Обществен съвет поиска трите мисии на армията да бъдат равнопоставени

16.04.2013 г. Обществен съвет поиска трите мисии на армията да бъдат равнопоставени

 Спирдон Спирдонов

Трите мисии на Въоръжените сили, включително и на армията, – отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време, да бъдат равнопоставени. Това бе една от тезите, които аргументираха днес участниците в първата тематична дискусия на създадения през миналата седмица Обществен съвет по отбранителна политика.  

Темата бе „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“. От МО участваха началникът на кабинета на министъра на отбраната Росен Иванов, директорът на дирекция „Стратегическо планиране” бригаден генерал Калин Кузманов, полковник Николай Доцев от дирекция „Отбранителна политика”, полковник доцент Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Георги С. Раковски” и др.

Дискусията има амбицията да направи предложения за подобряване на Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна стратегия, Доктрината на Въоръжените сили и други документи. Нейните послания, както уточни Илия Налбантов от МО, са насочени най-вече към бъдещите парламент и правителство. Според него на този етап стои открит въпросът кой формира отбранителната политика у нас.

Николай Колев – Босия от гражданските сдружения постави големия въпрос за възпроизводството на българското население и работата на армията с младите хора за изграждане у тях на качества, които биха им помогнали в екстремални условия. В този смисъл контраадмирал от запаса Петър Странчевски от Асоциацията на възпитаниците на морското училище предложи Министерството на отбраната да разработи политика за работа с младежта, включително създаване на органи и заделяне на средства от бюджета.

Голямата грешка на прехода, според младши лейтенант от запаса Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, е премахването на наборната служба. За пореден път той обоснова необходимостта от смесен тип армия. Предложи създаване на дирекция „Социална политика” в МО.

Не бива в Стратегията на национална сигурност да пише едно, а Въоръжените сили да се изграждат по различен начин, смята полковник от резерва Илия Милушев от КООСО. Според него наборна служба под 9 или 12 месеца е мъка за армията и човека.

Според майор от резерва Васил Василев от гражданско движение „Освобождение” е необходимо да се създаде база от данни на експерти в областта на националната сигурност, за да се използва пълноценно тяхната експертиза при формирането на отбранителната политика.

В нашите документи липсват текстовете за възпитанието и морала, заяви к.д.п. Атанас Илев – председател на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ. Според него армията ни се обучава много добре, но не се възпитава на същото ниво. Поради това би могло в дискусиите на Обществения съвет да има и тема за възпитанието.

Нека документите за отбраната и Въоръжените сили да имат преди всичко български дух, призова генерал-майор от резерва Калчо Танев. Той смята, че е необходимо да се разработи една, макар и минимална, концепция, която да отговаря на въпроса какво Българската армия може да направи сама.

Що се отнася до киберсигурността и киберотбраната, които са един от приоритите на служебния министър Тодор Тагарев,  д-р инж Симеон Краликов, основател и президент на АFCЕА - секция “София”, изрази мнение, че МО трябва да следва собствената си политика и 25-годишната работа в това направление. Според него обаче са необходими структурни промени и натоварване на дирекция „Сигурност на информация” с технически функции. Той обоснова и необходимостта България да се присъедини към в проекта за мултинационална киберзащита.

За въвеждане на наборна военна служба на доброволен принцип, пледира експертът по национална сигурност майор от резерва Манол Тенчев. Той постави въпроса за изграждането на териториален резерв или национална гвардия.

Полковник от резерва Димитър Бузеков, заместник председател на СОР „Атлантик”, видя много общи неща между становището на неговата организация и изказаните мнения по време на дискусията. Националните способности да имат приоритет пред колективните, активизиране на съвместната работа с гражданските организации, специализация на армията и според спецификата на географските райони, съхраняване на малкото останали базови способности и тяхното модернизиране, спиране на съкращенията на личен състав в бойните поделения, промяна в прилаганата кадрова политика и др.  

Получи се интересна дискусия, предложенията са много полезни, каза началникът на кабинета на министъра на отбраната Росен Иванов. Допълнителни становища може да се изпращат на сайта на Обществения съвет, допълни той.

В Обществения съвет по отбранителна политика участват 29 организации. Следващата дискусия е на 22 април на тема „Професионалисти в отбраната на 21 век”.

На снимката: Дискусията се проведе в ЦВК.