ГЕРБ с нова „уникална” идея за пенсиониране на военнослужещите

28.02.2013 г. ГЕРБ с нова „уникална” идея за пенсиониране на военнослужещите

 Спирдон Спирдонов

Единадесет депутати от ГЕРБ се сетиха за армията пет минути преди 12 ч. Внесоха в парламента законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Първата реакция бе, че едва ли не премахват една несправедливост. В края на миналата година именно с промяна на кодекса мнозинството от депутатите, т.е. на управляващата партия, въведоха възрастта, като второ изискване, освен осигурителния стаж, за придобиване право на пенсия от войниците, сержантите и офицерите.

Авторите на „уникалната идея”

Нито един от тези 11 депутати Доброслав Димитров, Владимир Тошев, Костадин Язов, Владислав Димитров, Емил Караниколов, Антоний Кръстев, Красимир Петров, Христофор Ачков, Ангел Даскалов, Емил Гущеров и Янко Здравков, които сега внасят поправката, не чу тогава тревогите на военнослужещите и предупрежденията на запознатите с настроенията в армията. Нещо повече – Доброслав Димитров е председател на Комисията по външна политика и отбрана, а Владимир Тошев бе най-ревностният защитник на промяната в кодекса, която демотивира военнослужещите и принуди стотици от тях да си подадат рапорти за уволнение.    

Какъв е текстът, който депутатите предлагат да влезе в преходните и допълнителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване?

„Военнослужещите, освободени от военна служба на основание чл. 164, т.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 69, ал.1 и 4, при условие че имат 27 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи, а лицата по чл. 69, ал.4 – при условие, че са прослужили 15 години на длъжности от летателния състав.“

Мотивите на вносителите

„По този начин при нови съкращения, частична или пълна ликвидация на формирования, за което инициативата е на държавата, ще се създаде възможност на всички засегнати военнослужещи, които са придобили осигурителен стаж, но не и възрастта по чл. 69 от КСО да не бъдат поставени в неблагоприятно положение, ако се наложи да бъдат освободени поради организационно-щатни промени или ликвидация и да имат възможност да придобият право на пенсия само при наличието на необходимия осигурителен стаж.”

Какво регламентира чл. 164, ал.1 и 4?

Става дума за прекратяване договора за военна служба, но при две условия. Първото е, че 6-месечното предизвестието се отправя от страна на министъра на отбраната или оправомощено от него лице. И второ -  тази възможност е налице „при организационно-щатни промени или при пълна или частична ликвидация въз основа на  акт на Министерския съвет или при съкращаване числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание.”

Какво нямат предвид депутатите?

Тяхното предложение не се отнася за всички останали случаи на уволнение, посочени в закона: по взаимно съгласие или при предизвестие от страна на военнослужещия. Включително и при другите варианти за освобождаване от военна службна след предизвестие от страна на министъра на отбраната:  при промяна в изискванията за заемане  на длъжността по Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на  отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия,  на които военнослужещият не отговаря; изтичане на максималния срок за  престояване в старши офицерски звания и невъзможност на военнослужещия да се предложи длъжност, изискваща по-високо военно звание и съответстваща на образованието и професионалната му квалификация; изтичане на максималния срок за престояване в длъжност и невъзможност да се предложи длъжност, съответстваща на образованието и на професионалната квалификация на военнослужещия.

След дъжд – качулка?!

Такава ситуация в армията, заради която депутатите от ГЕРБ правят предложението, едва ли ще се случи. Правителството на Бойко Борисов вече извърши основните организационно-щатни промени, пълните и частични ликвидации. От тук нататък едва ли има какво да се унищожава. Освен ако днешните управляващи нямат друга, неогласена още визия за по-нататъшни промени. Макар че точно ГЕРБ и министърът на отбраната Аню Ангелов обещаваха да приключат с непрестанните военни реформи и да сталибизират армията. Вярно е, че оставката на правителството, ще повлияе на изпълнението на Плана за развитие на Въоръжените сили. Никой обаче не може да прогнозира коя политическа сила ще има мнозинство и ще формира правителство след предсрочните парламентарни избори. Ако е ГЕРБ? А, ако не е?

ПР акция

Склонен съм да вярвам на тези, които смятат, че това е поредната ПР акция на управляващите. Макар и закъснели, набират точки пред военнослужещите и техните семейства. Само че, когато хората си отидоха. Когато протестите на военнослужещите, организирани от легия „Раковски” преминаха. Не само късно, но и ненужно. Подобен ход не върши работа. Той дори допълнително разделя военнослужещите. Веднъж ГЕРБ ги отдели от другите служители в сектор „Сигурност”, слагайки само на тях възраст за пенсиониране. Сега иска и вътре в армията да има военнослужещи с изискване за възраст за пенсиониране и такива без такова изискване. Ново делене. Още малко в кодекса ще запишат поименно кой военнослужещ при какви конкретно условия придобива право на пенсия.