Какво носи 2013-а на армията?

02.01.2013 г. Какво носи 2013-а на армията?

 Спирдон Спирдонов

2013 година настъпи! Честито на всички и дано хубавото е повече от лошото. В края на 2012 г. в едно от интервютата си министърът на отбраната Аню Ангелов направи следната равносметка и прогноза: „Най-важното е, че изпълнихме всички задачи, които стояха пред нас в Плана за развитие на въоръжените сили за една от най-тежките и най-негативни за военнослужещите реформи - реорганизация на тактическите поделения от Сухопътни войски основно и другите видове въоръжени сили, с което трябваше да освободим хора, които заемаха определени длъжности, които са предвидени за съкращаване. Естествено всеки един военнослужещ приема това с известна доза разочарование, но тази реорганизация е наложителна. Тя беше наложителна и ще продължаваме да я провеждаме така, както е заложена в нашия план.”

С военна пенсия, но на кръстопът

Завършва времето, когато военнослужещите придобиваха право на пенсия независимо от възрастта си. Който си е подал рапорт за уволнение, ще чака решението на НОИ за размера на пенсията си. При всички случаи няма да получава всичко, което е заработил. И това правителство не се осмели да махне т.нар. таван на пенсиите. Голямата част от пенсиониралите се военнослужещи ще вземат на месец по 700 лв., а от 1 април – по 770. Така че ще се наложи да си търсят и други източници на доходи. Пенсията няма да бъде достатъчна, за да може един майор, подполковник или полковник от резерва да издържа семейството си. Дори и съпругата му да работи. По принцип работа се търси в охранителните фирми. Така за доскорошния военнослужещи нощта се обръща в ден, а денят в нощ. Когато другите отиват на работа, той се прибира в къщи. Благодарността на държавата за военната му служба се изразява в 700 лв. Останалите 100-200 или 300 отиват за изплащане пенсиите на тези, чиито осигуровки са били много по-малки. Или са вземали много повече от една военна заплата, но се подписвали за по-малка. Това е част от сивата икономика, към която, колкото и да не им се иска, принадлежат и много военни пенсионери. От 1 януари т.г.няма да е точно така. Ако няма късмет да дочака като военнослужещ определената от парламента възраст за пенсиониране – 52 години за войниците, сержантите и младшите офицери и 54 години за старшите офицери, генералите и адмиралите, дори и да има 27 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени във Въоръжените сили, придобива качеството на безработен и почва да търси услугите на бюрото по труда. 

Засега армията осигури на НОИ 3 млн.лв. печалба

Около 800 военни няма да могат да се пенсионират през новата година заради въвеждането на възраст за пенсиониране, прогнозираха от Националния осигурителен институт. Новите правила ще спестят от бюджета на НОИ около 3 милиона лева за 2013-а. Данните на НОИ показват, че за първите 9 месеца на 2012 г. в пенсия са излезли близо 800 военни. Колко са подали документи за пенсия през последното тримесечие – все още не е ясно. Уволнилите се имат 6 месеца, за да подадат заявление за пенсия, за да могат да я получат от датата на уволнението.

Не стигат войниците

На 4 януари 2013 г. изтича 6-месечният срок за предизвестие на голяма част от войнишкия състав, който не поиска да продължи да служат в други гарнизони. За съжаление ще трябва да ги освободим,  казва министърът на отбраната Аню Ангелов. Това е независимо, че имаше няколко допълнителни регистъра за вакантни длъжности. След реорганизациите в Сухопътните войски например от 1 юли т.г. във 2-ра и 61-ва механизирани бригади останаха вакантни длъжности. Въпреки, че през юли и август командването на Сухопътните войски предприе действия за назначаване на военнослужещи на вакантни длъжности в двете бригади, по мотивирани предложения на съответните командири, до ноември м.г. все още над 1400 длъжности оставаха незаети в тези две бригади, като повече от 1200 са за войници. В Регистрите на вакантните длъжности за военнослужещи към 30 септември бяха обявени общо 1290 длъжности (офицери – 25, сержанти – 89 и войници – 1176) от военните формированията на Сухопътните войски. 

Шанс за офицерите без необходимото образование

Правителството се усети, че промените в Кодека за социално осигуряване могат да доведат до напускане на военнослужещи и липса на кандидати за заемане на овакантените важни длъжности и предвидливо поправи Правилника за прилагане на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Така взе мерки срещу кадрови изненади във Въоръжените сили през следващите три години.

До 31 декември 2015 г. командирски длъжности за звание „майор” ще могат да се заемат от военнослужещи и без завършена военна академия, т.е. без придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност oт професионално направление "Военно дело" .

Другите облагоделствани са полковниците, които нямат  завършен стратегически курс (висш щабен курс) или курс по мениджмънт на отбраната. Независимо от това до 31 декември 2015 г. те ще имат право да заемат длъжности за полковници, които изискват такова образование.

