Аню Ангелов: Възрастта за пенсиониране на военнослужещите е компромис

18.12.2012 г. Аню Ангелов: Възрастта за пенсиониране на военнослужещите е компромис

 Спирдон Спирдонов

Въвеждането на възраст за пенсиониране на военнослужещите е необходим компромис, може да се нарече и сделка, каза министърът на отбраната Аню Ангелов. Той говори на разширеното заседание на Съвета по отбрана. Преди него президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Росен Плевнелиев изрази тревога от напускането на млади и добре подготвени офицери.

Компромисът или сделката, според Аню Ангелов, е между това от една страна какво иска от нас обществото и какви Въоръжени сили може да си позволи и от друга – запазването на компенсациите на военнослужещите и увеличаваенто на заплатите им с 9 процента от 1 януари 2013 г.

Броят на напусналите по собствено желание трябва да се разглежда в контекста на цялостната реорганизация на армията, смята министърът. През тази година, продължи той, трябваше да съкратим 3000 щатни бройки, като голяма част от тях са заети от военнослужещи. Една част от военнослужещите вече е освободена, други са в разпореждане и ако не намерят реализация ще бъдат освободени. Трети, уточни Аню Ангелов, предпочитат да напуснат по собствено желание. Почти всички напуснали по собствено желание имали право на пенсия.

Когато военнослужещите напуснат, обясни министърът, създават условия на тяхно място да дойдат лейтенанти, старши лейтенанти и капитани, които в противен случай биха били обхванати от реорганизацията и съкращаването на тези 3000 длъжности. Все пак, подчерта той, армията и особено тази, която е изцяло на професионален принцип, не е застинала организация, тя се нуждае от млади хора, които да влизат в нея. Това, заяви министърът, е единственият начин постепенно да се попълва личният състав на армията с по-млади хора.

Общият брой на напусналите армията през тази година по всички причини – организационно щатни и по собствено желание е 1503, съобщи Аню Ангелов. Колкото са били през 2011 г. и с 20 процента по-малко от напусналите през 2010 г. В периода от 1 октомври до днес – 18.12.2012 г., са напуснали при придобито право на пенсия 651 офицери, офицерски кандидати и сержанти. В сравнение със същия период през 2011 г. с право на пенсия са напуснали 641 военнослужещи.

И тук изводът на министърът на отбраната: Въвеждането на изискването за възраст за придобиване право на пенсия не е променило тенденцията в негативен план.

При реорганизацията през тази година са съкратени 653 офицерски длъжности. В същото време по различни причини през цялата година са освободени 577 офицери.

Вторият извод на министъра: Колкото сме предвидили за съкращаване, толкова са напусналите офицери.

През 2013 г. ще има 107 новопроизведени офицери, които заедно със 106 офицери, завършващи военна академия  и стратегически курс, както и 60 офицери, които сега заемат дублиращи длъжности, ще попълнят на 50 процента вакантните длъжности.

Нашето виждане, каза министърът, е, че службата до пределна възраст, съгласно Закона за отбраната и Въоръжените сили, трябва да е правило, а не изключение. Така, продължи той с аргументите си, добре подготвените военнослужещи ще служат повече, всяка година ще получават по-високи възнаграждения, ще расте размерът на обезщетенията, ще се предават опит и познания, ще има приемственост. Това според него е в интерес както на обществото, така и на самите военнослужещи.

Предлагаме нови възможности за развитие на офицерите и сержантите, отбеляза министър Ангелов. С приетите от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и Въоръжените сили е увеличена с 2 години възрастта за кандидатстване в редовна и задочна форма на обучение във военна академия. Удължен е срокът за заемането на длъжности, изискващи завършена военна академия от офицери без такова образование до 31 декември 2015 г. вместо до 2013 г. От следващата година е разрешено на офицери със звание подполковник да се обучават в стратегически курс и вече е отдадена заповедта за 32-ма. До 2015 г. е удължена възможността сержантите да заемат длъжгностите, които са в несъответствие с притежаваното от тях звание. Промените в класификатора на длъжностите на военнослужещите позволявали на сержантите да служат на една и съща длъжност до звание „старши сержант”.

Искам категорично да подчертая, каза министърът, че други промени освен заложените в плана, не се предвиждат. Всички военнослужещи, уточни той, имат ясната представа какво предстои. Министърът категорично отхвърли всякави слухове за отпадане на социални компенсации, включително обезщетението от 20 заплати при уволнение. Или за сливане на командванията на Видовете въоръжени сили, какъвто слух витае сега в момента.

След приемането на Закона за резерва, посочи още министърът, при голям интерес и състезателност започна набирането на резервисти. Вече били подготвени договорите за първата група от 225 резервисти. През 2013 г. предстоят няколко приема.

Следва поредният извод на министър Ангелов: Всичко това е потвърждение на следваната от нас политика за създаване на възможности за задържане максимално време на подготвените  и мотивирани най-вече военнослужещи. Той смята, че именно такива хора са необходими и полезни на Българската армия. Затова, каза министърът, отделяме преимуществено средства за добра и качествена подготовка, непрекъснато расте делът на ресурсите от бюджета за бойна подготовка, заделят се повече пари за гориво, летателни и плавателни дейности, повишават се броят на ученията с акцент върху съвместната подготовка.