Тревожно писмо до Бойко Борисов от военно-патриотичните съюзи

06.03.2015 г. Тревожно писмо до Бойко Борисов от военно-патриотичните съюзи

 Ние Ви умоляваме, се посочва в писмото до премиера, да напомните на Вашите министри, че нашата военна история не принадлежи само на тях, а на целия народ, на техните бащи и деди, на загиналите и ранени половин милион българи по полетата на войните за национално обединение и единствената тяхна  отговорност е тя да достигне неопетнена до поколенията.

Спирдон Спирдонов

Офицерите и сержантите от запаса и резерва, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите призовават премиера Бойко Борисов да прекрати продължаващите опити на Министерството на финансите за опорочаване и силово определяне плановете за отбелязване на годишнини от най-значимите събития в нашата история, чрез системно намаляване и дори спиране на тяхното финансиране със средства  от държавния бюджет.

В писмото на военно-патриотичните съюзи до министър-председателя с тревога се отбелязва принизяването на значимостта на отбелязването на три важни годишнини от военната ни история – 70 години от края на Втората световна война и участието на България в нея, 100 години от началото на Първата световна война и 130 години от Сръбско - българската война.

Ние Ви умоляваме, се посочва в писмото, да напомните на Вашите министри, че нашата военна история не принадлежи само на тях, а на целия народ, на техните бащи и деди, на загиналите и ранени половин милион българи по полетата на войните за национално обединение и единствената тяхна  отговорност е тя да достигне неопетнена до поколенията.

Военно-патриотичните съюзи се обръщат към премиера Бойко Борисов, като към последната инстанция, способна да промени решения на бюрократи и лъжепатриоти, с най-горещата молба да сложи край на издевателствата над българската история  от страна на Министерството на финансите. И му предлагат да поеме лично патронажа над честването на  130-годишнината от Сръбско –българската война, като и в столицата, и гарнизоните да се проведат военни паради и тържествени зари – проверки на 19 ноември.

***

Писмото

До Председателя на Министерския съвет на Р България

Г-н Бойко Борисов

Уважаеми г-н Министър-председател,

Общественият съвет по въпросите на отбраната, като координиращ орган на 28 военнородолюбиви организации се обръща към Вас, в качеството Ви на Председател на Министерския съвет на Република България, с молба да прекратите продължаващите опити на Министерството на финансите да опорочават и силово да определят плановете за отбелязване на годишнини от най-значимите събития в нашата история, чрез системно намаляване и дори спиране на тяхното финансиране със средства  от държавния бюджет. Ние Ви умоляваме да напомните на Вашите министри, че нашата военна история не принадлежи само на тях, а на целия народ, на техните бащи и деди, на загиналите и ранени половин милион българи по полетата на войните за национално обединение и единствената тяхна  отговорност е тя да достигне неопетнена до поколенията.

Началото бе поставена през 2012г. когато отбелязвахме 100 години от Балканските войни. Войни, изстрадани заради жертвите и срутените надежди за обединение, пълни с героизъм, патриотичен възторг, кръв и черни забрадки. За отбелязването им финансовото министерство милостиво отпусна десетократно по-малка сума от тази, която бе изразходвана при отбелязването на 95-тата годишнина от войните. Десетки мероприятия бяха опорочени и съкратени, десетки паметници останаха неподдържани, планирани книги не бяха издадени. Причина бе широко прокламираната тогава криза. Ние премълчахме обидата за най-великата война, която сме водили и за Българската войска сразила цяла една империя.

През 2015г. България отбелязва три забележителни годишнини:

-          70 години от участието ни в заключителния период от Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция, дало повод за по-леките клаузи на мирния договор за страната ни. Планът за честването е изготвен, многократно орязван и средствата са определени с постановление на МС. Макар и недостатъчни, те ще позволят достойното отбелязване на годишнината;

-          100 години от началото на участието ни в Първата световна война. Това е периода на бляскавите победи на Българската армия, довели да разгрома на Сърбия, реванша за крушението от Балканските войни,   освобождаването на Македония и Беломорска Тракия и докосването   до сбъднатия идеал за национално обединение. Планът за отбелязването на годишнината многократно се променя, непрекъснато се орязват средствата от финансовото министерство, съкращават се нови и нови мероприятия. А в честванията са включени десетки области и общини, всички организации и институции. Причината отново са  недостига на средства поради факта, че е определена  рамка от 400 хил. лева за всички чествания през годината и за отбелязване на тази годишнина остават жалките около 170 хил. лева. Отново се съкращават цели мероприятия, спират се книги, опорочават се конференции и международни мероприятия, обезсмисля се цялото честване, лишават се поколенията от знания и напомняне за нашата бойна слава;

-          130 години от Сръбско-българската война. Най-справедливата, най-победоносната война в нашата нова история. Войната защитила Съединението и правото на съществуване на младата българска държава. Войната на младите български капитани срещу генералите, за която се пеят песни и с която единствено остана да се гордеем заслужено. За всенародното и честване все още няма план, няма отпуснати средства, няма патрон, няма дори Национален комитет. Всички институции мълчат и чакат, бюрократите от финансовото министерство издевателстват над паметта на българския народ и се опитват да прокарат безумната идея, че планираните 400хил. лева за 2015г. са за отбелязване на всички тези годишнини от войните за национално обединение и за Сръбско-Българската  война  няма да бъдат отпуснати допълнително средства за национално честване.

Уважаеми г-н Председател на Министерския съвет,

 Обръщаме се към Вас, като към последната инстанция, способна да промени решения на бюрократи и лъжепатриоти, с най-горещата молба да сложите край на издевателствата над българската история  от страна на Министерството на финансите и да се разпоредите:

Първо,  да не се пипа и съкращава вече съгласувания в Националния комитет на всички нива  план за отбелязване на 100 години от Първата световна война, като бъдат отпуснати допълнително исканите средства от Комитета;

Второ, да бъде ускорена подготовката за отбелязване на 130-годишнината от Сръбско-българската война, като се формира Национален комитет, изготви екшън-план и се отпуснат целево допълнителни средства по плана.

Предлагаме да поемете лично Вие патронажа над честването на  130-годишнината от Сръбско –българската война и в столицата и гарнизоните да се проведат военни паради и тържествени зари – проверки на 19 ноември.

 

От Обществения съвет по въпросите на отбраната , подписали:

Кирил Цветков, генерал-лейтенант от резерва, председател на Обществения съвет по въпросите на отбраната и на Асоциацията на Сухопътните войски на България

Стоян Топалов, генерал-лейтенант от резерва, председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

Петър Велчев, младши - лейтенант от резерва, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите

Д-р Иван Сечанов, председател на Съюза на ветераните от войните на България

К-н д. пл. Атанас Илев, председател на Съюза на ВНВУ, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство