След малко повече от два месеца ще е готово възпрепятстващото съоръжение на турската граница

29.11.2013 г. След малко повече от два месеца ще е готово възпрепятстващото съоръжение на турската граница

 Завърши първият етап на операцията на Сухопътните войски „Съвместни усилия”. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев и министърът на отбраната Ангел Найденов дойдоха на гранична пирамида 246 до с. Голям Дервент, община Елхово и констатираха изпълнение в график на ангажименните по плана на правителството за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в резултат на засиления миграционен натиск на българска територия.

Спирдон Спирдонов

Армията изпълнява успешно отговорностите си по плана на правителството за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в резултат на засиления миграционен натиск на българска територия. Това стана ясно от днешната пресконференция на границата с Турция.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, министърът на отбраната Ангел Найденов и началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов инспектираха изпълнението на задачите през първия етап от операцията на Сухопътните войски „Съвместни усилия – 2013 г.“. С тях бяха още заместник-началникът на отбраната генерал-лейтеаннт Стефан Василев, заместник-директорът на Държавната агенция за бежанците генерал-майаор от запаса Васил Върбанов и представители на местното държавно и общинско ръководство. Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов представи изпълнението на задачите по подобряване и възстановяване на пътищата в район от югоизточната погранична зона. Брифингът бе в района на пирамида 246, намираща се на три километра южно от с. Голям Дервент, община Елхово.

Това бе военна операция, проведена по всички изисквания, каза министър Найденов и поздрави Командването на Сухопътните войски и военнослужещите. Той съобщи, че от утре личният състав се изтегля и когато има готовност за изграждане на инженерното съоръжение ще започне вторият етап на операция „Съвместни усилия”. Остават граничните полицаи, съобщи вицепремиер Йовчев Той благодари на армията за изпълнената задача и създадените значително по-добри условия за граничните полицаи. Вътрешният министър посочи, че през изминалото денонощие няма нито едно нелегално преминаване на границата. Той очаква през следващите 2-3 седмици Държавната агенция за бежанците да ускори своята работа и със средствата, които ще получим от ЕС и по линия на двустранното сътрудничество да овладеем кризата с бежанците.

Със заповед на министъра на отбраната от 24 октомври Командването на Сухопътните войски провежда операция „Съвместни усилия”. Целата е подобряване на проходимостта на черни пътища за осигуряване на достъп, изграждане и обслужване на инженерно съоръжение по държавната граница с Република Турция в участъка от с. Лесово (пирамида 268) до с. Крайново (пирамида 206). Възпрепятстващо съоръжение с дължина от 30 км. е на най-чувствителните участъци  по линията на държавната граница в зоната за отговорност на ГПУ – Елхово и ГПУ- Болярово при РДГП Елхово. Според правителствения план то трябва да бъде готово в края на февруари и да бъде въведено в експлоатация от 1 март.

Министърът на отбраната уточни, че ще бъдат необходими 30-40 дни за процедурите по Закона за обществените поръчки и още толкова за изграждане на съоръжението. Проектът трябва да бъде утвърден до 4 декември. Цялата операция ще струва на армията близо 8 млн. лв., които  се възстановяват от държавния бюсжет.

По време на първия етап на операцията е подобрена проходимостта на 107 км. черни пътища в заповядания участък, каза генерал-майор Ненов. Фронталните пътища са 74 км., а рокадните – 33 км.  Изградени са 20 водосъбирателни кладенци и 53 отводнителни канавки. Прокарани са 1300 м просеки и е извършена изкопна и насипна работа в обем от 1130 куб.м. В прокарването на рокадни и фронтални черни пътища участват 60 човека с 35 единици специализирана техника. Освен това експертен състав от Сухопътните войски е включен при изготвяне на проектната документация за изграждане на инженерното съоръжение. Екипи на ВМА – София и Военна полиция осигуряват изпълнението на заповяданите мероприятия. От Командването на Сухопътни войски работят съвместно с Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР. Графиците за работа се изпълняват в срок. 

Участието на Министерството на отбраната и на Българската армия в дейности, свързани с посрещането и настаняването на бежанци на територията на страната е в седем 7 основни направления: предоставяне на терени и сгради с отпаднала необходимост за настаняването на бежанците; участие на екипи от ВМА за медицинското им осигуряване; подпомагане на държавната Агенция за бежанци с 18 военнослужещи, които работят в тактическите щабове в Хасково и Елхово; осигуряване на специализирана техника с висока проходимост за транспортирането на бежанци; предоставяне на имущество и вещи, необходими за ежедневните им битови нужди; участие с личен състав и техника за подобряване и възстановяване на пътищата в района на Елхово и за изграждане на инженерно-техническо съоръжение с дължина от 30 км по българо-турската граница.

Целта на заграждението е да бъде преустановен нелегалният достъп и бежанците да бъдат пренасочвани към граничните пунктове. То представлява оградна мрежа, съчетана с режеща тел – тип бруно, с височика 3 м. Оградата отстои на 1 м. от държавната граница. Сегмент от нея бе показан на журналистите от полковник Иван Сяров от Щаба на Сухопътните войски.

На снимката: Генерал-майор Нейко Ненов докладва за изпълнението на задачите.

Снимка Димитър Бебенов