Три варианта за таван на пенсията през 2015 г.: 910, 1040 и 2600 лева

23.10.2014 г. Три варианта за таван на пенсията през 2015 г.: 910, 1040 и 2600 лева

 Животът е такъв, че колкото и да му се служи на човек, се налага да излезе в пенсия. Тогава излиза в резерва или запаса и става „абонат” на Националния осигурителен институт и почва да си изчислява пенсията.

Спирдон Спирдонов

Консултативният съвет за оптимизация на осигурителната система (КСООС) към служебния министър на труда и социалната политика  проф. Йордан Христосков е готов с голям пакет от предложения за реформи. Повечето от тях са разработени в различни варианти. В армейската общественост усилено се дискутира възможната промяна на чл. 69 на КСО и въвеждане на възраст, освен необходимия осигурителен стаж, за придобиване право на пенсия от военнослужещите.

Все пак животът е такъв, че, колкото и да му се служи човек, се налага да излезе в пенсия. Извън армията и другите специални ведомства има десетки хиляди запасни и резервисти, които, както много от тях се шегуват, са абонати на Националния осигурителен институт. Не са малко тези, които се интересуват как се движи т.нар. таван на пенсиите. И докога ще получават по-малко от изчисленото им.

В този смисъл Консултативният съвет при социалния министър разглежда три варианта, които ще бъдат предложени на следващото правителство.   Те предполагат три варианта за таван на пенсията през 2015 г.: 910, 1040 и 2600 лева. Като че ли последният е най-добър, но какви са разчетите и аргументите.

Първи вариант: Запазване на досегашната разпоредба, т.е. 910 лв. максимална пенсия

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях, се определя, считано от 1 юли на всяка календарна година, в размер на 35% от максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със Закона за бюджета на ДОО. При това положение, според експертите на съвета, ще се запази статуквото като обществено приемливо, защото не допуска голяма разлика между най-ниската и най-високата пенсия.

Към 30 септември т.г. пенсионерите, получаващи пенсии, ограничени на „тавана“ от 840 лв. (35% от максималния осигурителен доход за 2014 г. 2400 лв.), са 43 965, а отрязаната сума над „тавана” e 8,9 млн. лв. месечно. При запазването на процентното съотношение между „тавана” на пенсиите и максималния осигурителен доход и съгласно макрорамката на Министерството на финансите максималният размер на получаваните една и повече пенсии се увеличава на 910 лв. за 2015 г. (35% от 2600 лв.). Разчетите показват, че необходимите допълнителни средства за 2015 г. са 18,2 млн. лв.

Втори вариант: 1040 лв. максимална пенсия

Това може да се случи, ако има повишаване на процента от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със Закона за бюджета на ДОО. Така ще се компенсират частично хората с ограничен размер на пенсията.

Максималният размер на получаваните една и повече пенсии ще се увеличи от  840 на 1040 лв. (40%  от 2600 лв.). Необходимите допълнителни средства за 2015 г. ще са в размер на 32,4 млн. лв. Пенсионерите с ограничени на новия „таван” пенсии ще са около 15 400, а отрязаната сума над „тавана“ - около 3,3 млн. лв. месечно.

Трети вариант: Таванът става 2600 лв. за 2015 г., 2800 за 2016 г. и 3000 за 2017 г.

Формулата за реализиране на този вариант е следната: „Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2018 г., без добавките към тях, се определя, считано от 1 юли на всяка календарна година, в размер на максималния осигурителен доход за същата календарна година, определен със Закона за бюджета на ДОО.“ По този начин ще се компенсират много по-добре хората с ограничен размер на пенсията.

Какви са изчисленията по третия вариант? Съгласно макрорамката за периода 2015-2017 г. на Министерството на финансите от 20 септември 2014 г. максималният осигурителен доход ще се увеличи от 2400 лв. на 2600 лв. от 1.01.2015 г., на 2800 лв. за 2016 г. и на 3000 лв. за 2017 г. Определянето на максималния размер на получаваните една и повече пенсии, равен на 2600 лв., ще доведе до увеличаване на разходите за пенсии с 51,6 млн. лв. за 2015 г., като 43 838 пенсионери ще получат действителните размери на пенсиите си, а само 125 ще останат ограничени на новия максимален размер.

Всеки може да си направи сметката. Има поне три възможности: да получава само заплата, да получава само пенсия или да получава и двете.