Какво се случва със „замразяването” на проекта за възстановяването на батальона във Враца?

15.08.2014 г. Какво се случва със „замразяването” на проекта за възстановяването на батальона във Враца?

 Решението да се пристъпи към възстановяване на закритото през 2012 г. формирование във Враца в състав от около 250 военнослужещи беше взето миналото лято, на заседание на Съвета по отбрана на 22 юли, въз основа и с подкрепата на военната експертиза. Според служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов това било ангажимент на предшественика му Ангел Найденов.

Спирдон Спирдонов

Служебното правителство на проф. Георги Близнашки „замразява” възстановяването на батальона във Враца. Това бе съобщено вчера от министъра на отбраната Велизар Шаламанов при представяне на екипа си пред журналисти. Причините? Липса, според ръководствотона МО, на достатъчно средства.

Още от аргументите на министър Шаламанов, изразени днес но БНТ: „Естествено, голям интерес, учудващо за мен, предизвика задържането на развитието на проекта за ново поделение във Враца. Аз мисля, че когато имаме такива финансови рестрикции, когато имаме силно усложнена среда за сигурност, и когато предстои Среща на върха в НАТО, приоритет трябва да бъдат въпроси, които позволяват България да се развива, позволяват да приемем една национална програма, която да даде възможност за разработка на план за развитие на въоръжените сили след 2014 година, тъй като текущият изтича.”

Да се върнем една година назад.

Изключително бе удовлетворението от предприетите  мерки и положените усилия за коригирането на едно очевидно, включително според местната общественост, неправилно решение, взето по време на по-предишното управление с министър на отбраната Аню Ангелов, с което беше съкратен батальонът в гр. Враца. По този начин цяла Северозападна България беше оставена без военно формирование, противно на разбирането за териториален принцип при разпределянето на отбранителни способности. Отделно това решение предизвика основателно напрежение сред военнослужещите, сред техните съпруги и съпрузи, сред гражданите в общината. Фактът е известен на всички.

Решението за възстановяването на закритото през 2012 г. формирование в този град, в състав от около 250 военнослужещи, бе доказателство, че ръководството на Министерството на отбраната с министър Ангел Найденов не изневери на своите приоритети и ангажименти и следваше като своята цел да бъде прекъсната тенденцията на ерозия на отбранителните ни способности и да бъдат създадени условия за тяхното поддържане и развитие в перспектива.

Израз на тази политика е добре известният факт, че скоро след встъпването  в длъжност на министър Найденов, част от планираните до края на 2014 г. реформи по Плана за развитие на въоръжените сили бяха отменени или отложени. Като пряк резултат от тези действия бяха запазени около 800 длъжности за военнослужещи и цивилни служители. Отменена бе планираната реорганизация на бригада „Специални сили” в полк, а авиобазата в Безмер запази своя статут. Забавеното през годините освобождаване от излишни въоръжение и бойни припаси наложи планираното закриване на складови бази на бригада „Логистика” да бъде отложено, докато не приключи процесът по реализиране или утилизация на тези имущества.

Как бе взето решението за възстановяване на формированието във Враца?

Решението да се пристъпи към възстановяване на закритото през 2012 г. формирование във Враца в състав от около 250 военнослужещи беше взето миналото лято, на заседание на Съвета по отбрана на 22 юли, въз основа и с подкрепата на военната експертиза. Решението беше първите 35 военнослужещи в новия врачански батальон да бъдат назначени от 1 октомври, а основната част от батальона от 1 декември тази година, а средствата за личен състав и текуща издръжка да не надхвърлят около 6 млн. лв. годишно (за тази година само 2 млн. лв., които реално са осигурени). В своя отделна заповед министър Найденов беше разпоредил до 15-20% от състава на формированието да бъдат назначени бивши военнослужещи от Враца, които през 2012г. бяха принудени да се уволнят след закриването на батальона.

Какво се предвижда да бъде направено?

Решението получи подкрепата и на Министерския съвет и беше регламентирано с правителственото постановление от 21 януари т.г. Наред с очакваните позитивни икономически и социални последици, връщането на батальона във Враца означава и възстановяване на инфраструктурата в района. Предвижда се да бъде извършен ремонт и реконструкция на 12 сгради с обща разгъната площ от 19 500 кв.м. Ще бъдат реконструирани и доизградени инженерни мрежи и съоръжения в целия район с площ от над 69 декара. Работи се по възстановяването и изграждането на щаб и киносалон, учебен корпус, битов корпус с хранителен блок, контролно-пропускателен и контролно технически пункт, работилница, акумулаторно-зарядна станция, и още редица други помещения, съоръжения и инфраструктурни обекти .

Процедурата по избор на проектант стартира през февруари и се очакваше до средата на месец август да имаме сключен договор за проектиране. Финализирани са и процедурите за избор на консултант и изпълнител на строително-ремонтните работи, като приоритетно ще бъдат изградени щабът, учебният корпус, контролно-пропускателен и контролно- технически пункт.

В усилията за своевременна реализация на проектите, свързани с изграждането на новото военно формирование, се разчиташе на подкрепата на община Враца, която изпълнява ремонт на водопроводната мрежа като част от изграждането на водния цикъл на града.

Идеята бе, че с възстановяването на батальона във Враца ще бъде поправена една несправедливост, ощетила хиляди хора в Северозападна България – военнослужещи и техните семейства. Очакваше се също възвръщането на военното присъствие в града да породи желания социален ефект и да допринесе за икономическото оживление във врачанската община.

Все още няма информация за отмяна на заповедта на бившия министър на отбраната Ангел Найденов от 1 юли т.г. за определяне на реда, условията и организацията за окомплектоване на военно формирование 54990 – Враца. В сила са и двата регистъра за вакантните длъжности за войници, сержанти, офицерски кандидати и офицери. Рапорти се подават до 1 септември.  Така че на тоя етап е налице само едно политическо заявление от министъра. Остава да видим как ще продължи историята на възстановяването на батальона във Враца. И дали това решение ще има обществено одобрение.