Остава ангажиментът за 2 процента от БВП за отбрана до 2020 г.

19.09.2014 г. Остава ангажиментът за 2 процента от БВП за отбрана до 2020 г.

 Максимизиране на финансирането и осигуряване на други ресурси от НАТО, ЕС, чрез регионално и двустранно сътрудничество - от 1/3 до 1/2 от субсидията, предвижда проектът на Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“

Спирдон Спирдонов

Нарастване на разходите за отбрана до 2 процента от БВП. Това ще бъде един от основните акценти в Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“. От Пресцентъра на МО съобщават, че е имало обществено обсъждане на структурата и основните идеи на проекта на документа.

Заместник-министър Десислава Йосифова, която е секретар на Междуведомствената група за разработването на програмата, казала, че е необходимо обществено и национално съгласие за плавното нарастване на разходите за отбрана в периода 2015 - 2020 г. до 2 на сто от БВП.

Заместник-началникът на отбраната генерал-майор Константин Попов е подчертал, че един от основните аспекти на програмата е увеличаването на бюджета за отбрана. Според него модернизацията е изключително важна за развитието на една мобилна система, каквато е Българската армия”, заяви той.

По наша информация разработващите програмата изтъкват девет важни момента, които я отличават от досега познаните ни документи:

1. Съгласие за нарастване на разходите за отбрана - 2% от БВП.

2. Балансирано финансиране на основни бойни способности.

3. Модел за управление на развитието на способности за целия жизнен цикъл.

4. Проектно управление по модела PRINCE II.

5. Фонд за превъоръжаване.

6. Създаване на отбранителен клъстер от държавни предприятия и институти.

7. Максимизиране на финансирането и осигуряване на други ресурси от НАТО, ЕС, чрез регионално и двустранно сътрудничество - от 1/3 до 1/2 от субсидията.

8. Оптимално използване на агенциите на НАТО и ЕС.

9. Въвеждане на механизъм за мониторинг и управление на риска.

Очаква се в програмата да има анализ на състоянието и решения на следните въпроси:

-         Модернизацията на Българската армия  в периода 2003-2014 г.;

-     Освобождаване от излишната недвижима  и движима собственост в интерес на отбраната;        

-         Структура на силите и пакети от способности;

-         Основни проекти за превъоръжаване по приоритети;

-         Източници за финансиране  на превъоръжаването;

-         Управление на проектите за превъоръжаване;

-   Използване на търговските дружества с принципал МО и Индустриалния форум;

-  Използване на инструментите на НАТО, ЕС, регионално многостранно и  двустранно сътрудничество;

-        Създаване на фонд „Интелигентна отбрана“.

Според предоставената информация например от 2003 до 2014 г. за превъоръжаване на Българската армия са планирани 1,7 млрд.лв. От тях са изразходвани 1,63 милиарда, т.е. 91 процента. Най-много средства са планирани за ВВС – 1,35 млрд. лв, като са опозотворени 1,28 милиарда. Тези данни са Сухопътните войски са съответно 0,00811 и 00805, за ВМС – 0,125 и 0,105, за логистиката – 0,118 и на 100 процента реализация – 0,118 млрд. лв. Най-малко – 58 на сто, е изпълението при комуникационно-информационните проекти. За тях са планирани 0,190 млрд. лв., а са реализирани 0,111 милиарда.

Своите мнения и препоръките към ръководството на Министерството на отбраната са направили генерал-майор от резерва Съби Събев - председател на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, Йордан Божилов от Софийски форум за сигурност, генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков - председател на Обществения съвет по въпроситена отбраната и на Асоциация на Сухопътните войски на България, генерал-лейтенант от резерва Атанас Запрянов и други. В дискусията са участвали  още представители на Фондация „Риск Монитор“ и на военнопатриотичните съюзи.

Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“ е част от приоритетите на служебното правителство. Тя развива в конкретни стъпки и проекти принципите, описани във Визия „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“, която беше приета от Съвета по сигурност към Министерския съвет.

На снимката: Обсъждането се е провело в Информационния център на МО.

Снимка МО