Ще вдигат пределната възраст за военна служба

07.02.2014 г. Ще вдигат пределната възраст за военна служба

 

Спирдон Спирдонов
Обмисля се повишаване на пределната възраст за военна служба. Чакаме становището на Министерството на отбраната. Това каза председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание подполковник от резерва Янко Янков. Той имаше среща вчера в ЦВК с офицери и сержанти от запаса и резерва, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали. Проявата бе организирана от клуб „Тил” на СОСЗР с председател полковник от запаса Иван Йорданов.
 
Смята се, че е твърде рано генерали, например, да се уволняват на 58 години.  Възможно е пределната възраст в зависимост от военното звание да бъде увеличена с две години. (Не става дума за изискването за придобиване право на пенсия по чл. 69 от КСО - 27 години осигурителен стаж, от които две трети прослужени във Въоръжените сили, независимо от възрастта.)
За увеличаване на пределната възраст за военна служба имаше разговори между Янко Янков и министърът на отбраната Ангел Найденов още през миналата есен, когато се обсъждаха промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили. На вчерашната среща това намерение бе потвърдено и от директора на новата дирекция „Социална политика” в МО полковник Атанас Милин. То най-вероятно ще се случи с промените в Закона за отбраната и Въоръжените сили или с приемането на нов закон след започналия Преглед на структурата на Въоръжените сили, който трябва да завърши в края на юни. По този начин по-дълго ще може да се използват знанията и опитът на военнослужещите в интерес на Въоръжените сили.
 
Едно от ограниченията при Прегледа на структурата на Въоръжените сили е да не се отива към съкращения на личния състав. Едновременно с всички други въпроси ще бъде преразгледана и командната структура на Въоръжените сили. Сериозни промени ще претърпи и Законът за резерва. Работи се по Концепция за спортната дейност във Въоръжените сили. Поставена е задача за разработване на Визия за развитие на Въоръжените сили до 2035 г. Нова визия ще има и за военните клубове и военно-почивното дело.
 
Янко Янков изрази тревога във връзка с финансирането на отбранителния сектор. Имахме сериозни разговори с премиера и министъра на финансите, каза той. Особено тревожно е положението със задълженията на ВМА. Председателят на Комисията по отбрана изрази готовност да работи за стабилизиране на сектора, включително и на ВМА. Той се надява държавата да си изпълни задълженията.
 
Внимането на комисията е насочено и към възраждането на отбранителната ни индустрия. Предстои депутатите да проведат изнесено заседание по тази тема и да се мисли за промени в законодателството, които да изведат от плачевното му състояние познатия ни от миналото изключително печеливш Военно-промишлен комплекс.
 
Не е възможно връщането на наборната военна служба, отговори на въпрос председателят на Комисията по отбрана. Той обаче е на мнение, че трябва да се намерят формите младите хора да придобиват определена военна подготовка. Като много добър, бе определен от Янко Янков, новият проект на рамков закон за националната сигурност, който предстои да бъде обсъждан на заседание на правителството и внесен в парламента. Той подкрепи предложенията от залата под определена форма част от бюджета за отбрана да отива за запасните и резервистите.  Например като медицински услуги, хранене и др.
 
Заместник-председателят на ДАБ генерал-майор от запаса Васил Върбанов благодари на Българската армия, че от 1 февруари храни бежанците. Това ще продължи два месеца, докато агенцията получи кухни и столови. Половината от служителите в агенцията са офицери от запаса и резерва, което се оказва решаващо за преодоляване на бежанската криза. Генералът благодари на СОСЗР за сътрудничеството в това отношение.
 
Много от въпросите бяха свързани с медицинското осигуряване на запасните и резервистите. Сформирана е работна група, която трябва да изследва проблемите и да предложи решения, отговори началникът на ВМА полковник доцент Крум Кацаров. Това, което можем да направим за вас в рамките на наличиня ресурс, бъдете сигурни, че ще го направим, каза той, обръщайки се към аудиторията. Една от причините запасните и резервистите да не получават адекватна помощ е, че нямаме ДКЦ-та, уточни началникът на ВМА. Направени са определени стъпки, предстои преразглеждане и на съответните наредби.
 
Подготвен е проект на заповед на министъра на отбраната във връзка с реализирането на промяната в Закона за отбраната и Въоръжените сили, която дава право на МО да предоставя на военно-патриотичните съюзи помещения без заплащане на наем, каза заместник-изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Ивелин Николов. В момента се събира информацията за конкретните помещения. Ще има ограничения базата да не се използва за бизнес, а по предназначение. Има готовност с наредба за финансиране на дейности по военно-патриотичното възпитание.  Що се отнася до настояването в София да има гарнизонен стол, г-н Николов изрази мнение, че запасните генерали и офицери се нуждаят по-скоро от клуб, където да осъществяват своите срещи. Заедно с Ивелин Николов в срещата участва и вторият заместник-изпълнителен директор на агенцията Даниел Димов, който е назначен след влизане в сила на промените в устройствения правилник на структурата.
 
В срещата участваха още Николай Икономов – заместник-директор на дирекция „Социална политика” на МО, заместник-началникът на Централното военно окръжие полковник Люсиен Тишев, председателите на СОСЗР, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Съюза на ветераните от войните и Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ генерал-лейтенант от запаса Стон Топалов, младши лейтенант от запаса Петър Велчев, доцент д-р Иван Сечанов и к.д.п. Атанас Илев. В дискусията се включиха още генерал-полковник от запаса Цветан Тотомиров, генерал-лейтенант от запаса Люцкан Люцканов, генерал-майор от запаса Стефан Ангелов, генерал-майор от запаса Вълчо Фотев и полковниците от запаса Иван Шопов и Кънчо Кънчев. Там бе и председателят на Обществения съвет по въпросите на отбраната и на Асоциацията на Сухопътните войски генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков, който бе представени и като експерт в Комисията по отбрана.
 
На снимката: Подполковник от резерва Янко Янков получава от полковник от запаса Иван Йорданов най-новата книга за историята на войсковия тил.
Снимка Димитър Бебенов