Запасното войнство – във федерация, конфедерация или…

26.11.2014 г. Запасното войнство – във федерация, конфедерация или…

 Започва процес за обсъждане и приемане на най-добрата формула за обединение на военнослужещите от запаса и резерва и техните неправителствени организации в името на сериозното поставяне и своевременното решаване на ключови въпроси за отбраната и хората в нея.

Спирдон Спирдонов

Четвъртото общо събрание на организациите от сферата на отбраната се проведе на 25 ноември в ЦВК. Участваха представители на 21 организации от общо 29. Основните въпроси бяха два: отчет на Обществения съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) с избор на ново ръководство и обсъждане на идеи за по-нататъшно обединение на военно-родолюбивите организации.

Директорът на дирекция „Социална политика” на МО полковник Атанас Милин и неговият заместник Николай Икономов приветстваха участниците със специален поздравителен адрес, в който бе посочено, че министерството оценява високо военно-патриотичните инициативи на съюзите и организациите на запасното войнство.

За тези четири години, посочи в отчетния доклад председателят на ОСВО и председател на Асоциацията на Сухопътните войски генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков, нашият съвет придоби известност, ползва се с добро име в обществото и е търсен партньор. Причината за това са позициите, които ОСВО заема по редица ключови и в много случаи болезенени за армейската общественост въпроси. И другото обяснение за авторитета – съветът не влиза в договорки с политически партии и няма политически амбиции.

Ние, посочи генерал-лейтенант Цветков, не сме нито русофилска, нито русофобско организация. Не сме и против евроатлантическата ориентация на България. Това, председателят на ОСВО го каза, по повод на изявление на обществен форум на служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов, че само определени неправителствени организации работят за интегрирането ни в НАТО.

ОСВО, бе отбелязано в доклада, смята, че у нас има криза в политиката за отбрана, поради системното недофинансиране. Вече пета година не се изпълнява Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили във връзка със заделянето на 1,5 на сто от БВП в бюджета на МО. В този смисъл бе изразена тревога, че и в бюджета за 2015 г. няма да бъдат заложени тези средства, което поставя под съмнение изпълнението на решението на срещата на върха на Алианса в Уелс за постепенно стигане до 2 процента от БВП за отбрана. Подчертано бе, че трябва да се отпуснат целеви средства за оборудването на една батальонна бойна група или за други проекти за моедрнизация, както държавата прави това за нуждите на МВР.

Потвърдени бяха декларациите против промените на условията за придобиване право на пенсия от военнослужещите, що се отнася до въвеждането на възраст. ОСВО определя това като отнемане на права. Отчита, че няма кой друг да защити действащите военнослужещи и смята това за свой дълг. С тревога бяха констатирани и негативните нагласи в обществото, включително и в част от медиите, срещу военната професия, Българската армия и нейните командири.

За съжаление, държавните институции, включително президент, премиер, председател на Народното събрание и министър на отбраната, не се отзовават на желанията за срещи с ръководството на ОСВО и на призивите му за съвместни прояви в интерес на армията и нацията, като цяло, каза генерал-лейтенант Цветков. Очакванията са, че занапред ще има необходимата отзивчивост. На 15 декември в ЦВК ОСВО организира кръгла маса по националните приоритети. Предложено е на председателя на Народното събрание Цецка Цачева да стане патрон на  проявата. На дневен ред остават срещите с държавниците, на които да бъдат поставени сериозните въпроси на отбранителната политика и незавидното социално състояние на действащите и запасните военнослужещи. Както и за неуредиците, произтичащи от наредбата, която урежда подпомагането на военно-патриотичните съюзи и неправителствените организации, регистрирани в обществена полза, както повелява Законът за отбраната и Въоръжените сили. Категорично е мнението, че не бива да се допуска замислената промяна в Кодекса за социално осигуряване за пенсионирането на военнослужещите. Ще се опитаме да подпомогнем Щаба на отбраната и командирите на Видове въоръжени сили в исканията им да бъде увеличен съставът на някои формирования, посочи генерал-лейтенант Цветков. Имаме желание и капацитет да работим и по новата Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили, допълни той.

Констатациите в доклада бяха потвърдени от изказващите се. Председателят на Съюза на парашутистите в България бригаден генерал от резерва Иван Мечков предложи да се излезе с декларация против замисленото обединяване на двете разузнавания, което би станало, ако се приеме внесеният законопроект за ДАР на Реформаторския блок. Той бе подкрепен и от генерал-майор от резерва Кольо Бъчваров, заместник председател на Независимия национален съюз на офицерите в България. Генерал-майор Бъчваров изрази безпокойство от очертаващата се тенденция за подценяване ролята на Силите за специално операции, включително и свеждането им до полк или батальон. Според него в това отношение се подвежда и премиерът.

Полковник от резерва Ангел Георгиев, председател на Българската авиационна асоциация, който бе гост на форума, изрази пълна подкрепа на усилията на ОСВО. Той също сподели безпокойството си от напрежението, което се създава сред военнослужещите във връзка със създадената несигурност, особено по отношение на предстоящите промени в пенсионирането им. Дори приведе неофициални данни, получени на основата на изследването на базата на 400 хиляди пенсионирани военнослужещи. Те показват, че средната продължителност на живот на военнослужещия е 61 години и 9 месеца, а за летателния състав – 57 години. Това показва, че взема пенсия не повече от 12 години! За съжаление някои смятат това за привилегия!

