Заплаха ли са дроновете за националната сигурност?

30.03.2015 г. Заплаха ли са дроновете за националната сигурност?

 Към момента няма формулирани конкретни правила, което прави безпилотните летателни системи практически „законно” използваеми, включително и в кризисни райони като Източна Украйна, Либия и Сирия, посочва министърът на отбраната Николай Ненчев в отговор на питане на народния представител проф. д-р Вили Лилков.

Спирдон Спирдонов

Практически малките безпилотни летателни апарати (дронове) са трудно използваеми за терористични цели. Този извод прави министърът на отбраната Николай Ненчев в отговор на питане на народния представител проф. д-р Вили Лилков. Все пак обаче би трябвало да се предприемат законодателни мерки във връзка с налагането на уведомителен режим при тяхното придобиване и употреба.

Въпреки това заключение, министърът определя питането като особено актуално. Според него то следва да бъде обсъдено не само във Въоръжените сили, които имат отговорност за защитата на въздушния суверенитет, но и в министерствата на транспорта и вътрешните работи. Във Въоръжените сили е възприета класификация на безпилотните летателни системи (БЛС). Според нея малките безпилотни летателни апарати (БЛА) са клас I – до 150 кг. Те се подразделят на три групи, в зависимост от теглото и радиуса на използване: над 20 кг. и радиус на използване до 50 км, между 2 и 20 кг и радиус на използване до 25 км и под 1 кг и радиус на използване до 5 км. В отговора се посочва, че в нашите Въоръжени сили се използват подобни системи.

Според Концепцията за въздушно наблюдение и разузнаване с безпилотни летателни системи от Въоръжените сили на Република България, малките безпилотни летателни апарати с обща маса под 20-25 кг попадат в категорията на т.нар. „мини безпилотни летателни апарати”. Смята се, че е проблематично тяхното използване като летящи стрелкови установки чрез пренасяне на борда на далекобойно стрелково оръжие или за сваляне на граждански полети чрез насочването им към самолети. Същата преценка се прави и във връзка с евентуалното им използване като летящи бомби и залагането на бомби, платформи за разпръскване  на биологични, химически и ядрени вещества.

Използването на такива апарати, припомня министърът, следва да е в съответствие с правилата, установени от международни и национални организации, които имат отношение към въздухоплаването. Освен европейските инициатива, във връзка с широкото навлизане на БЛА в търговската сфера, в някои страни вече за предприети промени в националното законодателство.  В САЩ, например, е забранено малки БЛА да летят на по-голяма височина от 120 м и в радиус от 8 км от най-близкото летище; има изисквания полетите на малките БЛА да бъдат само в светлата част на денонощието, а операторите да поддържат визуален контакт с БЛА през целия полет. В Канада са въведени няколко изисквания: притежаване на сертификат за управление на специализирани въздухоплавателни средства при използване на БЛА с тегло от 35 кг и повече; наличие на разрешение за използване на БЛА с тегло от 25 до 35 кг и уведомяване на съответната агенция при полети на БЛА с тегло от 2,1 до 25 кг.

Към момента, се отбелязва в отговора, няма формулирани конкретни правила, което прави БЛС практически „законно” използваеми, включително и в кризисни райони като Източна Украйна, Либия и Сирия. Това, обаче, не освобождава от отговорност съответните национални структури да предприемат мерки за административно регламентиране на БЛС и особено тези, които са под граждански контрол. Опитът от използваенто на малките БЛА в различни конфликтни точки показвал, че те се използват основно за разузнаване и системно наблюдение на райони, маршрути и обекти. Свободно достъпните на пазара малки БЛА, посочва министър Ненчев, нямат възможност за нанасяне на въздушни удари. Контролът на тези, които се използват от Въоръжените сили, казва той, се осъществява от командирите, съгласувано с военните органи за обслужване на въздушното движение и бойно управление.

Снимка Мариян Колев