Днес във Враца правят открит дебат заради закритото военно поделение

24.06.2013 г. Днес във Враца правят открит дебат заради закритото военно поделение

 Смъртната му присъда доведе до крайно негативен икономически и социален ефект, който се отрази на нашия град, се посочва в декларация на инициативен комитет.

Спирдон Спирдонов

Обществеността на Враца ще прави открит дебат за възстановяването на  закритото военно поделение в града, съобщават регионалните агенции. Очаква се по този начин да бъдат върнати 500 млади семейства. Дебатът ще търси начини за реализирането на тази обществена цел. 
Срещата ще се състои от 18.00 часа в градинката пред Централната поща във Враца.

В декларация на инициативен комитет за възстановяване на поделението се посочва: „Закриването на поделение 52380 се приема като част от поредицата други действия и бездействия на властите, които в продължение на дълги години ощетяват населението на този край на България. Враца трябва да остане център на отбраната и подготовка на кадри за въоръжените сили, необходими за осигуряване на националната сигурност на България и изпълнение на задълженията ни към НАТО и въоръжените сили на Европейския съюз, както и за подпомагане на населението в региона при бедствия, аварии и катастрофи.”

По този въпрос мислим и най-вероятно ще бъде решен с промяната на Плана за развитие на Въоръжените сили, каза в петък в интервю за „Отбрана” министърът на отбраната Ангел Найденов. Не за първи път той застава на тази позиция.

Щабът на сухопътните войски има план за възстановяване на военното поделение 52 380 във Враца. С инициативата е бил запознат министъра на отбраната Ангел Найденов, но по въпроса все още не е взето окончателно решение, съобщиха от пресцентъра на военното ведомство, съобщава vestitel.info.

Врачанският гарнизон беше закрит от бившия военен министър Аню Ангелов през лятото на миналата година. Над 800 военни останаха без работа и това предизвика поредица дискусии и протести във Враца.

***

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Инициативен комитет за възстановяване на закритото военно поделение 52380 в гр. Враца

 ОТНОСНО: възстановяване на закритото военно поделение 52380 в гр.Враца

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Военно формирование 52380 в град Враца беше закрито от Министъра на отбраната Аню Ангелов . От 01.07.2012 г. портала му беше заключен и всичко свърши. Най – ниско бюджетното поделение с наличието на стрелбище и сграден фонд беше ликвидирано с лека ръка от тогавашният министър. Реформата в Българската армия не оправда очакванията на хората. По най-безотговорен начин беше извършена неравномерно разполагане на военните формирования в страната. Нашето поделение БЕШЕ СТРАТЕГИЧЕСКА ТОЧКА ЗА ЦЯЛА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ОТ ВИДИН ДО СОФИЯ, КОЯТО ОСТАНА БЕЗ ДЕЙСТВАЩО ВОЕННО ПОДЕЛЕНИЕ, А ТОВА Е НАПЪЛНО НЕДОПУСТИМО.

Поделението беше ключово при защита на населението от бедствия и аварии. То осигуряваше и работни места, закриването на които доведе до задълбочаване на кризата в целия регион, до демографски срив – напускане на много млади семейства на града. Отражение даде и в образователната система – с намаляване числеността на децата в детските заведения и учениците в училищата бяха съкратени квалифицирани педагози.

Смъртната му присъда доведе до крайно негативен икономически и социален ефект, който се отрази на нашия град.

Враца се лиши от близо 700 000 лева месечно, влизащи в нейната икономика чрез банки, пощи, болници, магазини,  ресторанти,  кафенета и др. Общината загуби редовни данъкоплатци в лицето на над 400 военнослужещи, които се преместиха в други гарнизони или се вляха в армията на безработните.

Военното дело във Враца има дълбоки традиции, датиращи от 1884 година, свързани с историята на Осма Врачанска дружина, Шеста пехотна Бдинска дивизия, 35-ти пехотен Врачански полк. Поделението е калило духа на едни от най-големите български командири – ген. Кутинчев, ген. Жеков, ген. Маринов, ген. Ботев, ген. Бояджиев, ген. Тошев и десетки други. Врачани са взели участие във всички войни за национално обединение в славните победи при Лозенград, Люлебургас, Чаталджа, Неготин, Дойран, Добрич.

В най-ново време поделение 52380 беше опора на сигурността за цяла Северозападна България, център за подготовка на кадри за изпълнение на мисии в чужбина, съобразно задълженията ни към Северноатлантически военен пакт, както и защита на населението при природни бедствия.

Град Враца изпитва сериозни икономически трудности, свързани с висока безработица. Закриването на близо 500 работни места, напускането на града на младите семейства задълбочи и без това тежката ситуация в икономически, демографски и социален аспект. 

Идеята, „Тясно специализираната инфраструктура на поделението да се предостави на общината и бъдещето да се съгласува с бизнеса”, също не се приема еднозначно. Според нас изградената база на поделението трябва да се използва по предназначението, за което е изградена със средствата на българските данъкоплатци.

Не на последно място закриването на поделение 52380 се приема като част от поредицата други действия и бездействия на властите, които в продължение на дълги години ощетяват населението на този край на България. Враца трябва да остане център на отбраната и подготовка на кадри за въоръжените сили, необходими за осигуряване на националната сигурност на България и изпълнение на задълженията ни към НАТО и въоръжените сили на Европейския съюз, както и за подпомагане на населението в региона при бедствия, аварии и катастрофи.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата декларация се обръщаме към Вас с настояване и очакване за подкрепа за възстановяване на закритото военно поделение в гр. Враца. С това ще потвърдите загрижеността си за икономическото състояние на Северозападния регион на България, обявен за най-беден в Европейския съюз.

Инициативен комитет за възстановяване на закритото военно поделение 52380 в гр. Враца