: „Информирах комисията. От началото на годината обявяваме 400 или 500 места за войници и сержанти.”

Подписахте ли рапортите на тези, които искаха да се уволнят?

Отговорът на министъра на отбраната: „Обикновено през цялата година има такива рапорти. Около протеста имаше 12 рапорта по различни съобръжения. Разписал съм ги.”

Говорихте ли с президента във връзка с евентуалното намаляване на т.нар. 20 заплати при уволнеине на военнослужещите?

Министър Ненчев: „В непрекъснат диалог съм не само с президента, но и с министър-председателя и с народните представители. Този успех и това, което постигнахме с бюджета е в резултат на тези усилия, включително на съдействието на президента.”

Кой ще наследи директора на Служба „Военна информация” Йордан Бакалов?

Отговорът на министъра на отбраната: „Длъжността ще изпълнява времено, назначен от мен, един от неговите заместници”.

 

***

България изрази пълна солидарност и подкрепа на предложението на Франция за необходимостта от прилагането на чл. 42, ал.7 от Договора за ЕС. Това стана днес на заседанието на Съвета „Външни работи – Отбрана“ в Брюксел, съобщи Пресцентърът на МО.

 

Във връзка с извършените на 13 ноември 2015 г. варварски  терористични атентати в Париж, министърът на отбраната на Франция заяви, че е необходимо приложението на  чл. 42, ал.7 от Договора за ЕС, което се случва за първи път от приемането му. Текстът предвижда, ако една държава-членка на ЕС стане жертва на въоръжена агресия на своя територия, то останалите държави-членки имат задължението да окажат помощ и подкрепа с всички възможни средства в съответствие с чл. 51 от Устава на ООН и статута си в рамките на Северноатлантическия договор.

В отговор всички държави-членки заявиха своята солидарност и съпричастност, като подчертаха, че терористичните атаки в Париж са насочени срещу целия ЕС и неговите ценности, поради което е необходимо да бъде даден единен съвместен отговор. Всички страни-членки подкрепиха призива на Франция и на Върховния представител Могерини за предприемане на мерки по силата на чл.42 ал. 7 от ДЕС и готовност да отговорят на конкретни искания на двустранна основа от страна на Франция.

В последващи консултации и координация на двустранна основа ЕС ще дефинира нуждите, свързани с искането на Франция.

Днешната среща дава знак за политическа подкрепа в отговор на терористичните атаки във Франция, което за момента не предопределя специфичните ангажименти по страни, се посочва в съобщението.

***

За Министерството на отбраната през следващата година се предвиждат разходи в размер на 1, 033 089 млрд. лв. Това е записано в проекта на държавния бюджет, подготвен от финансовото министерство.

1, 33 на сто от БВП за МО

По този начин ще бъде спазено изискването на Консултативния съвет за национална сигурност от заседанието му от 27 април т.г. изпълнителната и законодателната власт да осигурят спазването на принципа за ненамаляване на финансовите средства за отбрана като процент от БВП спрямо 2014 г. Става дума за 1, 33 процента от БВП. През 2014 г. разходите за МО са 1, 021 475 млрд. лв., а за тази година – 954, 589 млн. лв. 

Според актуализираната бюджетна прогноза през 2017 г. на МО ще бъдат дадени 1, 003 300 милиона, а през 2018 г. – 1,003 711 милиона.  Прави впечатление, че капиталовите разходи за 2016 г. намаляват от 56, 582 млн. лв. на 54, 335 млн.лв.

Заплатите остават същите

Що се отнася до заплатите, военнослужещите не бива да очакват увеличение. Базата за определяне на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност остава 380 лв., както е и през тази година.

57 милиона повече още през тази година

С приемането на бюджета за 2016 г. депутатите ще актуализират и разходите за тази година. Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в бюджета за 2015 г. ще се увеличат от 71, 100 млн.лв. на 458, 9 млн.лв. От тях за Министерството на отбраната ще бъдат заделени 57, 2 млн. лв., от които 48 милиона са за перо „персонал” и 9,2 милиона за издръжка. За информация – МВР получава допълнително 180 милиона, от които 120 милиона за „персонал”. Тези промени в Закона за държавния бюджет за 2015 г. ще влязат в сила от датата на обнародването на бюджета за 2016 г., т.е. ще могат да се разходват средства до края на тази година.

За заплати и обезщетения

Допълнителните разходи за персонал за МО за тази година са за: заплати и осигурителни вноски – 33,0 млн. лв. и за други възнаграждения и плащания за персонал плюс за обезщетения – 15,0 млн. лв. Увеличението се налага, независимо от предприетите мерки за намаляване числеността на администрацията на министерството и на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната общо с 378 щатни бройки и с 20 % на числеността на персонала, назначен по допълнително разписание на длъжностите, тъй като няма промяна в числеността на въоръжените сили.

За фрегатите

Допълнителните разходи за издръжка в размер до 9,2 млн. лв. са за коректното отразяване на доставката на резервни части по договора с Кралство Белгия за доставка на 2 фрегати, 1 минен ловец, резервни части и оборудване, с договорена схема на разсрочено плащане за периода 2008 -2015 г., които не са разчетени в разхода по бюджета на МО за 2015 година

За реализирането на основните направления на политиката в областта на отбраната за 2016 г. по централния бюджет са разчетени разходи в размер до 160 млн. лв., разпределени както следва:

За МиГ-29

* 80 млн. лв. за ремонт, поддръжка и придобиване на авиационна техника и агрегати. С тези средства ще се осигури достатъчно количество самолети МиГ-29, което ще гарантира изпълнението на поставените задачи по осигуряване на въздушния суверенитет на Република България и носенето на дежурството по Air Policing; достатъчно изправна авиационна техника; изпълнението на мисията по оказването на помощ на населението при бедствия и аварии;

За модулни патрулни кораби

* 80 млн. лв. за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили. Това ще способства за придобиване на съвременни кораби, с които ще се постигне пълна оперативна съвместимост с военноморските структури на НАТО; независимост на доставките на резервни части, свързани с ремонта и поддръжката на корабите; защита на колективната сигурност в Черноморския регион; възможност за пълноценно участие в постоянните корабни групи на НАТО, операциите и ученията на Алианса; принос в ранното откриване и реагиране на нелегалната имиграция, незаконния трафик, контрабанда на море и замърсяването на морската среда.

Орязването на социалните придобивки на военнослужещите чрез промяна в Закона за отбраната и Въоръжените сили, записано в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет, което по уверение на управляващите ще бъде оттеглено между двете четения

* Основният платен годишен отпуск на военнослужещите се съкращава от 30 на 20 работни дни.

* Отменя се допълнителното възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто. То ще се включва към основното месечно възнаграждение, но за проценти и размер не се говори.

* Размерът на порциона ще се определя всяка година със Закона за държавиня бюджет. За 2016 г. той е 80 лв. Сега е 90 лв. Цивилните служители остават без порцион.

* Посяга се на т.нар. 20 заплати при уволнение. Това е болезнена тема. Досега няма правителство и министър на отбраната, който да си позволи подобно решение. То обаче е заложено в текста: „При освобождаване от военна служба военнослужещите имат право на еднократно парично обезщетение в размер 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения“.