Категорично се противопоставят на всяко посегателство върху последната ни подводница

13.12.2014 г. Категорично се противопоставят на всяко посегателство върху последната ни подводница

 Otbrana.com

Съюзът на подводничарите изразява тревога, по повод публикацията в „Moreto.net”, от 12 декември 2014 година, относно отправеното от частната фирма „Бон Марин Интернешънъл“ искане за изкупуване на подводница „Слава“ за скрап! Това се посочва в писмо на организацията до кмета на Община Варна Иван Портних, председателя на Общинския съвет Иван Луков и до всички общински съветници на морската ни столица.

***

Писмото

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПОРТНИХ,

УВАЖАЕМИ  Г-Н ЛУКОВ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Управителният съвет  (УС) на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ) изразява своята, и на подводното братство у нас,  тревога, по повод публикацията в „Moreto.net”, от 12 декември 2014 година, относно отправеното от частната фирма „Бон Марин Интернешънъл“ искане за изкупуване на подводница „Слава“ за скрап!

Като благодарим на членовете на комисията, за първоначалното отхвърляне на искането, позволяваме си да напомним още веднъж, че „Слава“, бе предадена безвъзмездно на Община Варна, през 2010 година, с цел превръщането и в музей. Нещо повече, „Слава“ бе заменена с вече получената (две години преди това) подводница „Надежда“, със същата цел.

Тези факти са още едно свидетелство, че Община Варна, респективно Общински съвет Варна, както и цялата варненска общественост трайно и последователно защитават идеята, Варна да има своя подводница-музей, като морска столица на България и врата на Родината към Световния океан! Болшинството морски държави в света свято пазят паметта и традициите на своето подводно плаване!

За осъществяване на тази прекрасна идея, през 2010 година в Община Варна бе създадена експертна група от представители на всички институции, имащи отношение към морето и морските традиции, под председателството на заместник-кмета – г-н Богдан Караденчев, със задача да уточни и предложи дислокацията и начина на експониране на „Слава“. Бяха разработени три варианта за решаване на поставената задача. Експертната група предложи на кмета да възложи на външен изпълнител разработването на предварителни проекти, с цел определяне на необходимите по всеки проект финансови средства, с последващ избор на най изгодния вариант.

На УС на СПРБ не са известни по-нататъшните действия на експертната група и дали са разработени проекти за реализиране и финансиране на музея. Членовете на СПРБ отново заявяват своята готовност, с безвъзмезден труд да участват в работите по подготовката и поддържането на бъдещия музей, както и да организират кампания за събиране на средства за реализирането му.

УС на СПРБ  и хилядите подводничари в България категорично се противопоставят на всяко посегателство върху последната ни подводница, която трябва да се превърне в символ на подводното ни плаване! Изразяваме готовност и за ефективни протестни действия, в случай, че мнението ни не бъде чуто!

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПОРТНИХ,

УВАЖАЕМИ  Г-Н ЛУКОВ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 26 май 2015 година България ще отбележи 99-ата годишнина от получаването на първия български подводник – UB-1-8. С този акт българските държавници от началото на миналия век доказват, че оценяват огромното значение на подводния флот, като оръжие на слабите морски държави и флоти. България става единадесетата държава в света с подводница в своите ВМС, именно благодарение на държавническото мислене на своя елит!

И след като си позволихме да станем едва ли не единадесетата държава в света без действащи подводници, нека поне съхраним културното наследство и морските традиции на страната ни в подводното плаване!

С уважение:

Капитан първи ранг /р/ Станко Станков

Председател на УС на СПРБ