Шаламанов иска вариант за промяна на реда за пенсиониране на военните до 10 декември

18.10.2014 г. Шаламанов иска вариант за промяна на реда за пенсиониране на военните до 10 декември

 С тежката задача е натоварен заместник-началникът на отбраната генерал-майор Нейко Ненов, който е обявен със заповед за ръководител на Консултивен експертен съвет към министъра на отбраната за разработване на модел за  пенсиониране на военнослужещите.

Спирдон Спирдонов

Министърът на отбраната Велизар Шаламанов е отдал заповед за създаване на Консултативен експертен съвет към министъра на отбраната за разработване на модел за пенсиониране на военнослужещите. Задачата на този орган е да анализира предложението на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система (КСООС) към министъра на труда и социалната политика, за постепенно увеличаване на възрастта за пенсиониране на военнослужещите и ефектите от неговото въвеждане, като не по-късно от 10 декември 2014 г., предложи на министъра варианти за промяна на реда за пенсиониране на военнослужещите.

С тежката задача е натоварен заместник-началникът на отбраната генерал-майор Нейко Ненов. Според заповедта той е ръководител на въпросния консултативен експертен съвет. До вторник генерал-майор Ненов трябва  да представи за утвърждаване на министър Шаламанов план за дейността на съвета. Първото заседание трява да се проведе до 24 октомври.

***

Състав на Консултивния експертен съвет към министъра на отбраната за разработване на модел за  пенсиониране на военнослужещите

Ръководител: генерал-майор Нейко Ненов Ненов – заместник-началник на отбраната.

Заместник-ръководители:

- полковник Атанас Иванов Милин – директор на дирекция „Социална политика“- МО;

- Антон Иванов Ластарджиев – директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“ – МО.

Секретар: полковник Игнат Иванчев Спахийски – врид началник на отдел „Анализи и политики по кадрите” – МО

Членове:

От дирекция „Правно-нормативна дейност“ - МО:

- Милена Петрова Петрова – държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност.

От дирекция „Социална политика“- МО:

- полковник Дочко Томов Олейников – началник на отдел;

- Дамян Григоров Харбалиев – главен експерт.

От дирекция „Управление на човешките ресурси“- МО:

- Пламен Христов Андреев – главен експерт.

От дирекция „Планиране програмиране и бюджет“- МО:

- Драгомир Пеев Николов – главен експерт.

От „Офис на началника на отбраната“:

- капитан I ранг Петър Йорданов Петров – държавен експерт;

От дирекция „Операции и подготовка“- МО:

- подполковник Красимир Кирилов Кондов – главен експерт.

От дирекция „Комуникационни и информационни системи“- МО:

- полковник Петьо Здравков Петров – началник на отдел;

- Красимир Александров Ламбов – главен експерт.

От дирекция „Стратегическо планиране“- МО:

- полковник Светослав Манев Чолаков – държавен експерт.

От Съвместното командване на силите:

- подполковник Валерий Стефанов Асенов – главен експерт;

- подполковник Светла Тенчева Въкадинова – главен експерт;

- майор Наталия Тодорова Гинева – старши експерт;

- старшина Ивелин Иванов Инджов – главен сержант на Съвместното

командване на силите.

От Командването на Сухопътните войски:

- полковник Благой Богданов Борсучки – началник на сектор;

- подполковник Божидар Борисов Божинов – главен експерт;

- Мариета Аспарухова Петрова – главен юрисконсулт.

От Командването на Военновъздушните сили:

- полковник Любомир Петров Куртев – началник на щаба на ВВС;

- полковник Иван Христов Иванов – началник на отдел;

- полковник Христо Венциславов Ганецовски – заместник-командир на

База за командване, управление и наблюдение.

От Командването на Военноморските сили:

- капитан I ранг Цветан Иванов Андреев – заместник-началник на отдел.

От Министерството на труда и социалната политика:

- г-н Гълъб Донев – директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”;

- Петя Малакова – държавен експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”.

От Националния осигурителен институт:

- Йосиф Милошев – началник на отдел в дирекция „Правна“- НОИ;

- Пенка Танева – началник на отдел в дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“- НОИ;

- Росинка Георгиева - главен юрисконсулт в дирекция „Правна“- НОИ;

- Венета Иванова – главен експерт в дирекция „Пенсии“- НОИ.

Ръководителят на съвета може да привлича и други експерти и специалисти при изпълнение на планираните мероприятия, е записано още в заповедта.