Две визии за развитието на Видовете въоръжени сили

24.09.2014 г. Две визии за развитието на Видовете въоръжени сили

 Какво прогнозират Визия 2035 от времето на министъра на отбраната Ангел Найденов и Визия 2020 на служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов? 

Спирдон Спирдонов

Служебното правителство обяви, като свой приоритет, приемането на Национална програма „България в НАТО 2020 и Европейска отбрана 2020“ на базата на решенията на Съвета по сигурност и отбрана на Европейски съюз от 2013 г. и срещата на върха на НАТО от 2014 г. за достигане на разходи за отбрана 2% от БВП, а от тях 15-20% за инвестиции в отбранителни способности и иновации при оптимално използване на национални и съюзни ресурси.

Изпълнението на задачата е в ход. Мина и едно обществено обсъждане на съдържанието на програмата, която е необходима и във връзка с изтичането до края на годината на срока на действие на Плана за развитие на Въоръжените сили. Насоките даде приетият от Съвета по сигурност към служебното правителство на проф. Георги Близнашки работен документ „Визия: България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“. Визия 2020 бе разработена от екипа на служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов.

Със заповед на предишния министър на отбраната Ангел Найденов Институтът за перспективни изследвания за отбраната към Военна академия „Георги С. Раковски“ разработи проект на Визия за развитие на Въоръжените сили до 2035 г. Изследванията по нея бяха проведени в периода февруари– юни 2014 г. В тях участваха над 80 експерти от различни структури на въоръжените сили, както и външни партньори – институти на БАН, Сдружение „Българска отбранителна индустрия” и независими експерти. Проектът се разработваше в сътрудничество с представители на Съюзното командване по трансформацията на НАТО и екипа на проекта „Войник на бъдещето“.

Какво развитие на Видовете въоръжени сили прогнозират Визия 2035 от времето на министъра на отбраната Ангел Найденов и Визия 2020 на служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов? 

Сухопътните войски по Визия 2020: Нови 100-120 бронирани машини

Основен приоритет за Сухопътните войски е придобиването на нова бойна бронирана машина, заедно със съответното оборудване, екипировка и подготовка за изграждане на декларираните батальонни бойни групи. Това ще даде възможност за действия в пълния спектър от операции, включително нощем и в екстремни климатични условия. Едновременно с това задължително трябва да бъдат подобрени както боеспособността на отделния войник, така и маневреността, огневата мощ и мобилността на формированията в зоната на операциите.

Изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните бригади. Оборудване с нови 100-120 бр. бойни машини и начална поддръжка за 3 батальонни бойни групи.

Същевременно, силите ще придобият способности за комуникация, водене на разузнаване, наблюдение, целеуказване и поддръжка от въздуха, координиране на движението и поддръжката от летателни апарати чрез обмен на данни и картина на бойното поле. Ускорено ще бъде придобит терминал по програмата на НАТО за съюзно земно наблюдение (AGS) в рамките на съвместен проект с още 14 държави-членки на НАТО, който ще бъде в начална оперативна способност през 2017 г.

Сухопътните войски по Визия 2035: Увеличаване броя на механизираните бригади

За постигане на необходимата наличност на силите и своевременна готовност през следващите 10–15 години трябва броят на механизираните бригади в Сухопътните войски да бъде увеличен. За повишаване бойната мощ на

механизираните бригади е необходимо в техния състав да се сформират, комплектуват и подготвят танкови батальони. За нарастване на способностите за бързо реагиране един батальон ще се подготвя за въздушно пренасяне. За увеличаване на съвместните способности ще се засили интеграцията в подготовката на сухопътните формирования с тази на формированията бойни и

транспортни вертолети. За изпълняване на задачите Сухопътните войски трябва да придобият модерни образци основно въоръжение и техника с високи експлоатационни и поразяващи характеристики. Танковете ще бъдат с по-висока мобилност, защитеност и ергономичност. Ще притежават далекобойни системи за пряко и непряко поразяване, оптични сензори за 360 градуса наблюдение, навигационни и комуникационни системи, като ще продължават да играят решителна роля в боя. Бойните машини ще имат мощно въоръжение, висока защита, оптични сензори за 360 градуса наблюдение, навигационни и комуникационни системи и висока степен на защита за личния състав. Системите за бойна поддръжка и осигуряване също ще бъдат от ново поколение – с големи далекобойност и точност, способност за автономно насочване, добра защита, като ще използват всички постижения на науката и технологиите в областта на навигацията,

комуникацията, разузнаването и определянето на координатите на целите и оценката на поразяването. Специалните машини за инженерно осигуряване и ЯХБЗ ще съответстват в пълна степен на изпълняваните задачи. Всички бойни платформи ще бъдат свързани и ще имат способности за водене на бойни действия денем и нощем и при всякакви метеорологични условия.