Участвах в няколко прояви по повод 10-годишнина от приемането ни в НАТО, каза председателят на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ капитан далечно плаване Атанас Илев. Говореше се, посочи той, за визии, стратегии, проценти...Никой обаче, заяви капитанът, не мисли за мястото на запасния офицер. Нашата младост премина в служба на България, но мъдростта ни остана, каза той, не без определена доза обида.

Толкова по първия въпрос. Вторият предизвика не по-малка дискусия, която се проведе, след като участниците в събранието преизбраха отново за председател на ОСВО генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков, а за негов заместник генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов – председател на СОСЗР. Той аргуменитра и проблема. Неговите наблюдения и разговори с военнослужещи от запаса и резерва показват, че не се одобрява разпокъсаността на запасното войнство, което не позволява поставянето и решаването на проблемите. Въпросът е, че ОСВО и неговото Общо събрание не са юридически лица, т.е. те са неформална организация. Това е и причината държавните институции да отказват предложения за съвместна работа, дори не може да се сключи споразумение с МО. Посочено бе, че министерството предпочита да работи с единна организация. Наблюденията на генерал Цветков показват още, че по-големите съюзи, като СОСЗР, не приемат обединението, не искат да имат „шапка”, както се казва. От друга страна много от неправителствените организации в сферата на отбраната са с минимален състав, а други формално се назовават за такива. Въпросът е как да се използва популярността на ОСВО в интерес на запасното войство и как да придобие лигитимност. Може би, смята генерал Цветков, трябва да учредим Общо събрание на военно-родолюбивите организации.

Според бригаден генерал от резерва Иван Мечков единен субект е крайно необходим. Дори, допълни той, така военно-патриотичните организации могат авторитетно да се намесят и в политически аспект, за да се справим с очевидните опити за унищожаване на Българската армия. На същата позиция бе генерал-майор от резерва Кольо Бъчваров, които видя в едно обединение и шанс запасното войнство, което ще рече и армията, да има свое лоби в парламента.

Генерал-майор от запаса д-р Стоимен Стоименов, председател на Центъра за изследване на асиметричните рискове и заплахи за сигурността в Югоизточна Европа и Черноморския регион, бе категоричен, че „като сме много и раздробени, властта не се съобразява с нас”. Според него има три варианта. Първият, да се регистрира сдружение, в което да се включат всички членове. Вторият – да се създаде федерация. И третият – да се учреди конфедерация. Той обаче е на мнение, че ако се търси единение, то трябва да стане на базата на СОСЗР, който е най-многочислен и е член, а в седващите години и президент, на Междусъюзническата конфенедарция на офицерите от резерва към НАТО – СИОР. И сега в СОСЗР има асоциирани организации - Национална асоциация „Сигурност” и Асоциация на разузнавачите от запаса. Най-реалистично и най-безболезнено е единението да стане на базата на СОСЗР, смята генерал-майор Стоименов. Полковник от запаса Атанас Иванов от Столичната организация на СОСЗР подкрепи позицията на генерала.

Според полковник от запаса Румен Кисьов, председател на Сговор за демократична алтернатива – член на КООСО, разпокъсаността води запасното войнство до обреченост. Той смята, че трябва да се обмислят и предложат различни варианти, за да се избере най-добрият. Важно е, посочи полковник Кисьов, нещата да се поставят на експертна основа. Той допусна включването и на някои партии, които имат определено отношение към проблемите, като тези на бившите министри на отбраната Николай Цонев и армейски генерал Йордан Мутафчиев. Позиция за обединение защити и председателят на Сдружението на офицерите от резерва и запаса „Клуб 199” полковник Цанко Цанков, който водеше заседанието.

Председателят на КООСО Лазар Мурджев изрази мнение, че при наличието на толкова малка армия у нас, запасното войнство е факторът в отбраната и сигурността. Той смята, че единението трябва да минава през разбирането да няма насочване към която и да е формална организация. Според него трябва да се създаде „нещо, което да ни обединява като нагласи”. Например, като Движение за спасение на България, в което да участват всички фактори в брашна „Отбрана и сигурност”, но без да се регистрира.

Младши лейтенант от запаса Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, пожела успех на идеите за единение или обединение, но заяви, че спазвайки своите принципи в 100-годишната си история, неговата организация може да бъде само със статут на наблюдател.

Общото събрание възложи на ОСВО, който се състои от 11 члена, да проучи възможностите за обединение. При определена готовност въпросът ще бъде обсъждан от Общото събрание.

Имаше още две решение: за приемане в ОСВО на Сдружение "Обединени българи за устойчив свят" с председател Борис Григоров и за изключване на Националния институт за стратегически изследвания с председател генерал-лейтенант от запаса Стоян Андреев. Причината за изключването е некоректно използване името и авторитета на ОСВО.

На снимката: Директорът на дирекция „Социална политика” на МО полковник Атанас Милин приветства участниците със специален поздравителен адрес, в който бе посочено, че министерството оценява високо военно-патриотичните инициативи на съюзите и организациите на запасното войнство.

Снимка Димитър Бебенов