Отново възраст за пенсиониране на военните и полицаите?!

26.09.2014 г. Отново възраст за пенсиониране на военните и полицаите?!

 Вътрешният министър Йордан Бакалов е категорично против въвеждане на изисквания за възраст по чл. 69 от КСО, т.е. за военнослужещите и полицаите.  Въпросът е обсъждан на правителственото заседание в сряда. От стенограмата личи, че министър Шаламанов не е взел отношение по този въпрос. Ако се стигне до конкретни предложения за възраст, тук става въпрос за 52 до 55 години максимум, казва социалният министър Йордан Христосков

Спирдон Спирдонов

Отново се задава опасността от въвеждане на възраст за придобиване право на пенсия по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, т.е. за военнослужещите, полицаите и служителите в спецслужбите. Този път, като че ли рискът е много голям. Поне това е изводът от дискусията по време на последното заседание на служебното правителство по приемане на Решение за одобряване на Доклад с нови и актуализирани мерки, в отговор на Препоръката на Съвета от 8 юли 2014 г. относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2014 г. . Ако се стигне до конкретни предложения за възраст, тук става въпрос за 52 до 55 години максимум, казва социалният министър Йордан Христосков

Министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов гласува „против“. Той е единствен. Всички останали са „за“. За какво става дума? Вътрешният министър  настоява в една от мерките, които се отнасят до пенсионната система, да отпадне текстът „и въвеждането на изискване за възраст по чл. 69 от КСО“.

Министърът на труда и социалната политика Йордан Христосков е категоричен, че „ предложенията и препоръките на Европейската комисия и на други институции са да се въведе минимална възраст за пенсиониране на всички български граждани, в това число и на работещите в специалните ведомства.“ И продължава: „Знаете, че такава възраст съществуваше в армията първо и предложението беше тя да се въведе в останалите институции. Предишното правителство и съответно парламентът отмениха тази възраст, за което са отправени сериозни критики от Европейската комисия – и писмено, и в лични срещи, които сме имали. Затова тази мярка е предложена.“

Тук наистина въпросът е принципен, казва социалният министър. И продължава с аргументите си: „Нашата пенсионна система са пенсии за възраст, а не пенсии за прослужени години, както сега се пенсионират хората в специалните ведомства – при 27 години общ стаж, от които две трети кадрови. Средната възраст за пенсиониране е под 50 години. Същите тези хора започват да получават пенсии и продължават да работят – понякога в същите институции, макар и на друго работно място, но най-често в охранителни фирми и други. Независимо, че са извън системата, плащат се високи пенсии на хора, които продължават да работят. Това е прахосничество на средства в осигурителната система, поради което съвсем основателно към нас са отправени критики да решим и този въпрос, както и въобще въпроса с ранното пенсиониране. Това е причината тази мярка да бъде включена, тоест такава е препоръката и ние сме се съобразили с нея.“

Министърът на финансите Румен Порожанов подкрепя колегата си Христосков: „В обсъждането и в рамките на съгласуването Министерството на финансите, солидарно с колегите от МТСП, е предвидило този текст в доклада, като на МВР са приети частично бележките, но не и в този контекст. Това е нашето мнение.“

Йордан Бакалов не се предава: „Аз така или иначе няма да го подкрепя в този вид. Но така или иначе, след като в моето министерство, уважаеми господин министър-председател, за три години и половина са уволнени, съкратени и пенсионирани над 13 000 служители, аз не знам как по-нататък ще очакваме някаква сигурност и всичко останало. Ясно е, че трябва да се работи в тази посока. Ясно е, че все пак е малко по-специфичен вид труд. Освен за прослужени години, е и за стаж, и за възраст, така че има такова съобразяване, но нашето желание и препоръка – да, наистина това, което каза министър Порожанов – приели са част от предложенията, а само това за чл. 69 от КСО да отпадне. Това е нашето предложение.“

Социалният министър Йордан Христосков дърпа завесата и казва какво ще се случи: „Ако се стигне до конкретни предложения за възраст, тук става въпрос за 52 до 55 години максимум. Говорим за много по-ниски възрасти, тъй като в тези хора са инвестирани много средства. Съвършено са променени условията на работа и е грехота те да бъдат пенсионирани на 40 и няколко години - на практика на 45 години могат да се пенсионират, след което да работят другаде, след като са инвестирани за тях средства. Същото важи и за армията, същото важи и за Държавна агенция „Национална сигурност”, и за останалите институции. Това, което е възможно да се направи и е правено назад във времето, когато е увеличаван стажът, за да се запазят и кадрите, за да не се пенсионират масово, е следното (тук вече е въпрос на законодателна техника): тези, които са придобили право към дадена дата, да им се даде възможността в следващите три години, когато пожелаят да го реализират това право, тоест не веднага да напускат, а след три или след пет години тази мярка вече да влезе в сила. Това нещо сме го правили в 2003 г., когато се вдигаше изискуемият стаж от 20 на 25 години. Тоест възможна е гъвкавост с цел хем да се запазят кадрите, да не напускат масово, да не се плашат хората и едновременно с това да изпълним и тази препоръка, която е много твърда, отново повтарям. На всяка среща тя се повтаря от представителите на Европейската комисия. Не говоря тук за Световната банка, за Международния валутен фонд – ние не сме длъжни да се съобразяваме с техните препоръки.“

Въпреки героичната отбрана на Йордан Бакалов, проектът е приет от служебното правителство така, както е предложен. Разбира се от това, все още не следва въвеждане на изискване за възраст при придобиване право на пенсия по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване. Правомощия за това, т.е. за промяна на кодекса, ще имат тези, които изберем на 5 октомври за депутати в 43-ото Народно събрание.