ВВС по Визия 2020:  Придобиване на нов тип основен, многофункционален боен самолет, заедно с осигурената за него интегрирана поддръжка

Неотложна необходимост за българските Военновъздушни сили е придобиването на нов тип основен, многофункционален боен самолет, заедно с осигурената за него интегрирана поддръжка. Това ще намали технологичната изостаналост от нашите съюзници и съседи-членки на НАТО, както и зависимостта ни от Русия. Новият тип боен самолет ще осигури възможност за високоточно въздействие и неутрализиране на въздушни, земни и морски заплахи от военни и полеви летища на страната в най-сложна метеорологична, оперативна и електронна среда. Ще бъде подобрена значително и защитата на военните летателни апарати в съответствие със съюзните стандарти, както и способността за стратегическо развръщане и високо ниво на оперативна съвместимост с нашите съюзници за активно повишаване на приноса ни в колективната отбрана.

Реализацията на тези цели може да се осъществи с националните възможности за по-големи инвестиционни разходи, заедно с намаляване на разходите за остаряло оборудване и реализацията му с цел приходи за модернизация. За модернизация на системите за наблюдение (4-6 радара) ще се търси ресурс и от програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Подмяната на наземно базираните средства за противовъздушна отбрана ще се реализира чрез многонационални проекти в НАТО и ЕС в темп зависещ от наличните средства.

ВВС по Визия 2035: Към 2025 г.  - ескадрила многоцелеви тактически изтребители от 4+ или 4++ поколение, а до 2035 г. – още една ескадрила от 5-о поколение.

За изпълняване на мисиите и задачите си към 2035 г. Военновъздушните сили трябва да подменят напълно съществуващата бойна и обслужваща техника и въоръжение съветско (руско) производство с модерни многоцелеви самолети, самолети на транспортната авиация, бойни и транспортни вертолети, тренировъчни платформи, както и със съвременни средства за противовъздушна отбрана и радиотехническо осигуряване (ПВО и РТО). Многоцелевите самолети ще разполагат с оборудване, осигуряващо пълна оперативна съвместимост във въздуха и на земята и висока ефективност на въздействие. Към 2025 г. ВВС трябва да придобият ескадрила многоцелеви тактически изтребители от 4+ или 4++ поколение, а до 2035 г. – още една ескадрила такива изтребители от 5-о поколение. Към хоризонта на 2025 г. ВВС ще придобият нови, оперативно съвместими със съюзниците от НАТО зенитно-ракетни комплекси и радиолокационни системи за въздушно наблюдение, както и средства за комуникационната и навигационната система на ВВС. За функциониране на логистиката и другите видове осигурявания ще се използват модерни транспортни средства, осигурени с необходимите автоматизирани, навигационни и комуникационни системи.

ВМС по Визия 2020: Модернизацията на съществуващите фрегати тип Е-71 и усъвършенстване на тяхното въоръжение

В тази област, основните ресурси ще бъдат насочени към модернизацията на съществуващите фрегати тип Е-71 и усъвършенстване на тяхното въоръжение. Това ще повиши способностите на ВМС за участие в операции по наблюдение и контрол на морския трафик, задържане на нарушители и откриване и идентифициране на ядрени, химически и биологични средства и обмен на информация в реално време.

Модернизация на въоръжението на фрегати клас E-71 - оборудване с противокорабен комплекс, система за противовъздушна отбрана и торпедно въоръжение, 3D-радар, безпилотен вертолет и бойна информационна система.

Ще бъдат значително подобрени и способностите за противоминна борба, включително чрез изграждането на център с база-данни за повишаване на ефективността и обмен на информация с подобни центрове на съюзни държави. Взаимодействието със силите на МВР по море ще повиши съществено морската ни сигурност.

