Аню Ангелов няма да назначава началника на политическия кабинет на друга дръжност

02.03.2013 г. Аню Ангелов няма да назначава началника на политическия кабинет на друга дръжност

 Спирдон Спирдонов

Началникът на политическия кабинет на МО Йордан Божилов остава на същата длъжност, докато си замине това правителство. Няма да става постоянен секретар на отбраната, каквато информация имаше преди десетина дни. Това уточни министърът на отбраната Аню Ангелов по време на петъчния парламентарен контрол. За многоцелевия изтребител няма крайно решение, то остава за следващите управляващи.

Новият изтребител остава за следващото правителство

Въпрос на Ангел Найденов относно финансовото осигуряване на проект за придобиване на нов тип основен боен самолет

Отговор на Аню Ангелов: Ще започна отзад-напред. Никога не съм казвал, че дългосрочните проекти трябва да бъдат финансово осигурени за целия период на доставка, обучение и влизане в експлоатация на съответния изтребител  или каквото ще да е. Когато говорих за това, казах, че е имало средства  в бюджета за 2009 г. за изплащане на последните два вертолета  „Кугър”, но те не са изплатени. Нещо повече, 150 млн. лв. от второто  полугодие на 2009 г. са изтеглени в първото полугодие, за да може на 3 март, по-скоро на 4 март, да се отдаде една заповед на тогавашния  министър Цонев, с която да се обяви ново, допълнително възнаграждение от 15 % за всички военнослужещи, така че идеята за това е сигурно съвършено ясна защо е направено. И не са платени, ставаше въпрос тези два вертолета не бяха платени – това трябваше да направи нашето правителство, въпреки че, повтарям, в Закона за отбраната и въоръжените сили и в Закона за бюджета изрично е записано как могат да се харчат тези средства. По отношение на това сте прав, че аз няма да внеса, повтарям – трябваше да внеса доклад за резултатите от преговорите, но това не означаваше, че аз ще внеса инвестиционен проект.

В момента група, ръководена от ген. Румен Радев е в Швеция, окончателно завърши преговорите с шведската страна по отношение на евентуално закупуване на изтребители „Грипен”. Така че няма крайно решение все още и явно е това - този Министерски съвет няма да може да предприеме краткотрайно решение. Въпросът ще остане естествено за след изборите, за следващото Народно събрание. Но искам да посоча, че администрацията на Министерството на отбраната си е свършила перфектно работата, има всички разчети и тя може да ги предложи на вниманието на следващото правителство.

По отношение на това как сме смятали да осигурим – много просто, в тригодишната бюджетна прогноза, която аз съм предал в Министерството на финансите, е записано, че от 2014 г. до 2016 г. трябва да се осигури 1,5 % от брутния вътрешен продукт, което означава с около 200 млн. повече, основно за капиталови разходи. Нашите разчети показват, че от тези общо 250 млн. за капиталови разходи около 100 млн. всяка година, започвайки от 2014 г., могат да се заделят за придобиването на този многоцелеви изтребител. Това прави за седем години, от 2014 г. до 2020 г. по 100 млн., около 700 млн. лева. Всичко това не засяга по никакъв начин развитието на други сектори и политики, а изцяло може да се осигури от бюджета за отбрана. Това не е реална цена на проекта, това не е стойност на определена сделка. Така че всичко е налице – методика е налице, проведени са обществени обсъждания, има подкрепата на експерти извън Министерството на отбраната. Каквото и решение да се вземе, то ще се вземе от следващото правителство - не служебно, а редовно и му пожелавам успех.

Дуплика на министъра: „Искам само да кажа, че в резултат на моите настоявания през 2011 г., все пак знаете, че всичко това са прогнози, както БВП е прогноза в началото на бюджета, така и реализацията на бюджета на Министерството на отбраната е прогнозно.

Все пак искам да ви напомня, и това съм ви го казвал в докладите, 1,45 е изпълнението на бюджета от реалния БВП в края на 2011 г., а в края на 2012 – 1,42. Това са допълнителни средства, освобождаване от ненужно въоръжение и техника и т.н. Що се касае до това как ще се намерят тези пари, аз ви казвам, че тези разчети са направени реалистични, те почиват на реална методика, която оценява какво и как трябва да се купи, и защо трябва да се купи това, а не онова. Така че при всички случаи следващото правителство, избрано от 42-то Народно събрание, ще има всички необходими данни да вземе информирано и обосновано добре решение.”

