Ген. Стоян Тонев: Ситуацията в отбраната е по-ясна, отколкото в здравеопазването

30.09.2014 г. Ген. Стоян Тонев: Ситуацията в отбраната е по-ясна, отколкото в здравеопазването

 Генерал-майор от запаса проф. Стоян Тонев води листата на ПП ГЕРБ за избор на 43-ото Народно събрание в 13-ти МИР в Пазарджик

 

(От понеделник – 29 септември, представяме генералите и адмиралите от запаса и резерви, кандидати за депутати в 43-ото Народно събрание, независимо в листата на коя политическа сила са.)

 

-       Г-н генерал, като депутат в 43-ото Народно събрание се очаква да се позиционирате основно в два сектора – здравеопазването и отбраната. Имате ли вече диагноза на тяхното състояние и рецепта за лечение?

-       Разбира се, вниманието ми ще бъде насочено основно към здравеопазването. Там се чувствам по-силен. В здравеопазването има пет основни точки, по които ще наблегне ГЕРБ. На първо място е спешната болнична помощ. На второ място е ясното позициониране на всеки тип здравни заведения. На военен език това означава ясна и точна схема на етапите на медицинската евакуация, т.е. движението на пациента от личния лекар до болниците, които дават високите технологии в България. Този път ще бъде улеснен. Смятам, че достъпът до специалист в болничната помощ трябва да бъде непосредствен, да се избегнат направленията и посредникът или джипито. Когато човек има конкретни оплаквания да отива направо при специалист. По отношение на доболничната помощ ще се подкрепят и адмирират практики, които са в интерес на пациента, т.е. профилактичните прегледи и грижата за децата и възрастните хора над 70 години. На трето място предвиждаме избягване на дублиращи системи, които в крайна сметка водят до загуба на финансови ресурси, необходими за цялостната здравна система. На четвърто място е необходима повишена събираемост на здравните вноски. Това ще се постигне, като  с всеки допир до държавна или общинска структура за извършване на сделки или получаване на документ, ще се извършва с представяне на здравна осигуровка. В България има 3,5 млн. автомобила с гражданска отговорност, а само 2,1 милиона си плащат здравната осигуровка. И на пето място – непосредствена грижа за болниците в малките градове и отдалечените райони, което е свързано и с повишаване на квалификацията на лекарите.

-       Какви са вижданията Ви за военното здравеопазване?

-       Военното здравеопазване трябва да бъде по-ефективно. Спешната помощ, особено по отношение на евакуация във въздуха, трябва да бъде приоритет на военното здравеопазване. Задължително е да се спазва принципът, че където и да се намира българският военнослужещ трябва да получава здравна помощ на максималното ниво.

-       А по отношение на запасните и резервистите?

-       За тях трябва да се допълни системата, особено за т.нар. болници за долекуване. Разбира се, тук ще влезе и добрата система на санаториумите. Тя обаче трябва да бъде развита и в рамките на ЕС. В момента това най-добре са направили испанците и французите за всички, които са над 55 години. Извън сезона те получават преференциални условия за почивка и за рехабилитация. Трябва да влезем в тази система.

-       Как виждате нещата в сектора на отбраната?

-       По отношение на отбраната , нещата сякаш са по-ясни. Просто трябва да изберем един от развитите в Европа модели. Аз лично съм привърженик на белгийския и холандския модел, т.е. ефективна, мобилна система, която трябва да бъде изградена от „а“ до „я“. Имам предвид, в структурите, които съществуват, да не се правят съкращения и да се обезсмислят, а да бъдат напълно ефективни. Казано по друг начин – вместо 8 хиляди души администрация, би могло да има 8-хилядна реална и ефективна армия. Това е само пример, разбира се.

-       Подкрепяте ли провеждането на активна социална политика от военното министерство?

-       Разбира се. Социалната политика в армията сякаш не е последователна, а по-скоро зависи от личността на министъра. Това, което трябва и ще направи ГЕРБ, е тази социална политика да бъде независимо от смяната на правителства и политици. Да бъде ефективна и всеки военнослужещ да има достъп до нея.

-       Това означава ли, че не предвиждате отнемане на съществуващи социални придобивки за военнослужещите?

-       Така е. Това е записано в предизборната програма на ГЕРБ. Няма да има отнемане на социални придобивки. Напротив, те ще бъдат надграждани. Много добре ще се обмисли и въпросът за пенсионирането. Това е един болезнен въпрос. При всички случаи, ако има промени в тази област, ще има гратисен период.

-       Вие, като човек, който цял живот се грижи за здравето на военнослужещите, до каква възраст смятате, че те могат да изпълняват пълноценно задълженията си? Или отговорът се нуждае от по-задълбочен анализ?

-       В по-общ план мога да отговоря и сега. Разбира се, нещата са и конкретни, защото има пряка зависимост от вида въоръжена сила и самия характер на службата. По принцип, както в много области, пенсионната възраст не бива да бъде по-ниска от 58 години. Действително има изключения, например за парашутистите и летците. Преценката обаче ще бъде индивидуална. За висшите чинове възрастта трябва да бъде 62 години.

-       Един войник, очевидно не може да изкара до 62 години.

-       Не е възможно един войник да бъде ефективен след 54-годишна възраст. Разбира се, пак казвам, че всичко е конкретно. Зависи от естеството на службата.

-       За какво Ви питат най-много хората по време на предизборните срещи?

-       За три неща. Първо - за безработицата. Второто е за пенсионирането.  И третото – за социалните помощи за деца, самотни майки и инвалиди.

-       Това вероятно ще бъдат и Ваши приоритети?

-       Това, разбира се, е и в програмата на ГЕРБ. Основният приоритет е борбата с безработицата, особено при младите хора. В България в момента има около 420 хиляди безработни. Целта на управлението на ГЕРБ е в края на мандата те да бъдат не повече от 70 хиляди.

Генерал-майор от запаса проф. Стоян Тонев е роден на 3 декември 1953 г. в Кърджали. Завършва медицина във ВМИ -Пловдив през 1979 г. Работи като началник на медицинска служ6а на авиополка в Чешнигирово (1979-1981 г.). След това е началник на кабинет по кожни болести във военна болница -Пловдив; главен асистент и началник отделение в Клиниката по кожни и венерически заболявания към ВВМИ. От 1990 до 1992 г. е заместник-началник, а до 2002 г. е началник на Клиниката по кожни и венерически болести при ВМА. От септември 2002 г. до декември 2013 г. е началник на ВМА. В момента е заместник-кмет на Столична община по здравеопазването.

Интервюто взе Спирдон Спирдонов