При успешно финансиране чрез инструментите на НАТО, ЕС и със съюзнически държави и при благоприятен икономически растеж ще бъдат стартирани съвместни проекти за бързо развиване на способностите на военноморските сили за наблюдение и разузнаване, ще се търси тясно взаимодействие с МВР и МТИТС за интеграция на системите за наблюдение и развитие на способности за патрулиране. С извеждането от експлоатация на старите бойни кораби ще започне придобиване на модулен патрулен кораб.

ВМС по Визия 2035: Ядрото на бойната ни флотилия от надводни бойни кораби ще включва многоцелеви корвети и модулни патрулни кораби

През следващите 15–20 години ВМС ще се развиват в две основни направления. Ядрото на бойната ни флотилия от надводни бойни кораби ще включва многоцелеви корвети и модулни патрулни кораби, способни да защитят националните морски комуникации и да участват в широк спектър от операции на НАТО и ЕС. Другото главно направление, в което ще се усъвършенстват ВМС, е минната война. Доброто съотношение от миночистачи и минни ловци ще осигури ефективно използване на противоминните платформи. С висок приоритет за ВМС ще бъде придобиването и на минни заградители.

Подводниците ще бъдат платформите, осигуряващи скритост на действията на ВМС. Те ще са необходими за водене на бойни действия с надводен и подводен противник, водене на тактическо разузнаване и насочване на своите сили по групировките на противостоящите сили, поразяване на брегови обекти (от критичната инфраструктура) с ракетно оръжие, скрито стоварване и изтегляне на формирования от силите за специални операции, скрита минна постановка, както и защита на националното морско пространство и критичната инфраструктура, морските комуникации и стопанската дейност на море.

ВМС ще разполагат с ограничен брой кораби за амфибийни операции, необходими за превоз на войски и осигуряване логистична поддръжка на бъдещи операции, водени от български въоръжени сили зад граница. Системата за командване и управление, наблюдение (на надводната, подводната и въздушната обстановка) и разузнаване ще позволява на командирите от всички нива да планират и провеждат ефективни операции.

Силите за специални операции по Визия 2020: Организирани като самостоятелна структура със собствен щаб и с мобилна способност за командване и управление.

Специалните сили трябва да бъдат способни да действат незабавно при всякакви критични обстоятелства, които все по-често се наблюдават при съвременните кризи. Те трябва да бъдат напълно подготвени и оборудвани и, както при повечето от съюзниците ни в НАТО, да бъдат организирани като самостоятелна структура със собствен щаб и с мобилна способност за командване и управление. В тази област ще бъдат приоритизирани системите за разузнаване, ранно предупреждение и мониторинг, включително придобиване на наземен терминал по програмата на НАТО за съюзно земно наблюдение (AGS).

Завършване на трансформацията на Силите за специални операции по строгите критерии и стандарти на НАТО; Модернизиране на Съвместния оперативен център като съвременен център за управление на операции; Придобиване на системи за разузнаване, ранно предупреждение и мониторинг.

Силите за специални операции по Визия 2035: Ще бъдат ръководени от структура, осъществяваща пълно командване и управление на подчинените формирования за специални операции

ССО ще бъдат ръководени от структура, осъществяваща пълно командване и управление на подчинените формирования за специални операции. В системата за командване и управление ще се прилага принципът за скъсена и опростена командна верига, която осигурява пряк достъп до висшето политическо и военно ръководство, както и гъвкави елементи за командване, управление, планиране и взаимодействие.

ССО ще развиват и подготвят сухопътни, морски и въздушни тактически групи с висока степен на готовност, позволяваща те да бъдат използвани в максимално кратки срокове. В състава на ССО ще влизат и подразделения за психологически операции, гражданско-военно сътрудничество, разузнаване с хора и безпилотни летателни апарати.

За изпълняване на задачите ССО ще бъдат снабдени с най-съвременни и ефективни въоръжение, техника и екипировка за десантиране, навигация, разузнаване, проследяване, целеуказване, дистанционно взривяване, височинно, водолазно, алпийско оборудване и др.

Все пак става дума за визии. Според някои автори визия е описание на образа на бъдещето, какъвто е той в най-смелите мечти на автора. Тя е едно съкровено желание, но и твърдо, неподлежащо на съмнение решение по отношение на бъдещото положение. Визията очертава периметъра на нещото, за чиято реализация авторът е решил да работи. Тя е обява за прииждащото ново, изказана в сегашно време.