Л-39, Л-410 и БЕЛ продължгават да стоят на земята

Въпрос на Ангел Найденов и Атанас Мерджанов:относно политиката за модернизация на българските въоръжени сили

Отговор на Аню Ангелов: Министерство на отбраната не планира с този бюджет закупуването на самолети  ZLIN, никога не е стоял такъв въпрос в Инвестиционната програма 2020 г. Подобен проект не е включен нито в основния, нито в допълнителния списък на тази програма и няма назначен от мен проектен екип, който да работи по придобиването на подобен самолет. Вярно е едно – че има доклад от командира на ВВС, с който той предлага евентуално да се помисли за закупуването, но Министерството на отбраната и лично аз сме били далеч от мисълта да закупим такъв самолет.

Що се касае до данните за състоянието на съответните самолети, с малки корекции мога да ви поправя, както по отношение на МиГ-29, така и по отношение на СУ-25. Не са два самолета СУ-25, наскоро техният ресурс беше увеличен, така че това е стара информация. Що се касае до Л-39, Л-410 и БЕЛ, аз като министър ги заварих на земята и за съжаление не можах да ги вдигна.

Дуплика на министъра: „Първо, дадохме извънредни 26 млн. лв. в края на миналата година, за да купим гориво, г-н Мерджанов. Така че те покриват изцяло нуждите за тази година –2013 г. Освен това, в краен етап сме на преговори за подписване на договор за инспекции на вертолетите „Кугар“ от фирмата, спечелила конкурса. Трето – имаме дългосрочно рамково споразумение с РСК „МиГ“ за поддръжката на МиГ-29. Сега, в този бюджет, ще бъдат направени промени в оставащото време, за да могат да се осигурят 8 млн. лв. за ремонт на двигателите на два от самолетите МиГ-29. Трябва да посоча, че все пак имахме проблеми и затова удържахме съответните депозити на тази фирма заради закъснения в изпълнението на договорите. Искам да подчертая, че това е една от основните причини да се обръщаме към други образци, а не към МиГ-29, макар и най-съвременни и нови самолети. Първо, поради изключително скъпата им логистична поддръжка – 8 млн. лв. за възстановяване на два самолета, това е един нов тип използван самолет. При това трябва да плащаме почти за всички, които вие споменахте, че са на земята в момента. Така че тази поддръжка и много малкия лимит от часове, при който трябва да се сменят двата двигателя на един самолет, оказва изключително голямо влияние върху цената на логистичната поддръжка на този тип самолет.

По отношение на МиГ-21, удължаваме ресурса им именно поради невъзможност да се приеме този инвестиционен проект от това Народно събрание, с цел да има и самолети, които са в състояние да изпълняват операцията Air Policing в НАТО,  в която ние членуваме.”

Не успяхме да направим военен пенсионен фонд

Въпрос на Димитър Чукарски и Тодор Великов относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване на военнослужещите по ЗОВС на Република България

Отговор на Аню Ангелов: Съгласно параграф 116 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължително осигуряване, обнародван в Държавен вестник, бр. 67 от 2003 г., военнослужещите родени след 31 декември 1959 г. придобиват право на допълнителна пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 до 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно гореизложеното, пенсионното осигуряване на военнослужещите е в съответствие с действащото законодателство. Съобразно чл. 127, ал. 4 от КСО военнослужещите се осигуряват за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, считано от 1 януари 2004 г., като за същата година размерът на осигурителната вноска е 3 % и е определена в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2004 г. На основание на чл. 157, ал. 1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд за 2005 г. е 3 %; за 2006 г. – 4 %; от 2007 г. – 5 % и от 2017 г. – 7 %.

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от КСО създава задължение за осигуряване в професионален пенсионен фонд само за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд. Както Вие сам отбелязвате във въпроса си, с ПМС № 235 от 1998 г. е приета Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, в чийто обхват не попадат военнослужещите като лица, работещи при условията на първа или втора категория труд. Те не попадат в тази наредба. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 222 трудът на военнослужещите е приравнен на този от първа категория труд при пенсиониране. Поради тази съществена разлика военнослужещите не се осигуряват в професионален пенсионен фонд, а в универсален.

