За 9 години армията ни участва в 13 операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН

02.04.2013 г. За 9 години армията ни участва в 13 операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН

 Генерал Симеон Симеонов, началник на отбраната

Преди девет години на днешния ден България беше приета за пълноправен член на НАТО. Това е организацията която продължава да бъде ефективна в един променящ се свят, в условията на нови заплахи, с нови способности и нови партньори. През изминалите години страната ни се утвърди като последователен  и надежден партньор, за което въоръжените сили допринесоха не малко.

Изпълнението на задълженията свързани с гарантирането на националния суверенитет и независимост, защитата на териториалната цялост на страната и на страните-членки на НАТО, въоръжените сили изпълняват успешно в условията на чл. 5 от Вашингтонския договор. Освен това те осъществяват наблюдение, контрол и защита на въздушно-космическото пространство в рамките на интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО в Европа, в това число и водене на самостоятелен "Air Policing". От месец март 2004 г. Военновъздушните сили на Р България носят бойно дежурство за контрол и охрана на въздушното ни пространство ( Air Policing ) с дежурни сили и средства от изтребителната авиация и системата за наблюдение, командване и управление.

Въоръжените сили активно участват в операции и мисии на НАТО в отговор на кризи, управление на конфликти и стабилизиране на постконфликтни ситуации в тясно сътрудничество с Обединените нации, Европейския съюз и други международни партньори. За девет години от 2004 г. сме участвали в 13 операции и мисии на НАТО, ЕС и ООН с над 13 хиляди (13 590) военнослужещи, от тях близо 750 са жени. Тука могат да се споменат:
- операциите на НАТО в Афганистан - ISAF, в Средиземно море "Active Endeavor", в Косово; 

- операциите на ЕС в Босна и Херцеговина "Алтеа", полицейската мисия в Афганистан и гражданската мисия за наблюдение в Грузия, мисията за обучение на силите за сигурност на Мали; 

- операциите под егидата на ООН "Обединен защитник" по налагане на забранена за полети зона и нанасяне на удари по силите на режима, застрашаващи гражданското население в Либия, мисиите на ООН в Либерия (UNMIL), Етиопия и Еритрея.

Още с приемането на страната в НАТО, въоръжените сили с високо чувство на отговорност пристъпиха към изпълнението на мероприятията, залегнали в работните програми за интеграцията ни в НАТО. Тези програми до голяма степен спомогнаха за успешно изпълнение на поетите ангажименти по подготовка и сертифициране на декларираните формирования за участие в операции на НАТО, както и за подобряване на оперативната съвместимост на въоръжените ни сили с тези на съюзниците. Като резултат от целенасочената и ползотворна работа през месец септември 2011 г. подписахме с командващият на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол съвместна декларация за приключване на "Плана за интеграция на въоръжените сили на Р България в НАТО", но с това работата за подобряване на оперативната съвместимост с НАТО не е спряла, защото това е един непрекъснат процес, свързан с трансформацията на силите. 

Преодоляването на последствията от природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи и други опасности за сигурността на българските граждани и национални ценности продължава да се осъществява с целенасочената помощ на въоръжените сили, допълваща усилията на отговорните държавни институции.

През 2012 г. за оказване на помощ на населението въоръжените сили над 350 пъти участваха в операции по овладяване и преодоляване на последствията от наводнения, пожари, сложна зимна обстановка и неутрализирането на невзривени бойни припаси с около 3000 военнослужещи и 780 единици техника. Особено активна и решаваща беше помощта за населението на с. Бисер през м.февруари, при потушаването на множеството горски пожари в районите на Рила, природен парк Витоша и в различни други райони от страната. Специализирани тактически групи от Сухопътните войски участваха в прочистване на районите след инцидентите в складовия район за боеприпаси на фирма "Емко ЕООД", разположен в близост до с. Ловни дол и в "Продоволствено-складовата база за боеприпаси Стралджа-Мараш" в село Лозенец, община Стралджа. В рамките на провежданите операции се включиха не само военнослужещи от състава на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, а така също и голям брой специална техника и летателни средства. Неоценима се оказа помощта на вертолетите от състава на Българската армия при гасенето на пожари в труднодостъпните планински райони, както и при провеждането на спасителни операции. В заключение искам да Ви уверя, че военнослужещите от въоръжените сили ще вложат всички свои сили и енергия за достойно изпълнение на стоящите пред тях задачи.  Българската армия е част от българския народ, който винаги може да разчита на своята армия. Още повече, че социологическо изследване от миналата седмица дава един добър рейтинг на Българската армия - 41,2%.  Това показва, че българският народ вярва и обича своята Армия.  

(Изказването е направено днес на пресконференцията на министъра на отбраната Тодор Тагарев)