Два варианта за пенсиониране на военнослужещите предлага Министерството на отбраната

02.04.2015 г. Два варианта за пенсиониране на военнослужещите предлага Министерството на отбраната

 Без възраст или със, но при тригодишен гратисен период. Вторият вариант е за придобиване право на пенсия при навършени 50 години, но от 1 януари 2019 г. Оказва се, че средната продължителност на живот на военнослужещите е около 62 години.

Спирдон Спирдонов

Министерството на отбраната внесе в края на март в Министерството на труда и социалната политика Доклад на Консултативния експертен съвет за разработване на модел за пенсиониране на военнослужещите (КЕСМО). Информацията е публикувана на сайта на МО, след като вчера от „Отбрана“ изпратихме в министерствата на отбраната и труда и социалната политика запитване по този въпрос. Конкретната причина бе, че след  пресконференцията във вторник на премиера Бойко Борисов, вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министърът на финансите Владислав Горанов остана впечатление, че Министерството на отбраната все още няма становище по предстоящата пенсионна реформа и по-конкретно по модела за пенсиониране на военнослужещите. В резултат на това прозвучаха и някои спекулативни изказвания, например, че военнослужещите се пенсионират много рано и едва ли не получават прекалено дълго време пенсия. Оказва се, че средната продължителност на живот на военнослужещите е около 62 години. При средна възраст за пенсиониране в сектор „Сигурност“ от 52 години и 8 месеца, както твърди вицепремиерът Калфин.

Документът е изготвен след направен задълбочен анализ на негативните последици за въоръжените сили в резултат на прибързаното утежняване на условията за пенсиониране на военнослужещите чрез реформите в пенсионната система през последните 15 години, предизвикали масово напускане на обучени и добре подготвени кадри, се посочва в съобщението на МО. 

С цел защита правата и интересите на военнослужещите и с оглед на ограничаване на негативните последици за въоръжените сили в доклада са предложени два варианта, свързани с реда за пенсиониране. 

Първият вариант

Да не се въвеждат промени в условията за пенсиониране на военнослужещите по чл. 69, ал. 1 от КСО. Мотивите за това предложение се основават на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, която за военнослужещите е 40,8 на сто - с 8 процентни пункта повече от размера на осигурителната вноска за пенсия за лицата, работещи при условията на първа категория труд, както и на средната продължителност на живот на военнослужещите (около 62 години). Посочва се още, че през последните 10 години изискването за минимален осигурителен стаж за военнослужещите (и другите лица по чл.69 от КСО) е увеличен скокообразно със седем години. Такова увеличение на минималните изисквания за придобиване на право на пенсия за останалите категории работници/служители в страната не се наблюдава. Отчетено е, че утежняването на реда на пенсиониране ще доведе до нова, силна реакция и много военнослужещи ще пожелаят да бъдат освободени от военна служба, каквато е тенденцията през последните 13 години. Не на последно място се посочва, че в повечето от армиите на НАТО и ЕС не е въведена минимална възраст за придобиване на правото на пенсия за военнослужещите. 

Вторият вариант

При вземане на решение за промяна на условията за пенсиониране на военнослужещите чрез въвеждане на допълнително условие – „възраст”, Министерството на отбраната предлага следната промяна на чл. 69 от КСО:

„Чл. 69. (1) Военнослужещите и лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България до 31.12.2018 г., а от 01.01.2019 г. и при навършване на 50-годишна възраст.
(...) Лицата по ал. 1, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав придобиват право на пенсия до 31.12.2018 г., а от 01.01.2019 г. и при навършване на 40-годишна възраст.“ 

Посочената редакция на текста предполага въвеждане на кумулативно изискване за общ осигурителен стаж и достигане на определена възраст, за да може военнослужещият да придобие право на пенсия. Предлага се въвеждането на възрастта да влезе в сила от 1 януари 2019 г. 

Преходният период от минимум три години за въвеждане на минимална възраст като допълнително условие за пенсиониране на военнослужещите осигурява относително спокойствие на хората в отбраната, смятат от министерството. 

В доклада се посочва още, че въвеждането на възраст като едно от условията за пенсиониране на военнослужещите трябва да се приложи и по отношение на останалата категория правоимащи лица по чл. 69 от КСО, за да се избегне дискриминация по признак „обществено положение” по отношение на военнослужещите.

Трябва да признаем, че Министерството на отбраната предлага възможно най-безболезнените варианти. Това е добре. Въпросът е защо вариантите са два, а не един. Очевидно е, че по този начин последната дума преди промените да тръгнат към правителството и парламента ще има социалното министерство. А вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин не допуска вариант без въвеждане на възраст за придобиване право на пенсия от военнослужещите. Все още не е ясна и позицията на другите ведомства в сектор „Сигурност“. Има вероятност МВР отново да си решат изцяло в своя полза нещата, основавайки се на последните промени в техния закон и опирайки се на силната синдикална защита.  

Снимка:Старшина от запаса  Мариян Колев