61-ва е първа с батальонна бойна група

13.11.2012 г. 61-ва е първа с батальонна бойна група

 Спирдон Спирдонов

Не се знае кое е по-леко – да водиш истински бойни действия, или да демонстрираш какво можеш пред министри, генерали, дипломати, депутати, кметове и куп други ВИП- личности. Засега Първата ни батальонна бойна група  от 61-ва механизирана бригада се справи с второто предизвикателство. Под командването на подполковник Цветан Кочанков тя даде основания да се смята, че, ако се наложи, ще преодолее и второто. Доказателствата бяха дадени на полигон „Ново село” в рамките на българо-американското обучение „Съюзна сила – 2012”.

Впрочем въпросът що е то батальонна бойна група и какво прави тя, с основание се задава. Част от отговорът му се получи на този полигон. Някои от задачите бяха изпълнени с халосни боеприпаси, за да влезе в действие системата MILES, предоставена oт центъра за съвместна подготовка на американската армия – Хоенфелс, Германия. Имаше, разбира се, имаше и бойни изстрели.

Първото, което стана ясно, е, че Батальонната бойна група има възможности да провежда от 2 до 4 бойни или разузнавателни патрули в денонощие в състав до усилен взвод. Чу се докладът на командира на патрула до тактическия оперативен център за нуждата от временен мост и наличието на обходен маршрут до изграждането на съоръжението. За бойните патрули научаваме, че основната им задача е да влизат в директен контакт с противника, като унищожават негови формирования или отделни обекти и да прекъсват линиите му за комуникации и снабдяване. Те са най-използваният способ за унищожаване на разкрити бунтовнически групи, действащи в зоната за отговорност на формированието.

Вляво от ВИП-гостите се приближи логистичен конвой в състав от 2 товарни автомобила „Мерцедес”, ескорт от 2 бойни машини на пехота и 3 бойни машини „Хамър”, евакуационна машина и медицински автомобил. Бунтовниците бяха устроили комбинирана засада. Както в повечето случаи, паравоенните формирования действаха с импровизирани взривни устройства. Крайната им цел бе да ограбят това, което се транспортираше. Взводът обаче се развърна в боен ред и в съответствие с получената информация за конкретната тактическа ситуация и условията на местността  атакува нападателите.

Имаше пострадали. Наложи се да се оказва долекарска помощ от бойните санитари и медицинския екип в състава на конвоя. Разбрахме, че бойните санитари на батальонната бойна група са преминали специализирани курсове в Съвместното командване по подготовката  на армията на САЩ – Графенвьор, Германия и са екипирани с медицински комплекти за извършване на животоспасяващи процедури. Активирани бяха силите за бързо реагиране. Те са в режим на 24-часово дежурство с 5 до 10-минутна готовност за изпълнение на задачи. След подаване на сигнала взводът, които включва три бойни машини „Хамър” се изнасе към мястото на засадата  за изпълнение на поставената му задача. Наложи се да бъде извикана и авиацията. Един вертолет Ми-17 евакуира пострадалите. Неговото осигуряване бе поверено на „Кугър” с бордови номер 712. Цялата процедура продължи около пет минути.

Патрулирането и конвоирането се оказа само нещо като предястие. Малко по-късно бяхме убедени, че бойната група е подготвена за няколко типа операции- кордонно-издирвателни операции, по претърсване и прочистване на зони и обекти, рейдови и по овладяване на масови безредици. Именно с една от тях - рейдовата, бе ликвидиран бунтовнически лагер. Заложено бе най-вече на скоростта и изненадата. Със задачата се справи механизирана рота, усилена с щурмова група от взвода за специални сили на батальоната бойна група. Наложи се обаче 4 минохвъргачки Б-1-10 „ТУНДЖА” да покажат възможностите си унищожавайки стрелящите с ракети по изнесения боен пост.

Дикторът, така е на всеки ВИП-ден на учение обяснява това, което виждаме: „Продължава изпълнението на рейдовата операция. Особенно успешно в този вид операции действат формирования от силите за специални операции, използвайки техните възможности за инфилтриране в непосредствена близост на обекта, посредством хеликоптер и светкавичното им въздействие върху противника.

В момента наблюдавате пред вас хеликоптер Кугър с щурмова група от взвода, който се насочва към пункта за инфилтриране в зоната на операцията. Групата се стоварва в непосредствена близост до обекта, построява се в боен ред, който носи названието „COMBO LINEи се придвижва към обекта по предварително избрания за целта маршрут.

Атаката на целта започва с хвърляне на шокови гранати използването, на които има за цел максималното ограничаване на способностите за съпротива на противника. След обезвреждането на съпротивляващите се бунтовници се пристъпва към претърсване на обекта и поставяне на заряди за унищожаване на обекта, изтегляне на безопасно разстояние и задействане на експлозивите. Командирът на щурмовата група докладва за изпълението на задачата и осигурява площадка за ексфилтриране от зоната на операцията с хеликоптер.”

Рейдовият отряд на групата е отново на изпитание. Противникът наближава с бронирани машини, на които са монтирани картечници от голям калибър. Тогава дойде редът на 23-милиметровата сдвоена установка ЗУ-23. На полигон „Шабла” тя стреля по самолети. На „Ново село” обаче показа, че може да се използва и за борба със земни леко бронирани цели, огневи точки и струпана жива сила на противника, намираща се зад леки укрития на разстояния до 2000 м. Докато зенитчиците стреляха маневрените формирования от рейдовия отряд се прегрупираха за отразяване на приближаващата се бунтовническа група. Бойните машини откриха огън с оръдията си по противника на максимално разстояние и унищожаваха неговите тежки оръжейни системи и машини. Американците били впечатлени от високата скорост и защитеността на нашите БМП-1, които ги правели много успешни за операции с висок риск. Аплодисментите дойдоха със залавянето на лидера на бунтовническата група.

За съжаление снайперска двойка от бунтовниците започна стрелба по ескорта на тежкия механизиран мост. Мисията на армията в помощ на населението, демонстрирана по този начин, бе под заплаха. По най-бързия начин по способа „бързо въже” силите за специални операции проникнаха в сградата и решиха проблема. Мостът бе построен. Командирът на Първата ни Батальонна бойна група подполковник Цветан Кочанков докладва за изпълнението на задачата.

Това е. Следва разборът. За него информация няма. Заслужава да се спомене, че екипажите бяха смесени – българи и американци. Показахме добър пример за партньорство между нашите две армии и държави, отбеляза заместник-началникът на Щаба на Командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа бригаден генерал Майкъл Бийлс, прогнозирайки, че така ще бъде и с 2-ра механизирана бригада. Там ще готвим Втората батальонна бойна група.

На снимката: Подполковник Цветан Кочанков – командир на Първата българска батнальонна бойна група.