По досега действащия правилник тези майори и полковници без съответно образование могат да заемат длъжностите до края на 2013 г. Поправките ще им дадат хоризонт от още две години. Подобно решение няма за офицерите със звание "подполковник" ("капитан II ранг") от кариерни полета "логистично и инженерно-техническо", "комуникационно-информационно" и "административно".

Промените в правилника увеличават възрастта, до която офицери могат да кандидатстват за обучение във военни академии, съответно от 38 на 40 години за редовна форма на обучение и от 43 на 45 години за задочна и дистанционна форма на обучение.

Поправките дават възможност на сержантите в рамките на определените квоти от личен състав по звания за съответните структури да заемат длъжност с едно звание по-ниско от притежаваното от тях до 31 декември 2015 г.

9-процентно увеличение на заплатите. А защо базата не е променяна от три години?

Тези, които останаха в строя, ще получат от 1 януари 9-процентно увеличение на месечното си възнаграждение. Това е резултатът от компромиса между министъра на отбраната Аню Ангелов и министъра на финансите Симеон Дянков, за да се запазят т.нар. 20 заплати. Оказа се, че слухът за премахването или намаляването на еднократните парични обезщетения при уволнение, е много по-рисков за състоянието на армията, отколкото въвеждането на възраст за пенсиониране. Това накара дори президентът и върховен главнокомандващ Въоръжните сили Росен Плевнелиев публично да поеме сериозният ангажимент да бъде гарант на 20-те заплати. Очевидно е, че тези, които служат и след 2012 г. ще продължават да се ослушват слухът да не стане реалност, за което мечтае самият Дянков. 9-процентното увеличение на военните заплати поражда няколко въпроса. Единият е, че това не е никакво увеличение, а просто покриване, макар и не сто на сто, на инфлацията през последните три години. Вторият е много по-сериозен. Той показва до колко по-високите военни заплати са желани от управляващите. Ако беше така, те трябваше в Закона за държавния бюджет за 2013 г., да вдигнат базата за изчисляване заплатите на военнослужещите и да дадат необходимата сума на 100 процента. Базата – 376 лв., си остана същата от времето на Тройната коалиция. Сега държавният бюджет дава малко, МО взема от своя, за да нарасне фонд „Работна заплата”, от което страдат други разходни пера. Това очевидно не е решение на проблема, а част от компромиса, за който говори и самият министър на отбраната.

В другите сфери на държавния сектор увеличението на заплатите е по-голямо

Със сигурност увеличение през 2013-а ще има поне в четири сфери - здравеопазване, култура, образование и социални дейности. След протести и колективни оставки, сега около 330 работещи в кръвните центрове ще получат по-високо заплащане с между 15 и 20 на сто.

\"ПусниМалко над 650 души заети в държавните музеи, галерии и Националната библиотека ще получават с 11% по-високи заплати.

Повече пари ще има и в регионалните музеи и читалища, които се финансират чрез общинските бюджети - там увеличението ще бъде с 10% и ще засегне близо 9 хил. души.

Заделени са и 500 хил. лева повече за заплати в държавните музеи, художествени галерии и Националната библиотека „Свети Кирил и Методий”. Средната заплата в тях е 480 лева и ще нарасне до около 530.

Малко над 6,5 млн. лева повече са заделени за регионални музеи, галерии и читалища. Служителите в тях ще получат гарантирано 10-процентно увеличение.

Над милион и 300 хиляди лева повече пък са парите за училищата по изкуства и култура. Преподавателите в училищата към Министерство на образованието също ще получат повече. Парите по единните разходни стандарти за ученик са завишени средно с около 7 на сто. Увеличението на заплатите ще бъде съобразено с възможностите на всяко училище. С около 10 на сто скачат и минималните заплати за младши, старши и за главен учител.

Безработните съпруги с 40 лв. по-малко на месец

През следващата година безработните съпруги на военнослужещите ще вземат по 270 лв. на месец. Това регламентира Законът за държавния бюджет за 2013 г., който правителството внесе, а парламентът прие. Няма промяна в сумата. До 2011 г. включително това обезщетение беше равно на минималната работна заплата за страната. За съжаление правителството го „отвърза” от минималната работна заплата и вече трета година по ред определя сумата в Закона за държавния бюджет.  Вече е ясно, че през 2013 г. минималната работна заплата ще бъде 310 лв. Това предполага, че от безработните съпруги на военнослужещите всеки месец държавата ще взема по 40 лв. в сравнение с предишните години. За тези, които пишат законите 40 лв. сигурно са почти нищо. За напусналата работата си обаче поради това, че трябва да последва съпруга си в друг гарнизон, съвсем не са малко пари. Това е още едно орязване на социалните придобивки на военнослужещите. То засяга и безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии.

