Правителството на Орешарски трябва да намери ключа за придобиване на нови бойни самолети

17.03.2014 г. Правителството на Орешарски трябва да намери ключа за придобиване на нови бойни самолети
 

Ако това не се случи през тази година, рискуваме бъдещето на Военновъздушните ни сили.  Днес авиационна база Граф Игнатиево отваря врати по повод 63 години от своето създаване и 10 години от членството на страната ни в НАТО.

Спирдон Спирдонов

Ще научим ли скоро дългоочакваното решение на българското правителство за превъоръжаване на родната изтребителна авиация? Въпросът е изключително важен за отбранителните способности на Въоръжените ни сили. Има още един повод да разсъждаваме по него. Днес авиационна база Граф Игнатиево отваря врати  по повод 63 години от своето създаване и 10 години от членството на страната ни в НАТО. За авиационното формирование членството ни в Северноатлантическия пакт е свързано с изпълнение на мисията Air Policing в Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО.

Министерството на отбраната е заложило в своите цели за тази година разработване и приемане на Програма за превъоръжаване и модернизация на Въоръжените сили до 2028 г. Логично е там да намерим по-подробен отговор на въпроса. Още днес обаче разполагаме с няколко ориентира.

Ясна и няколко пъти заявявана е позицията на министъра на отбраната Ангел Найденов. Настоящата година, казва той, е критична от гледна точка на необходимостта да се вземе решение за бъдещето на изтребителната ни авиация. Отчита се, че тези способности са жизнено необходими за изпълнението на възложените мисии и задачи на нашите ВВС, включително и задълженията ни по охраната на въздушното пространство на Р България (air policing), което се изпълнява в рамките на Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. В тази връзка през 2014 г. се предвижда да бъде изготвено предложение до правителството за вземане на конкретно решение. Все още опциите са две.

Министерството на отбраната и правителството като цяло избират между опциите поддържане и модернизиране на изтребителите МиГ-29 или придобиването на нов тип боен самолет. Очевидно реализирането едновременно на двете, доколкото това представлява финансово бреме, което е свръхвъзможностите ни, е невъзможно. За това се прави пълен анализ на разходите в едната и в другата опция, на всички дейности, с които са свързани усилията на проектния екип, съответно на Командването на ВВС. В случай на вземане на решение за стартиране на процедура за придобиване на нов тип боен самолет, на базата на целево финансиране, стойността на проекта следва да бъде до 700 млн. лв. От друга страна, необходимите средства за модернизация на авионика и навигационни системи на наличните изтребители МиГ-29 към момента са в размер на над 160 млн. лв.

За тази година парите за модернизация в бюджета за малко. Бюджетът за отбрана не предвижда достатъчно средства за осъществяване на крупни инвестиционни проекти и ако се наложи да осъществяваме такива ще е необходимо целевото им финансиране от държавния бюджет. За това, през годината Министерството на отбраната ще работи по стартиране на инвестиционни проекти, които не изискват големи капиталовложения и за които е осигурено финансиране. Възможен подход за осигуряване на допълнителни средства за модернизация на съществуващите и придобиване на нови въоръжение и техника е приходите от реализиране на пазара на инфраструктура с отпаднала необходимост и ненужно въоръжение и техника да постъпват в бюджета на МО за целево реализиране на инвестиционни проекти. Тези пари обаче далеч не могат да решат въпроса за придобиването на нов тип боен самолет.

Какво е направено до днес по двата проекта, които имат пряко отношение към отговора на въпроса за превъоръжаване на изтребителната ни авиация?

За придобиване на нов тип основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка е сформиран направляващ комитет за общо управление и координация по подготовката и изпълнението на проекта. Разработени са методика за избор на оптимален вариант за неговата реализация, математически модел за оценка на вариантите и Концепция за оперативно използване с предложен опитмален вариант. Още в началото на своя мандат министърът на отбраната Ангел Найденов издаде нова организационан заповед и утвърди пътна карта. Въведен бе принципът на състезателност на офертите. Основен момент в пътната карта е приемането от Народното събрание на проект за инвестиционен разход преди избора на конкретен тип боен самолет.

За осигуряване на летателната годност на самолетите МиГ-29 през 2011 г. бе сключено рамково споразумение с РСК „МиГ”. Става дума за 12 бойни и 4 учебни самолета за срок от 4 години. По този документ се сключват годишни договори за доставки на стоки и услуги. На този етап са изпълнени два. През миналата година се сключи договор за ремонт и за удължаване на ресурса на двигатели на МиГ-29. Налице е проект за тактико-техническо задание за адаптацията на авиониката на МиГ-29 във връзка с освобождаването на честотен диапазон за въвеждането на наземното цифрово телевизионно разпръскване и внедряване на стандарта за управление на ж.п.транспорта.

Друг, не по-малко важен ориентир за днешните и бъдещи намерения на управляващите, е работата по инфраструктурата. Летището в Граф Игнатиево бе включено в списъка с необходимите летища за операции на НАТО. В резултат на това през следващите две годии се очакват инвестиции за изграждане на инфраструктурни съоръжания за около 25 млн.лв. В авиобазата бе завършен проектът за изграждане на склад и ж.п. разтоварище за самолетно гориво за 6,5 млн.лв. Изпълнен бе договор за подмяна на осветителни тела на пистате за излитане и кацане.

Проблем ще бъде, ако и 2014 г. изтече без да се вземе решение какво правим с придобиването на нов тип основен боен самолет. Така както се случва поне от десет години насам. Така че отговорността на днешното ръководство на Министерството на отбраната е изключително голяма. Тя до голяма степен ще реши бъдещето на бойната ни авиация. И на Въоръжените ни сили, като цяло. Очевидно е, че без техника и ресурсно осигуряване летателната подготовка ще страда, което е в ущърб не само на изпълнението на задачите, но и на безопасността на полетите. Не бива да забравяме и още нещо. Нашите Въоръжени сили трябва да повишават процента на своята използваемост в операции извън територията на страната. На този етап Военновъздушните ни сили са доста назад по въведените от НАТО измерители.

На снимката: Командирът бригаден генерал Цанко Стойков приема строя на авиобаза Граф Игнатиево. Днес базата празнува.