СОСЗР във Варна се радва на вниманието на местната власт

13.02.2013 г. СОСЗР във Варна се радва на вниманието на местната власт

 Лично кметът на Общината капитан III ранг от резерва Кирил Йорданов участва в Шестата Отчетно-изборна конференция.

Подполковник от запаса Недю Монев

През отчетния период организацията успя да преодолее много трудности и противоречия, но днес е стабилна и посреща предстоящия конгрес със сериозни успехи. Това е основният извод от Шестата отчетно-изборна конференция на Варненската организация на СОСЗР. С по-малко суперлативи се говори за привличането на неорганизираните офицери и сержанти  от запаса и резерва. Тази задача ще стои на вниманието на ръководството и занапред.

В работата на конференцията участваха кметът на Варна капитан III ранг от резерва Кирил Йорданов, председателят на Областиня съвет на съюза вицеадмирал Петър Петров, капитан I Дечев от Командването на ВМС, бесарабският българин от Молдава подполковник от резерва Николай Благов и др. 

Приети бяха над 200 нови членове, формирани са още 5 клуба и дружества, посочи в доклада си председателят на Общинския съвет вицеадмирал от резерва Илия Попов. Само отчетените офицери и сержанти наброяват 1840. 467 са сержанти, а 1373 - офицери. Само дружество „Граничар” във връзка с честване на своята 50-годишнина увеличи броя на членовете си с 30. Новоприетите са предимно млади хора, пенсионирани  или съкратени от армията и МВР през последните години. Това нарастване стана независимо от текучеството и че  клуб „Зенитчик”, по усмотрение на своето ръководство, премина на пряк отчет към Областната организация. Една трета от ръководството на Общинската организация  са нови хора, като се запазва и приемствеността. В отделни клубове и дружества ръководствата почти изцяло са обновени.

Има подписани споразуманиея с Община Варна и  областната дирекция на МВР за взаимодействие и взаимна помощ. Създадени са формирования  от доброволци офицери и сержанти, включени в звената за борба против стихийни бедствия и аварии към Гражданска защита. Вече втора година Домът на СОСЗР е център на много прояви. Тук се провеждат не само събрания, но и много чествания, спектакли, прожектират се филми с патриотична тематика. В новия дом има читалня и библиотека с фонд над 450 тома. В дома запасните и резервистите идват на раздумка, играят карти, шах и моникс и се ободрят с чаша кафе или чай. Благодарност бе изказана по адрес на полковник от резерва Димитър Бойчев - управител на  новия дом, и на целия персонал за това, че полагат много грижи и осигуряват добър ред.     

След като изслуша отчета на ръководството, проекта за резолюция и  отчета на контролната комисия, капитан ІІІ ранг Кирил Йорданов, кмет на града, поздрави най-сърдечно участниците в конференцията. Той изрази възхищение от досегашната работа и оптимизъм за бъдещето на съюза. Като подчерта задоволството си от участието на офицерите и сержантите като доброволци в рамките на Гражданската защита, той предложи задълбочаване на взаимодействието и по отношение на патриотичното възпитание. По-конкрето кметът, който е почетен член на СОСЗР заяви: „Трябва да се обърнем с лице към младежда, за патриотичното възпитание. Ще изградим лекторски групи, които да посещават училищата и четат лекции по родолюбие и патриотизъм. Имаме план и ще го внедрим в училищата. Лекторите трябва да бъдат ветерани от армията и МВР. Имаме средства и лекторите ще бъдат заплатени. Радостно е, че имате библиотека. Разгледах я и съм възхитен. Имаме средства и можем да закупим много художествени произведения с патриотична насоченост. Обходете книжарниците, подберете литуратурата, ние ще ви я закупим.”

Представителят на военните моряци капитан І ранг Дечев поздрави делегатите на конференцията от името на комаандира ВМС контраадмирал Румен Николов и апелира за още по-добри контакти и взаимодействие. Подполковник Николай Благов предаде поздравите на Съюза на запасните офицери от Молдова и пожела успехи на делегатите на конференцията. Той отправи призив за събиране на книги, които да бъдат дарени на българските сдружения в Молдова, защото нуждите от такава литература били големи.

