Обществени организации не са съгласни с наказването на висши военни

23.03.2014 г. Обществени организации не са съгласни с наказването на висши военни
 

Otbrana.com

В декларация Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) и Асоциацията на Сухопътните войски в България изразяват несъгласие с намеренията за налагане на наказания на висши военни във връзка с проблемите при изграждането на защитното съоръжение на южната граница. Армията не заслужава подобно отношение и не трябва да бъде мерило и средство в решаването на спорове в България, се посочва в документа, подписан от генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков, председател на ОСВО и на асоциацията.

***

Декларация на Обществения съвет по въпросите на отбраната и на Асоциацията на Сухопътните войски на България

Общественият съвет по въпросите на отбраната (ОСВО) и Асоциацията на Сухопътните войски на България (АСВБ) остро протестират срещу предвидените от Министъра на отбраната наказания на висши военни и изпълнителите от състава на Сухопътните войски, изпълняващи високо отговорната задача по изграждането на защитното съоръжение на югоизточната граница.

В много от предишните публикации и пресконференции на Министъра на отбраната изрично се споменава, че няма сериозни нарушения в проектирането и изпълнението на проекта, че разликата в стойностите в хода на проучването е закономерна поради различния подход на първоначалното проектиране по идеен проект, без отчитане на релефа и стойността на услугите на Сухопътните войски, без отчитане на ДДС и необходимостта от резерв.

До същия извод достигна и Инспекторатът на Министерството на отбраната, който потвърди последните разчети и намери несъществени слабости в маркетинговото проучване, които не могат да бъдат причина за наказания от такъв характер, които се очаква да бъдат наложени. Колкото до завишените заявки за материали, които не са направени след съгласуване с проектанта, те също не са причина за налагане на наказания, защото ако се окажат излишни те могат да се пренасочат за изпълнение на други задачи. Никоя от проверките не показа, че има корупция, кражби на имущество или прекомерно надписване на стойности на стоки и услуги, за да се обявяват и привеждат в изпълнение такова високи наказания.

ОСВО и Управителният съвет на Асоциацията на Сухопътните войски на България не приема двойния аршин в оценките на действията на Сухопътните войски, направени от Министъра на отбраната и се надява, че обявените наказания няма да се приведат в действие.

Искаме да припомним на Министър Ангел Найденов, че наказания от такъв характер, като уволнение и понижаване в длъжност, се налагат на командири от такъв ранг за произшествия и загуби довели до загуба на битки и територии, а не до бакалски сметки, направени от различни експерти на инспекторатите на Министерския съвет и Министерството на отбраната. Искаме да припомним на Министъра на отбраната, че става въпрос за наказания на висши военни, заемащи отговорни длъжности в отбраната и Сухопътните войски, които изпълняват негова заповед и важна държавна задача и че контрола върху изпълнението са длъжни да направят държавата и министерството в целия процес на проектиране, поръчки на материали и изпълнение на задачата. Ако такъв е направен от оторизираните органи нямаше да се стигне до такива резултати и да се хвърля петно върху армията и Сухопътните войски на България.

Ние се надяваме, че Министърът на отбраната ще оцени правилно факта, че опетняването на висши военни в очите на обществото не е най-доброто решение и е с дългосрочни последствия и че една от първостепенните му задачи като Министър е да пази авторитета на армията, както го е правил досега, без да се поддава на криворазбрани и дирижирани обществени настроения. ОСВО и Управителният съвет на Асоциацията се обръща и към министър-председателя Пламен Орешарски да прояви коректност и да не налага санкции на Министерството на отбраната, като не възстановява разходваните средства в реалния размер за извършената дейност. Трябва да се знае, че очаквания за по-ниска стойност на услугите, извършени от армията са за времето, когато армията бе наборна и ангарията на военните не се заплащаше, нито горивата и материалите, които се изписваха в разходите за бойна подготовка. Такъв подход и очакване не кореспондира с реалностите и опита да се хареса на опонентите си, като прехвърля вината върху Министерството на отбраната доведе и до последвалите действия на Министъра на отбраната.

Ние, като обществени организации, оценяваме значението на намесата на армията в изграждането на защитното съоръжение като положителна, резултат от което е и рязкото намаляване на притока на имигранти в хода на изпълнението на тази дейност. ОСВО и Управителният съвет на АСВБ призовават обществеността да се разграничи от опитите за дискредитиране на армията чрез въвличането и в дейност, различна от основното й предназначение и се обръщат към другите военнородолюбиви организации да се обявят в подкрепа на Сухопътните войски изпълняващи държавна задача от особено значение в условия и срокове, близки до бойните.

Армията не заслужава подобно отношение и не трябва да бъде мерило и средство в решаването на спорове в България.

Кирил Цветков о.р генерал-лейтенант, председател