Зам.-министърът на отбраната Иванов: Строим съоръжение на границата три пъти по-евтино от гърците

25.02.2014 г.  Зам.-министърът на отбраната Иванов: Строим съоръжение на границата три пъти по-евтино от гърците

 Спирдон Спирдонов

Гърците са построили ограда на границата с Турция за 4,6 милиона евро. Дължината й е 11 км, местността – равнинна, а времето на изграждане – осем месеца. Ние правим това на същата цена, но защитното съоръжение е три пъти по-дълго, в пресечена местност и при крайно неблагоприятни условия за работа. Това каза заместник-министърът на отбраната Иван Иванов, който беше и председател на работната група, която извърши проверка на обстоятелствата, свързани с провеждането на обществената поръчка, избора на фирми, условията по договаряне и сключване на договорите за изграждането на възпрепятстващото инженерно съоръжение по българо-турската граница. 

Заместник-министър Иван Иванов, началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов и ръководена от тях военна делегация бяха на работно посещение в Република Гърция на 29 и 30 ноември. Целта на визитата беше запознаване с опита на нашите съседи в превенцията за недопускане на нелегални имигранти на гръцка територия, като част от външната граница на Европейския съюз. 

Началникът на Генералния щаб на националната отбрана на Република Гърция генерал Михаил Костаракос е представил опита и постигнатите резултати на страната в предотвратяването на нелегалната имиграция. От гръцка страна на срещите са присъствали и командирите на 4-ти армейски корпус, заместник-командирите на 12-та и 16-та механизирани дивизии, както и представители на регионалните полицейски структури отговорни за охраната на държавната граница. 

Колегите от Гърция ни предоставиха не само пряка видимост към съоръжението, но и достъп до цялата проектна документация, в т.ч. и със собственика на фирмата, изпълнила проекта, казва заместник-министърът. Той препоръчва да се види това съоръжение, за да се оцени сложността и мащабността на проекта, който изпълнява Българската армия.

***

СВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ МАТЕРИАЛНИ И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНЖЕНЕРНОТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩО СЪОРЪЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА ОТ 17.02. ДО 24.02.2014 г.

1. Състав на групата.

Личен състава участващ в операцията – 87 военнослужещи.

Техника – 37 единици.

2. Изпълнени задачи:

 2.1. На 17.02.2014 г. бяха подписани договорите за изпълнение на доставките по обособени позиции, между командира на Сухопътни войски и фирми – изпълнители.

На 19.02.2014 г. беше направено обявяване в Регистъра на складовите договори на АОП в рамките на законовия 7 – дневен срок.

 На 20.02.2014 г. беше проведена среща на Ръководителя на операцията с представители на фирмата за доставка на бетон за запознаване с терена на трасето, подходите и вземане на решение от тяхна страна по организиране на доставката.

2.2. По доставка на материални средства.

Изпълнява се изготвения линеен график за подаване на заявки до изпълнителите. Материалните средства се извозват към района на операцията – по график.

На 19.02.2014 г. в склад, в района на военно формирование Ямбол, бяха приети първите доставки на материални средства – помощно оборудване, агрегати и инструменти.

На 21.02.2014 г. бяха получени 300 броя метални колове за помощната ограда.

2.3. Работи се по подобряване на маршрут № 2 – отводняване, водостоци и насипване на разрушени участъци.

3. Изразходвани финансови средства:

- за периода 17.02 – 24.02.2014 г. – 30 570 лв.

- от началото на втори етап на операцията – 71 031 лв.

(Сведението е на Пресцентъра на МО)