Безпаричието продължава

Бюджетът на Министерството на отбраната за 2013 г. няма да свърши работа. Това не е декларация, а становище на Комисята по външна политика и отбрана в Народното събрание. Тя  записа в доклада си за първото четене на Закона за държавния бюджет за 2013 г.: „Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г.” Защо депутатите бяха против проекта на бюджет на МО? От доклада става ясно, че проблемите са свързани с изменените условия за пенсиониране на военнослужещите; с предвиденото намаляване на капиталовите разходи и дисбаланса в отношението им към разходите за издръжка на личния състав; с финансовото обезпечаване на бойната подготовка, особено във Военновъздушните сили; със средствата за участие на контингенти от въоръжените сили в мисии и операции зад граница. Обърнато е внимание и на проблема с издръжката на Военномедицинската академия чрез бюджета на МО. Колко не достигна на военния бюджет, за да бъде подкрепен от членовете на комисията? В бюджета на МО за 2013 г. са разчетени разходи в размер на 1, 080 465 000 млрд.лв. Предвиденото увеличение на разходите в размер на 99, 835 000 млн. лв. е в резултат на увеличения размер на заплатите на военнослужещите и цивилните служители, както и на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на военнослужещите. Според някои изчисления, за да бъде бюджетът на МО 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на приетата от този състав на Народното събрание Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили, са необходими още малко повече от 110 млн.лв. Министърът на отбраната Аню Ангелов говори за 60-70 милиона. Само за Стратегията за въвеждане на Универсални мобилни далекосъобщителни системи (UMTS) и на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-Т) в Република България  ще трябват  48, 050 млн. лв. За изпълнение на Инвестиционния план-програма на Министерството на отбраната до 2020 г. и Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България  са необходими 32, 743 млн. лв. По Проекта за реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград (GSM-R) – ще отидат 21, 715 млн. лв. Лошото е, че според бюджетните прогнози на Министерския съвет, приети с правителствено решение в началото на октомври, процентът 1,5 от брутния вътрешен продукт, като разходи за МО няма да бъде достигнат до 2015 г. За да се случи това за 2014 г. ще бъдат необходими още 184, 526 млн. лв., а за 2015 г. – още 225,  667 млн. лв. Народното събрание обаче не се съобрази със становището на комисията и подкрепи на второ четене внесения от правителството бюджета за отбрана за 2013 г. Така то потвърди тенденцията на безпаричие в армията, което ще се отрази най-вече на социалния статус на военнослужещите и на по-нататъшната модернизация.

Студентите ще стават войници

Строева, тактическа и огнева подготовка. Това е част от учебната програма в университетите, академиите и висшите училища, която трябва да влезе в сила от септември 2013 г. В рамките на 90 академични часа ще се изучава още какво се прави при действия на терористични, екстремистки и престъпни групи. Студентите ще научат какво е това  химическа и биологическа защита и опазване на околната среда. Как се действа при откриване на невзривени боеприпаси. Как се оказва първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, аварии, екологични и индустриални катастрофи и терористични актове. Какво се предприема за  възпрепятстване разпространението на инфекциозни заболявания. При по-висока степен на военна подготовка, т.е. специална, се отива към топография, топогеодезия и ориентиране, общовойсково разузнаване и морска подготовка.

Подробностите са залегнали в разработен вече проект на наредба. Документът, който трябва да бъде приет от правителството, е в изпълнение на приетия от Народното събрания Закон за резерва на Въоръжените сили. Той регламентира, че обучението в  курсове по начална и/или специална военна подготовка, организирана във висшите училища, военните академии, висшите военни училища осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност. Курсовете, разбира се, са доброволни. Те обаче дават право да се кандидатства в доброволния резерв на армията. Успешно завършилите такъв курс полагат военна клетва, присвоява им се военно звание и се водят на военен отчет.

Учениците в средните училища  ще преминават задължителна подготовка в рамките на 5 учебни часа за девети клас и 5 учебни часа за десети клас, от определените в учебните планове часове на  класа. Организационната форма за провеждане на часовете е класно-урочна. Подготовката ще се провежда в периода от 1 декември до края на учебната година.

Деветокласниците ще трябва да усвояват задълженията на гражданите по отбраната на страната; същността и съдържанието на гражданско-военните отношения; оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер; действия за оцеляване  при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи и военни действия, както и при откриване на невзривени боеприпаси; защита на критичната инфраструктура и участие на въоръжените  сили в спасителни и евакуационни дейности.

За десетокласниците темите са свързани с въоръжените сили на Република България – история, настояще, мисии и задачи; участието в операции и мисии извън страната; войсковия резерв; въоръжеинята и екипировката и приемането на военна служба. 

Финансирането на военната подготовка на учениците и студентите идва от бюджета на Министерството на отбраната. Подготовката на учениците в средните училища ще се провежда съвместно от класния ръководител с военнослужещ, определен със заповед на министъра на отбраната, с цивилен служител от териториалните структури на Централното военно окръжие или с цивилно лице въз основа на сключен граждански договор. Офицери ще водят курсовете и на студентите.

Така че от 2013 г. както в казармата, така и в училищата и университетите ще има „Строй се, преброй се!” За учениците – задължително, за студентите- доброволно. Дали това ще реши проблемът с попълването на доброволния резерв от 3400 души?

Друго? Колкото и да е разочароваща реорганизацията в армията, тя е наложителна и ще продължава, както казва министърът на отбраната. Поне до следващото правителство. А най-вероятно и при него.