Генерал Манев: Разграничавам се от декларацията на СОРА за шествието на легията

20.02.2013 г. Генерал Манев: Разграничавам се от декларацията на СОРА за шествието на легията

Генерал Манев: Като редови член се разграничавам от декларацияна на СОРА за шествието и армията

«Кой е по легитимен в момента – правителството или легия «Раковски?»

«Уважаеми членове на УС на СОРА,
Категорично не съм съгласен с вашето Становище и се разграничавам от него! Моля останалите редови членове на СОРА да изразят мнението си лично, ясно, открито и срочно. .....


В становището на УС намирам загърбване на реалните проблеми на военния компонент на сигурността на България в интерес на "добрите и приятелски отношения с " министъра на отбраната и слугинско поведение към не винаги правилната и научно обоснована политика на МО. Безпрекословната и безкритична подкрепа на политиката на МО по отношение на отбраната на Р. България водена от министър Аню Ангелов от вас, УС, не е в интерес на България, отбраната на страната и Алианса, както и на военните кадри! Не кореспондира с Атлантическата идея ценности!
Тази декларация и други действия на УС на СОРА ме безспокоят и ако това продължи и в бъдеще, възможно е да оттегля членството си в СОРА, ако продължава такава безапелационна подкрепа и ласкателство към повече партийните и корпоративни интереси в политиката на МО, за сметка на националните и държавните, независимо от кое правителство се върши това.
Само ще отбележа, че българското офицерство няма социална защита от властта, която и да е тя. Това е принципен въпрос на демокрацията. В това отношение продължава да действа още виждането и политиката останала от времето ма социализма. Уважаеми господа от УС на СОРА, България вече е капиталистическа държава от буржоазен тип.
Военнослужещите са департизирани, но не и деполитизирани, защото социалните придобивки като заплата, ограничени граждански права и обезщетения при уволнение, какво става ако уволнят военнослужещият преди навършването на пенсионна възраст, защо не им се дават гаранции, че ще служат до навършване на пенсионна възраст? Тези и много други въпроси са елементи от политика по социалния аспект на националната сигурност, а не на политика по тясно партийна платформа.
Изкарването на насъщния (хляба) е основният въпрос на социалната политика в държавата, който не подминава и военнослужещите. Действащите военнослужещи нямат право на протестни действия, нямат и синдикат които да им защити социалните и човешки права – един от основните постулати на демократичното общество, но ние офицерите от резерва имаме и сме длъжни да го направим!
Преди дни министър Ангелов каза, че Легия Раковски е нелегитимна, от гледна точка представянето на военнослужещите, но днес вече се оказва, че цялото правителство на България е нелегитимно и си подава оставката. Задавам въпроса: кой е по-легитимен в момента – легия Раковски или кабинета, в това число и министъра от гледна точка на общественото доверие към всяка една от организациите? Отговорът е очеваден!
Призовавам УС на СОРА да преосмисли и да преразгледате становището си час по-скоро!
Важно е и мнението на останалите редови членове на СОРА, за да може УС да си "свери" часовника с общото мнение в организацията, както и аз самия.
Уважаеми членове, моля за вашето мнение по отношение на декларацията на УС на СОРА.
С уважение,
редови член на СОРА Евгени Манев «