Отбранителната ни система е изпаднала в мрачна ситуация

26.07.2013 г. Отбранителната ни система е изпаднала в мрачна ситуация

 Otbrana.com

Хеликоптерите са на земята, бойните самолети също са на път към земята,в Сухопътните войски новото за 24 години се изразява в придобиване на 250 автомобила „Мерцедес“, каза министърът на отбраната Ангел Найденов от парламентарната трибуна.

***

Изказване на министърът на отбраната Ангел Найденов от парламентарната трибуна, по време на дебатите в Народното събрание по актуализацията на „Бюджет 2013“

25 юли 2013 г.

Уважаеми дами и господа народни представители, госпожи и господа министри!

Вземам думата с желанието да дам още една гледна точка към разбирането за необходимостта да се подкрепи предложението за актуализация на бюджета. Може и да изглежда малко странно в случая аз като министър на отбраната да бъда сред тези, които държат да получат съответна актуализация, очаквайки допълнителни средства, но ще кажа, че освен пряко насочени финансови средства към ангажименти, които има пред Министерството на отбраната, част от тези средства имат своята силна социална насоченост, включително, разбира се, за тези, които повдигат въпроса за здравеопазването, да кажа, че основната част от очакванията, свързани с получаване на допълнителни средства от Министерството на отбраната, са свързани именно със сферата на здравеопазването.

Аз съм абсолютно убеден, че в случая ще получа подкрепа в разбирането, че сред сферите на дейност, които безспорно се нуждаят от средства и съответно в случая разчитат на тази актуализация, е именно сферата на отбраната. Ако кажа, че се нуждаем от средства във всички направления от дейността на Министерството на отбраната, съответно на Въоръжените сили, едва ли ще изненадам някого, независимо дали става дума в случая за представители на парламентарните групи, които подкрепят правителството, или на тези парламентарни групи или група, която е в опозиция.

Състоянието, в което се намира отбранителната система в картината и ситуацията, в която е изпаднала отбранителната система, е мрачна. По отношение на техниката и въоръжението, сигурен съм, че тук няма да има кой да се наеме да спори за това, че ние се намираме в близост до критичната точка.

Бързам веднага да кажа – аз си давам сметка в момента, коментирайки тази тема, че много други системи са вероятно в същата ситуация, в която се намира Министерството на отбраната и Българската армия. Хората в отбраната също си дават сметка за мизерните условия, в които работят или живеят много други хора в България. Но винаги има някакъв предел, уважаеми дами и господа, отвъд който или признаваме очевидното и полагаме усилия да намерим решения, или поддържаме заблудата – продължаваме да заблуждаваме и себе си, и своите партньори.

Сегашното управление, смея да кажа, имаме разбирането, че трябва да търсим решения, колкото и да са трудни те. А дали са трудни решенията в отбранителната система, достатъчно е да кажа, че хеликоптерите са на земята, че бойните самолети също са на път към земята, че в Сухопътните войски новото за 24 години се изразява в придобиване на 250 автомобила „Мерцедес“, при няколко хиляди като потребност, че се ползват назаем акумулатори и автомобилни гуми. Хората, които стоят в тази част на пленарната зала, знаят какво означава „назаем“ – едно военно формирование да ги вземе от друго, за да демонстрира в условията на преглед, че разполага с тях. Това означава „назаем“.

И да добавя, че основното, с което се занимават във Военноморските сили, е снемане от въоръжение – не с придобиване, не с модернизиране, а снемане от въоръжение.

Очевидно е, че не можем да предложим решения на всичко, което имаме като проблеми сега, особено когато тези проблеми се изразяват в стотици милиони. Но отнякъде, уважаеми дами и господа народни представители, трябва да се тръгне.

Откъде да тръгнем днес? Това е един от въпросите, който си задаваме и на който търсим отговор. Предложението от страна на Министерството на отбраната е да тръгнем от натрупани задължения, но решаващи повече от един проблем, решаващи повече от проблем на едно ведомство. И, второ, от поети, но неосигурени финансови ангажименти. В този обем от средства задължения или неосигурени ангажименти, за които спомена и министър-председателят Орешарски, за съжаление, с основен дял е Министерството на отбраната.

Първото предложение, дами и господа народни представители, е да разчитаме на допълнителни средства, за да бъдат разплатени например задължения на Военномедицинска академия. Уважаемата госпожа Нинова спомена за дейността на Военномедицинска академия, но нека да добавя, че текущите задължения на Военномедицинската академия са в размер на 91 млн. 200 хил. лв., в това число просрочени задължения за медикаменти и консумативи –за 55 млн. лв. Огромната част от разходите на Военномедицинска академия, дами и господа народни представители, са в резултат на здравно обслужване и грижи за пациента извън състава на регламентираните и осигуряваните с бюджета на Министерството на отбраната. Съотношението в тези пациенти е 18:82%. Следователно, при актуализацията на бюджета можем да получим средства, основно решаващи проблеми на здравеопазването и съответно, постигащи целта, за издължаване към контрагенти на Военномедицинска академия.