След приветствията продължи обсъждането на доклада и предстоящите задачи. Изтъкна се, че особени грижи се полагат по поддържането на войнишките паметници, провеждат се чествания на блежити дати и професионални  празници съвместно с поделенията на МО и МВР. Поддържат се тесни връзки със Съюза на ветераните от войната и другите родолюбиви и патриотични организации в града. Препоръката е да се организират дискуси по тези и други общодържавни проблеми с широкото участие и на други обществени организации.

Клубът на творците при общинския съвет на СОСЗР, който през 2012 г. навърши 10 години, заема значително място в патриотичното възпитание. В този клуб членуват офицери и сержанти от запаса, които са автори на книги, художници и скулптори. Те имат заслуга за формирането и на библиотеката, защото всеки от тях дарява по един брой от свите произведения. А книгите на нашите автори са проза, мемоари, история на различните поделения, поезия, лирика и белетристика. При представяне на книгите  вземат участие не само сержанти и офицери, но и много граждани. Тясно е сътрудничеството на клуба с другите писателски сдружения в града, като СБП и СНБП.

Към Общинската организация има три вокални състава: хор „Христо Манолов” на моряците-пенсионери, женският състав „Прибой” и вокалния състав на полковник Хр.Христов от бившите строителни войски. Първите два състава са печелили много местни и национални награди за изпълнение на патриотични песни.       

Проблмът за ролята и мястото на Съюза в обществото бе един от основните на конференцията. В отчетния доклад и изказванията на делегатите бе отбелязано, че Съюзът все по-осезателно навлиза и се утвърждава в обществото. СОСЗР става не само по-атрактивен, но участва в местната власт чрез офицерите, заемащи отговорна работа в общинската администрация. В самата община има клуб на офицерите и сержантите от запаса. Това не пропусна да отбележи и самият кмет на града. Нещо повече, той изрази задоволство, че има в своето обкръжение такива кадри.

Обстойно бе разгледан въпросът за солидарността и взаимопомощта сред запасните.  Особено внимание бе обърнато на социално слабите и болните, както и на техните семейства - онези, които имат нужда от финансова и друга помощ. През отчетния период са дадени  над 1200 лв на офицери и сержанти, изпаднали в тежко положение. Подпомогнати са и много колеги за намиране на подходяща работа.

Всички участници в конференцията разбират, че не може, когато правителството и обществото полагат грижа и засилват борбата с тероризма, с организираната престъпност, нашият съюз да не вземе отношение и да не съдейства на борбата с това зло. Ето защо цялата наша дейност е насочена към изграждането на социална и правова демократична държава, защита на националните интереси и националната сигурност.  На тази основа са изградени и нашите отношения с органите на Българската армия и особено с Областната дирекция на полицията и органите на сигурността. Не случайно периодично подписваме  споразумения за взаимодействие и взаимна помощ с тези органи. Особено място в това отношение заема Клубът на бившите служители на МВР, в който са обединени над 400 души от полицията  и сигурността. Задачата е по тези въпроси да се организират обсъждания  и дискусии и да се създава обстановка на нетърпимост към прояви на незаконност.

В доклада и изказванята на делегати се видя, че запасните воини са съпричастни и загрижени към процесите, които протичат в Българската армия. Капитан І ранг от резерва Станко Станков съобщи новината, че последната подводница от ВМС вече е преминала  в собственост на Община Варна. А председателят на Клуб „Леетец” полковник от резерва Иван Апостолов изрази своята загриженост от протичащите реформи в армията.

Новоизбраният (и досегашен) председател вицеадмирал от резерва Илия Попов в своето заключително слово призова делегатите да положат още повече усилия във връзка с предстоящия конгрес. И заяви: „Варненската общинска организация на СОСЗР е водещо звено в системата на област Варна, в нея членуват три четвърти от членския състав, ето защо отпускане не трябва да има, трябва да мобилизираме силите си и се представим достойно на престоящия VІІІ конгрес.”