На 9 април ще бъде сформиран Общественият съвет към Министерството на отбраната

02.04.2013 г. На 9 април ще бъде сформиран Общественият съвет към Министерството на отбраната

 Спирдон Спирдонов

Първото заседание на Обществения съвет по отбранителната политика ще бъде на 9 април в ЦВК. Това съобщи на пресконференция министърът на отбраната Тодор Тагарев. От вчера има организационна заповед за изпълнение на обявените по-рано „Управленски приоритети на министъра на отбраната”. Един от тях е активизиране на диалога с професионални, академични, обществени организации и бизнес сдружения, работещи по въпросите на отбранителната политика, който включва създаването на Обществен съвет по отбранителната политика.

Три формата на обществения съвет

Стигнахме до извода, че вече съществуват достатъчно на брой институциализирани форми за диалог с неправителствени организации, посочи министърът. Идентифицирани са над 50 организации, които работят активно по въпроси на отбранителната политика. Предполага се, че те ще пожелаят да се включат в работата на този обществен съвет. Разработен е проект на концепция за този диалог и правила за работа на съвета. До ден или два тези проекти ще бъдат на сайта на МО заедно с форма за регистрация.

Предвиждат се три основни формата на дискусия по отбранителната политика: „Отбраната в политиката за сигурност”, „Ролята на професионалистите в отбраната през XXI век” и  „Иновациите, технологиите и индустрията за отбрана”. Очаква се всяка седмица да има среща поне в един от тези три формата.

Преструктуриране на търговските дружества

Това предложение е направено по време на първия преглед на основните структури по изпълнение на плановете за реформата. Става въпрос за 12 дружества, на които принципал е министърът на отбраната. Ще търсим, каза министърът, възможности за по-висока ефективност и ефикасност на търговските дружества, без да правим съкращения на работници и служители. Приватизацията на Военното издателство все още не е приключила.

Ще гласуват миротворците ни в Афганистан

На 12 май ще бъдат създадени необходимите условия, за да могат българските военнослужещи в Кандахар и Кабул да упражнят правото си на глас в парламентарните избори. Вече върви процесът за подаване на заявления, съобщи министър Тагарев.

Картата на корупционните рискове

В петък Съветът по антикорупция е разгледал инструмента, който ще бъде бъде използван за създаване на тази карта и вчера той е утвърден. Министър Тагарев е дал една седмица срок за мнения от всички структури в МО. Неговите очаквания са, че до десетина дни ще има карта на корупционните рискове. На практика ще се разработят краткосрочен и средносрочевн план за неутрализиране на корупционните рискове и за прилагането на ключови мерки за предотвратяване на конфликти на интереси и корупция в отбранителния сектор.

Специализация в рамките на НАТО и на ЕС

Засега министърът вижда развитието на инициативата за свързаните сили в НАТО, основно чрез образование и подготовка. Тази област ще бъде съчетана с възможностите, които ни дават съвместните съоръжения със САЩ и инвестициите за едно от нашите летища по програмата на Алианса. Тук се включва и идеята в България да бъде постоянната дислокация на Щаба на Бригада „Югоизточна Европа”, както и създаването на Център за компетенции по изследване, развитие и усъвършенстване на способностите за управление при кризи и реагиране при бедствия.

Киберсигурност

Развитието на тази идея ще бъде обвързана с електронното правителство. Тодор Тагарев вече е разговарял с министър Роман Василев по този въпрос. Според него киберсигурността засяга много области и министерства. До скоро МО е имало водеща роля при разработването на такава стратегия. Възложено е на специалистите в МО да започнат работа по програмата за развитие на възможности по киберотбрана. Вече имало проявен интерес към възможността за създаване на подразделение за киберотбрана в рамките на резерва на Въоръжените сили.

Ограничаване на разходите

Вземането на 5,3 млн.лв. от бюджета никак не е лесна задача, каза постоянният секретар на отбраната д-р Добромир Тотев, във връзка с изпълнението на постановлението на правителството за осигуряване средства за най-уязвимите слоеве от населението. Решаването ще стане, като се забавят някои от обществените поръчки, може да се спрат или да се прехвърлят плащанията за следващата година. Ограничения ще има на командировките и разходите за охрана. Доколкото е възможно, ще се прегледат всички пера от текущата издръжка. МО разчита и на по-малките сметки за електричество. През летните месеци те варирали около 1 млн. лв., а през зимните – 2,5 млн.лв. Тотев се надява 5,3 млн. лв. да бъдат компенсирани до края на тази година.

За нефинансираните критични дейности

На последното заседание на правителството министър Тагарев е казал, че има критични  дейности в МО, които не са финансирани. Това става ясно от явната стенограма. Премиерът и членовете на кабинета са били запознати кои са те. Като пример Тагарев посочи писмото на министъра на транспорта, от което става ясно, че заради неосвобождаването на честоти от МО под заплаха са десетки и стотици милиони европейски средства за развитие на железопътния транспорт. Пари в бюджета за 2013 г. за тази цел нямало. Тепърва министърът на отбраната ще си изяснява разчетите, които били за десетки милиони, а за единия случай – над 100 милиона.

Мотивацията на военнослужещите се подобрява

Според началника на отбраната генерал Симеон Симеонов мотивацията на военнослужещите, макар и трудно, се подобрява след големия спад, който настъпи в резултат на политическото решение за промяна на режима за пенсиониране на офицерите, сержантите и войниците. Той припомни, че бившият министър на отбраната Аню Ангелов не е потърсил мнението на военното командване по този въпрос. В резултат на това са се уволнили много подготвени военнослужещи, което, според началника на отбраната, е непоправима загуба и тяхното отсъствие се чувства много.

Пеши парад на 6 май

Денят на храбростта и Празник на Българската армия -6 май, ще бъде отбелязан с традиционните прояви, включително и с военен парад, но без техника, каза генерал Симеонов. Командващ парада ще бъде командирът на ВВС генерал-майор Константин Попов. Организацията е направена така, че военнослужещите да посрещнат Великден със семействата си.   

Пресконференцията бе посветена на 9-а годишнина от приемането на България в НАТО. По този повод говори генерал Симеонов, за което ще ви информираме в следваща публикация.