За мен най-важното е, че пенсиите на военнослужещите са осигурени в пълен обем, както в основното, така и в допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

Между впрочем искам да отбележа, че доста правителства са считали, че трябва да има военен пенсионен фонд, т.е. един вид професионален пенсионен фонд. Но за съжаление, поради рестрикциите на бюджета, всеки един професионален пенсионен фонд трябва да започне с определен капитал, трябва да се определи начина на формиране на вноските и тези вноски да бъдат от лицата, които ще бъдат осигурени впоследствие. И предишното, и това правителство не успяхме да направим такъв военен професионален фонд поради простата причина, че нямаше абсолютно никакви средства този фонд да бъде захранен. Въпреки, че имахме няколко срещи с НОИ и въпросът беше стигнал до наредба за създаване на такъв фонд.

А всяко увеличение на осигурителните вноски би ощетило самите военнослужещи. Фондът трябваше да става на базата на лични вноски, за разлика от останалите, тъй като те не влизат в наредбата.

Дуплика на министъра: „Аз не знам откъде са измислили това, че Националната разузнавателна служба има някакъв друг професионален пенсионен фонд. НРС е по Закона за отбраната и въоръжените сили все още и такъв професионален фонд няма, разбира се. Освен това вие прочетохте тези документи от кога са – от 1998 г. е наредбата. Защо нито едно правителство досега не е направило това, за което вие ме упреквате, за да мога да го направя аз? Да, вие ми задавате на мен въпроса, а аз ви отговарям: защо нито едно правителство не го е направило? Защото, защото повтарям, за тия сто лева, за които вие говорите, не знам как сте правили тия изчисления за пенсията, аз мога да ви кажа, че огромната част от военнослужещите губят много повече от това, че имат таван на пенсията, отколкото да имат право на някаква пенсия. И затова ние не сме направили този професионален фонд, повтарям, защото това не е фиксирано в съответния кодекс. В смисъл – ако някой каже, че държавата задължително трябва да отделя някакъв процент професионален пенсионен фонд – да, знаете всички, че държавата осигурява военнослужещите, нали така? За да се осигурява професионален пенсионен фонд, трябва да има повече средства в съответно бюджета за държавно обществено осигуряване, за да може да се осигури този професионален пенсионен фонд.

Аз ви казвам, през всичките тези години, за които вие споменахте – от 2003 г., 2004 г., по едно време не се внасяха средствата и по универсален пенсионен фонд през 2003 г. до 2004 г.. Така че това, което е направено, в момента е важно да се знае. Те не плащат лични вноски за професионален пенсионен фонд, каквито плащат останалите. Учители, които имат учителски професионален фонд – те ги плащат с лични вноски. Ако трябваше да направим това – да им взимаме по сто лева от заплатите, за да им дадем след това пенсия сто лева, която ще им я изземат заради тавана на пенсиониране – ние избрахме друг вариант. Значи, по-добре те да си имат втория стълб, а вторият стълб е много важен. Трябва да ви кажа, че далеч не всички работници и служители от категория първа и втора имат такива професионални фондове. Обърнете се към НОИ и ще разберете кои имат наистина. А това, че НРС и останалите внасят, както военнослужещите, в универсален пенсионен фонд - това не е професионален пенсионен фонд. Те са военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили и не може да има разлика между НРС, НСО и военнослужещите в Българската армия, такава разлика няма.”

Служебният министър на отбраната ще получи едно спокойно МО

Въпрос на Венцислав Лаков относно раздадени бонуси служители в Министерството на отбраната

Отговор на Аню Ангелов: Вие зададохте толкова много въпроси, колкото за по-следващия парламентарен контрол. Най-напред да ви кажа, да, задълженията на Министерството на отбраната са 68 млн. лв. в края на 2012 г. От тях на Министерството на отбраната собствено е 1 млн. лв., които са абсолютно нормално преходни задължения, ако ще те за ток, за  вода и т.н. А 67 млн. лв. са на Военномедицинска академия.

Тази Военномедицинска академия заварих, когато постъпих като заместник-министър, после като министър, от предишното правителство със 140 млн. лв. задължения. През годините на това правителство нееднократно са отделяни допълнителни средства извън бюджета на ВМА за свеждане на тези задължения до настоящия етап. Естествено тази академия ще продължи да трупа задължения, поради простата причина, че само 14-16% от лекуваните в това учреждение са хора на Министерството на отбраната и на подчинени структури на Българската армия, и всички пенсионирани военнослужещи. Всичко останало са български граждани.

Следователно ако не се намери решение, едно от решенията – днес бяха приети промени в Плана за развитие на въоръжените сили, една от болниците става търговско дружество, но явно това ще трябва да стане след избора на служебно правителство.

