МО праща лектори в страната да разясняват политиката му

18.06.2015 г. МО праща лектори в страната да разясняват политиката му

 За организиране и провеждане на кампанията министърът на отбраната Николай Ненчев е утвърдил план на 12 юни. Поредицата от срещи с широката общественост и личния състав на Българската армия ще се провежда в периода от 19 юни до 10 юли във военните клубове на 16 града.

Спирдон Спирдонов

Министерството на отбраната стартира обществено обсъждане на актуални въпроси от отбранителната политика и „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“, съобщи Пресцентърът на МО. По този повод днес в ЦВК заместник-директорът на дирекция „Социална политика” Николай Икономов се срещна с председателите на военно-патриотичните съюзи и други неправителствени организации в сферата на отбраната.

От МО са нарекли кампанията „Модерна отбрана за сигурно бъдеще”. Програмата, за кото става дума, е все още проект и може да бъде прочетен на сайта на министерството. По графика на правителството съгласувателната процедура по нея трябваше да завърши до 27 май, да я одобрят министрите, а Народното събрание да я приеме през юли, т.е. до лятната ваканция на депутатите. На въпрос на „Отбрана” в началото на месеца министърът на отбраната Николай Ненчев каза, че силно се надява  „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“ да бъде приета в тези срокове.

За организиране и провеждане на кампанията министърът на отбраната е утвърдил план на 12 юни. Поредицата от срещи с широката общественост и личния състав на Българската армия ще се провежда от 17 часа в периода от 19 юни до 10 юли във военните клубове на 16 града.

Целева аудитория

Кампанията е насочена към няколко целеви групи: представители на местните структури на коалиционните партнори в управлението и народните представители в съответните избирателни райони; студенти и преподаватели от военните училища и други висши учебни заведения, които имат направления и специалности, свързани с отбраната и сигурността; областни управители, кметове, съветници и служители в общинските съвети и администрации и в структури, които имат отношение към гражданска защита и военната мобилизация; заети в държавни и частни предприятия с военно производство; офицери от запаса и резервисти; неправителствени организации и водещи журналисти в местните печатни и електронни издания.

Три теми за обсъжданията

Първата еПромени, рискове и заплахи в средата за сигурност и предизвикателства пред отбранителната политика на Република България. Евроатлантическата и Европейска принадлежност на страната, гарант за нейната сигурност.” Лекторите са експерти от политическото ръководство на МО или изтъкнати учени, политолози и общественици. Темата обхваща: отбранителната политика на правителството: цел, приоритети, роля и мисия на Въоръжените сили, ниво на политическа амбиция в отбраната; характерни черти и промени на средата за сигурност; влияние на кризата в Украйна и политиката на Русия за хибридна война върху сигурността в Европа; събитията в Ирак и Сирия и ролята на „Ислямска държава“ за сигурността в Близкия Изток. Радикалните ислямски организации и движения и тяхното влияние върху сигурността; забавянето на процесите за интеграция на Западните Балкани в ЕС и НАТО; енергийната сигурност на ЕС и България, гарант за сигурността в по-широк аспект. Европейската стратегия за енергийна сигурност и приносът на България в нея; решенията на НАТО от Уелс (2014 г.), решителен отговор на влошената среда за сигурност по източния и югоизточния фланг на НАТО; външната политика на страната, адекватност на заплахите, приоритети и практически инициативи.

Втората еБъдещи параметри на отбранителните способности, заложени в „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България - 2020“. Лектори са военни експерти от МО, Щаба на отбраната или Военна академия „Георги С. Раковски”. Темата обхваща: изисквания към отбранителните способности, заложени в Програмата; развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2020 г.; способности и структура на Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили; система за командване и управление; система за комуникационно-информационна поддръжка на командването и управлението; всестранно осигуряване на Въоръжените сили и резерв на Въоръжените сили.