Не се наемам да кажа колко бихме получили като средства, съответно обаче смея да кажа, че постигаме един кумулативен ефект. Не мисля, че по това ще има спор – издължаваме се към доставчици на медикаменти, консумативи, които до този момент на базата на нотариално заверени включително и изпълнителни листове, са в размер на 28 млн. лв.

По второто предложение, очакванията са да получим средства, необходими за освобождаване на радио-честотен диапазон в изпълнение на задължения на страната по хармонизиране на радио-честотния спектър, необходим при въвеждане, съответно експлоатация, на високоскоростната железопътна отсечка Пловдив –Свиленград. Това между другото е диапазон, в обхвата на който работи част от авиониката на бойните самолети „МиГ 29“ и за да се ползват честоти от този диапазон, следва съответно да се подменят или да се модернизират различни системи. За минимална адаптация са необходими около 30 млн. лв., като честотата или съответно честотите, които се ползват, са за една система от четири модула за всеки един от бойните самолети. Съответно всички тези честоти попадат в съгласуван, след 2008 г., между България и Европейската комисия диапазон, който за да бъде освободен и да бъдат модернизирани тези системи, са необходими 150 млн. лв.

Какви са опциите, ако не бъдат намерени средствата сега? Ще обясня защо „сега”.

Първата опция е да приземим самолетите, за да въведем в експлоатация железопътната линия и съответно да бъдат пуснати в експлоатация високоскоростните влакове. Рисковете са свързани с неосигуряване на отговорности на Военновъздушните сили по охрана на въздушното пространство и на задължения по съюзно планиране в рамките на НАТО. Следователно – да останем без бойна авиация.

Втората опция е да продължи експлоатацията на бойните самолети, но да не пускаме в експлоатация железопътната линия, рискувайки да бъде открита наказателна процедура срещу България, изразяваща се в изискването за възстановяване на вече усвоени средства по Програма „ИСПА” в размер на 71-72 млн. евро. Може да има искане да се възстановят средства от съфинансиране по проекта от Европейската инвестиционна банка в размер на вече усвоените 130 млн. евро.

Хората, които не разбрах за какво точно реагират, със сигурност го знаят, защото това са протоколи, потвърдени през месеците март и юли 2012 г. Ако бяхте по същия начин внимателно следили и реагирали по това, за което става дума, нямаше да оставите правителството, планирайки бюджета за 2013 г., без лев за това, което трябва да бъде направено.

Следователно трябва да намерим баланса между различните oпции и съответно да тръгнем, разчитайки на определени средства, към модернизация и подмяна на част от авиониката на бойните самолети и да разчитаме, че от 1 септември ще бъде издаден Акт 16 за железопътната линия и ще бъде пусната в експлоатация съобразно поетите вече от България ангажименти. В този случай отново постигаме ефект за повече от една система, каквато в случая е отбранителната система, и осигуряваме средства за изпълнение на поетиангажименти пред Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка.

Нека да кажа, че за да изпълним всички ангажименти по освобождаване на целия честотен диапазон, имаме ангажименти до 2015 г. на обща стойност – споменах вече – 150 млн. лв. Това е за бойните самолети, а от друга страна честоти, необходими за гарантиране на цифровата телевизия, безопасност и съответно контрол на жп транспорта и възможността за осъществяване на универсалната мобилна далекосъобщителна услуга.

В заключение ми се иска да подчертая, че всичко това, за което става дума, е можело да бъде съответно осъществено и поето много по-безболезнено, ако се осъществяваше плавно във времето. За съжаление, непрекъснатото отлагане всяка една година ни доведе до ситуацията, ако не бъдат намерени тези средства, рискуваме с нещо друго в рамките на отбраната.

Държа да подчертая и още нещо. Хората, които имат достатъчно добро познаване на ситуацията в Министерството на отбраната, знаят, че планираха пакет от инвестиционни намерения, който следваше да се реализира от началото на 2010 г. и на стойност 2 млрд. 300 млн. лв. Ако тук кажа, че нито един от инвестиционните проекти не е мръднал от етапа на проектиране и идея, със сигурност няма да изненадам точно тези хора, които са планирали средствата.

Уважаеми дами и господа, очевидно не можем да продължаваме в процедура на непрекъснато орязване на финансови средства, непрекъснато отлагане на необходимите решения. В този смисъл, решението, което търсим, е в актуализацията на бюджета и съответно предоставяне на минимално необходими средства на Министерството на отбраната.