По отношение на конкретния Ви въпрос, питате на каква база, допълнителните възнаграждения са на база чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител, чл. 107а, ал. 13, т. 5 от Кодекса на труда, както и чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и в съответствие с Вътрешните правила.

Сумите, които казахте, са точни. Общият брой на цивилните служители, получили допълнително възнаграждение за постигнати резултати, е 416, за период 01.01.2012 –31.10.2012 г. От момента на тяхното изплащане през ноември не са изплащани повече допълнителни възнаграждения на нито един държавен служител, бил той по трудово или по служебно правоотношение. Както добре Ви е известно, за изминалите години на строги бюджетни икономии и финансова дисциплина от началото на мандата на правителството служителите в министерството не са получавали допълнителни възнаграждения и 13-ти заплати.

На вашия въпрос: г-жа Елена Маркова някога е била в политически кабинет на Николай Младенов, беше назначена от мен за директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ през 2011 г. В средата на 2012 г. Иван Пейков, също съветник от политическия кабинет, беше назначен за директор на дирекция „Инфраструктура на отбраната“. Така че не са свързани ни най-малко с оставката. По отношение на генерал Запрянов, добре казахте, че той е генерал, той е експерт, той никога не е бил политическо лице и няма да бъде политическо лице. Той е назначен за директор на дирекция „Отбранителна политика“, която беше неговата главна задача. Що се касае до началника на политическия кабинет (б.р. Йордан Божилов), той си остава началник на политическия кабинет и ще остане такъв, докато си замине правителството.

Дуплика на министъра: За съжаление от 140 млн. на 66-67 млн. лв. е достатъчно впечатляващо какво сме направили за ВМА.

Що се касае до тези намеци за бомби и т.н., аз мога да ви кажа, че служебният министър на отбраната ще получи едно много спокойно и много добре работещо министерство, администрация.

Не ме питахте за военнослужещите, щях да ви кажа, че за същия период, на основание на друго основание - чл. 240, ал. 1 от ЗОВСРБ, 330 военнослужещи от Министерството на отбраната са получили парични награди за постигнати високи постижения в службата и съществен принос в изпълнение на целите и приоритетите в отбранителната политика. Като размерът на изплатената сума е 112 761, 00 лв.

Променени са сроковете за приемане на доброволни резервисти

Въпрос на Захари Георгиев относно кампания за набиране на кандидати за доброволния резерв

Отговор на Аню Ангелов: Данните, които прочетохте са точни. Единствено не съм съгласен, че има 1800 кандидати. Проявили са интерес 1800 кандидати, но 857 са взели документи. От тях около 50% не са издържали или не са се явили на медицински преглед. При това, съгласно разпоредбата на чл.7, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане на

Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, Централното военно окръжие, чрез териториалните си структури за водене на военен отчет, изготвя списъци на допуснатите и на недопуснатите до конкурса кандидати в 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите. Същите се обявяват на електронния сайт на Централното военно окръжие и се поставят на общодостъпно място в съответната териториална структура за водене на военния отчет.

При обявяване списъка на недопуснатите кандидати само от една област, от Област Варна, на сайта на Централното военно окръжие неправилно са публикувани единните граждански номера на 26 кандидати за резервисти, а не на общо обявените на сайта 775 кандидати. Веднага на следващия ден тази груба грешка е отстранена и личните данни са заличени от сайта. На виновните длъжностни лица е потърсена служебна отговорност. Предприети са мерки за недопускане на подобни грешки в бъдеще.

Относно втората част на Вашия въпрос, дали предвиждаме промени в начина на набиране на кандидатите за служба в доброволния резерв, сами разбирате, че тази първа кампания от началото на прилагането на закона имаше доста слабости. Една от слабостите бе, че нямаше мащабна информационно-рекламна кампания, с активно включване на национални медии и очакваме по-голямо съдействие от областните и общински администрации в бъдеще.

Променени са сроковете за приемане на доброволни резервисти с цел оптимизиране работата на структурите на Централното военно окръжие и Военномедицинска академия с моя заповед. А за улеснение на кандидатите, прегледите за годност за служба в доброволния резерв и оценката за психологическата им пригодност ще се извършват не само във Военномедицинска академия – София, както беше през миналата година, но и в многопрофилните болници към нея в градовете - Пловдив и Варна.

Отдал съм заповед и съм обявил нов конкурс за комплектуването на 42 военни формирования от въоръжените сили с 1199 резервисти.