Третата еМодернизацията на въоръжените ни сили – непосредствена задача на политическото и военното ръководство на страната и неотделима част от „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България - 2020“. Лектори са експерти от МО, Щаба на отбраната и специалисти в проектно управление на министерството. Темата обхваща: институционално осигуряване на проектното управление в Министерството на отбраната; източници на финансиране на модернизацията на Въоръжените сили; кратка анотация на основните инвестиционни проекти, заложени в „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България - 2020“ и в Национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“, т.е. нов тип основен, многофункционален боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка; модернизация на фрегати клас Е-71; изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните бригади; нови 3D радари; модулен патрулен кораб; технически системи за водене на стратегическо разузнаване; кибернетична защита; Съвместен оперативен център (СОЦ) на Съвместното командване на силите (СКС); Автоматизирана информационна система на МО, БА, оперативните и тактическите щабове.

Графикът за общественото обсъждане

Пловдив – 19.06.2015 г. (петък); Казанлък – 23.06.2015 г. (вторник); Стара Загора – 24.06.2015 г. (сряда); Смолян – 26.06.2015 г. (петък); Враца – 29.06.2015 г. (понеделник); Благоевград – 29.06.2015 г. (понеделник); Карлово - 29.06.2015 г. (понеделник); Видин – 30.06.2015 г. (вторник); Плевен – 01.07.2015 г. (сряда);  Сливен – 02.07.2015 г. (четвъртък);  Ямбол – 03.07.2015 г. (петък); Шумен – 06.07.2015 г. (понеделник); Варна – 07.07.2015 г. (вторник); Бургас – 07.07.2015 г. (вторник); Велико Търново – 08.07.2015 г. (сряда); София – 10.07.2015 г. (петък).

Обсъжданита са във военните клубове от 17 ч.

Разпределение на групите от лектори

Парламентарният секретар на МО Пламен Даракчиев е ръководител на първата група. Тя е за Пловдив, Смолян, Карлово и Казанлък. В нея влизат доц. Красен Станчев, главен асистент д-р Георги Ганев, журналистът Иван Бедров, д-р Соломон Паси, генерал-майор от резерва Съби Събев и Виолина Кехайова от дирекция „Инвестиции в отбраната”.

Ръководител на втората група, която е за Сливен,  Ямбол, Бургас и Стара Загора, съветникът на министъра на отбраната Бойко Станкушев. В нейния състав са доц. д-р Антоний Гълъбов, доц. Красен Станчев, д-р Соломон Паси, полковник Пламен Монов от дирекция „Отбранителна политика” и Георги Кожухаров от от същата дирекция.

Третата група с ръководител генерал-лейтенант от резерва Атанас Запрянов – съветник на министъра на отбраната, е за Варна, Шумен, Велико Търново и Благоевград. В не влизат проф. д-р Владимир Чуков, доц. д-р Антоний Гълъбов, полковник Бойко Марков от дирекция „Стратегическо планиране”, Стойко Петров – съветник на министъра на отбраната и Георги Шарков.

Съветникът на министъра на отбраната Николай Василев ръководи четвъртата група лектори. Тя е за Плевен, Враца и Видин. В не влизат проф. д-р Тодор Тагарев, Калин Манолов, полковник Ганчо Душков от дирекция „Стратегическо планиране” и Младен Младенов от дирекция „Отбранителна политика”.

Медийният съветник на министъра на отбраната, който от скоро е назначен временно за началник на политическия кабинет Валерия Кардашевска ръководи петата група, която е за София. В нейния състав са проф. Огнян Минчев, посланик Илин Василев, социологът Васил Гарнизов, директорът на ИПИО капитан I ранг проф. Янцислав Янакиев, полковник Николай Доцев, Стойко Петров и Георги Шарков, изпълнителен директор на Европейски Софтуерен Институт Център България.

В списъка от външни лектори фигурират още журналистът Иво Инджев, политологът Даниел Смилов, социоложката Боряна Димитрова и специалистът по международни отношения Димитър Бечев.

На военнослужещите и цивилните служители от системата на МО ще се изплащат командировъчни, а на външните лектори, включително и хонорари за всяко участие. Транспортирането е от лимита на министъра на отбраната. Подготовката на залите във военните клубове е ангажимент на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.